Logo UHasselt

menu

Campusleven


Sociale dienst

Campusleven

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WOONTOELAGE

Alle voorwaarden, gehanteerde inkomensgrenzen, en bedragen zijn geldig voor academiejaar 2017-2018

De woontoelage is bestemd voor studenten die een kamer huren uit het kamerbestand van UHasselt

Om een toelage te kunnen krijgen, dien je eerst een aanvraag in voor een studietoelage van de Vlaamse overheid. Ook als je een negatief antwoord ontvangt van de de dienst Studietoelagen Vlaamse overheid kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een woontoelage. Je dient te voldoen aan de nationaliteit- en de studievoorwaarden zoals deze gehanteerd worden door de dienst Studietoelagen van de Vlaamse overheid. Bovendien mag je referentie-inkomen dat vermeld staat op de berekeningsnota van de dienst Studietoelagen maximum 25 % hoger liggen dan de maximuminkomensgrens die gehanteerd wordt door de dienst Studietoelagen van de Vlaamse overheid. Het referentie-inkomen dat vermeld staat op de berekeningsnota van de dienst Studietoelagen bepaalt het bedrag van de jaarlijkse woontoelage. 

Zodra je antwoord hebt van de Vlaamse Overheid stel je een dossier samen met een aanvraagformulier voor een woontoelage (downloaden via je Studentendossier), een kopie van de berekeningsnota van de Vlaamse overheid en een kopie van je modelhuurcontract. Dit dossier bezorg je aan de maatschappelijk assistent.

Overzicht inkomensgrenzen woontoelage voor academiejaar 2017-2018