Logo UHasselt

menu

Campusleven


Sociale dienst

Campusleven

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BOEKENTOELAGE

Per academiejaar kan éénmalig een boekentoelage van € 175,00 (2017-2018) worden toegekend.

Je komt enkel in aanmerking voor een boekentoelage indien je ten eerste een studietoelage van de Vlaamse Overheid hebt aangevraagd en gekregen, en ten tweede het referentie-inkomen, dat vermeld staat op de berekeningsnota van de dienst Studietoelagen, maximum 50 % hoger ligt dan de minimuminkomensgrens die de dienst Studietoelagen hanteert.

Zodra je antwoord hebt van de Vlaamse Overheid stel je een dossier samen met een aanvraagformulier voor een boekentoelage (downloaden via je Studentendossier; onder studentenvoorzieningen) en een kopie van de berekeningsnota van de Vlaamse overheid. Dit dossier bezorg je bij de Sociale Dienst.

Overzicht inkomensgrenzen boekentoelage academiejaar 2017-2018