Logo UHasselt

menu

SeniorenUniversiteit


Programma

SeniorenUniversiteit

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

UPDATE CORONAVIRUS - 17 AUGUSTUS 2020

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Gezien de huidige situatie inzake coronamaatregelen, heeft de stuurgroep van de Seniorenuniversiteit UHasselt beslist om al de lezingen van het academiejaar 2020-2021 op te schorten tot minstens 1 januari 2021.

  • Het reeds betaalde lidgeld blijft tevens geldig voor het academiejaar 2021-2022.
    Mocht u, gezien deze omstandigheden het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug willen vorderen, dan volstaat het om een mailtje te sturen.

  • De lidkaarten zullen in de maand september verstuurd worden.

  • Gezien deze uitzonderlijke situatie worden er dit jaar geen nieuwe leden ingeschreven.

Mogen wij u er nog aan herinneren dat alle toekomstige communicatie bij voorkeur zal gevoerd worden via e-mail én de website (www.uhasselt.be/seniorenuniversiteit).
Enkel de leden die absoluut niet over een e-mailadres beschikken zullen in de toekomst nog per briefwisseling worden ingelicht.
Gezien deze uitzonderlijke situatie worden er dit jaar geen nieuwe leden ingeschreven.

Alle goeds en veel moed in deze vreemde tijden,

 

Met vriendelijke groeten,

Jos Thys Willy Goetstouwers Claire Prenten
Voorzitter Seniorenuniversiteit Erevoorzitter Seniorenuniversiteit CoördinatorSeniorenuniversiteit