Logo UHasselt

menu

Campusleven


Sociale dienst

Campusleven

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TUSSENKOMST IN STUDIEKOSTEN

Je kan elk academiejaar 1 aanvraag voor een tussenkomst in studiekosten indienen bij UHasselt.

Wat zijn de algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tussenkomst in studiekosten van UHasselt?

 • ingeschreven zijn als student aan UHasselt voor het huidige academiejaar voor minstens 27 STP met uitzondering van de diplomajaren

Deze en andere voorwaarden staan beschreven op het aanvraagformulier.

BELANGRIJK: ook wanneer je NIET in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse Overheid, is het wel mogelijk dat je in aanmerking komt voor deze tussenkomt in studiekosten van UHasselt.

 Vanaf wanneer kan je deze tussenkomst in studiekosten aanvragen?

Voor academiejaar 2021-2022 kan je vanaf 1 november 2021 tot 1 juli 2022 deze tussenkomst in studiekosten aanvragen.

Hoe vraag je deze tussenkomst in studiekosten aan?

Stap 1

je maakt een *profiel aan bij de dienst studietoelage van de Vlaamse Overheid.  Ook wanneer je geen recht hebt op een studietoelage, dien je hoe dan ook een profiel aan te maken bij de dienst studietoelage. De berekening van de tussenkomst in studiekosten van UHasselt gebeurt namelijk op o.a. gegevens die in je beslissing van de studietoelage van de Vlaamse Overheid staan vermeld.

Nadat je profiel studietoelage is aangemaakt, wacht je op de beslissing van de studietoelage van het huidige academiejaar. Je ontvangt deze beslissing via email (op het mailadres zoals vermeld in je profiel),  rechtstreeks van de dienst studietoelage van de Vlaamse Overheid.Wil je graag ondersteuning met het aanmaken van je profiel bij de dienst studietoelage van de Vlaamse overheid, neem gerust contact met de sociale dienst van UHasselt.

Profiel Studietoelage al aangemaakt? Heb jij je profiel bij de dienst studietoelage reeds aangemaakt, dien je enkel je beslissing studietoelage van het huidige academiejaar af te wachten. Je ontvangt deze beslissing via email (op het mailadres zoals vermeld in je profiel)  door de dienst studietoelage van de Vlaamse Overheid.

*Je maakt een éénmalig profiel aan via de website van de dienst studietoelage. Hierdoor geef jij als student de toestemming aan de dienst studietoelage om elk academiejaar het onderzoek of je in aanmerking komt voor een studietoelage, te (her)starten.  Nadat jij je profiel bij de dienst studietoelage hebt aangemaakt en volledig hebt ingevuld, dien je als student in de toekomst niets meer te doen om een toekomstige studietoelagen te verkrijgen.

Stap 2

Je downloadt het aanvraagformulier tussenkomst in studiekosten van je studentendossier (studentenvoorzieningen -> formulieren) en je ondertekent het.

Stap 3

Je bezorgt volgende documenten aan socialedienst@uhasselt.be:

 • ondertekend aanvraagformulier
 • kopie van je volledige beslissing studietoelage
 • indien je op kot zit, kopie van je volledig huurcontract

Het is NIET nodig om de kost van aangekochte boeken, laptop, … aan te tonen aan de hand van een aankoopbewijs. ENKEL de kost van een kot dien je aan te tonen door een volledig ingevuld en ondertekend huurcontract bij je aanvraag tussenkomst in studiekost te voegen.

Hoe wordt een tussenkomst in studiekosten van UHasselt berekend?

Het bedrag van je studietoelage (kan 0 bedragen) is je studie-inkomst.

Er wordt een raming van je verplichte studiekosten opgesteld.

Wanneer je studiekosten hoger zijn dan je studie-inkomst EN het referentie-inkomen zoals vermeld in je beslissing studietoelage valt onder de maximum inkomensgrens die UHasselt toepast, heb je recht op een tussenkomst in studiekosten van UHasselt.

Wat zijn de maximum inkomensgrenzen die UHasselt toepast bij de berekening van de tussenkomst in studiekosten?

indien het referentie-inkomen* tot 25% hoger ligt dan de maximum inkomensgrens zoals gehanteerd door de dienst studietoelage van de Vlaamse Overheid, kan je in aanmerking komen voor een tussenkomst in studiekosten van UHasselt.

*dit referentie-inkomen vind je terug in je beslissing studietoelage.

Klik hier om de tabel met de maximum inkomensgrenzen die UHasselt toepast, te raadplegen.

Hoeveel bedraagt de tussenkomst in studiekosten?

Je ontvangt een percentage van het tekort (studie-inkomsten MIN studiekost) als tussenkomst in studiekosten. Het percentage is afhankelijk in welke categorie je valt.

Deze categorie wordt bepaald door gegevens die je kan terugvinden in je beslissing studietoelage van de Vlaamse Overheid:

 • punten leefeenheid
 • referentie-inkomen

Volgende categorieën worden door UHasselt gehanteerd om het percentage van je tussenkomst in studiekosten te berekenen:

 • Categorie 1: 75%
 • Categorie 2: 65%
 • Categorie 3: 55%
 • Categorie 4: 45%

Klik hier om de tabel met de categorieën die UHasselt toepast, te raadplegen.

Met welke verplichte studiekosten wordt er rekening gehouden bij de berekening van de tussenkomst in studiekosten?

Er wordt rekening gehouden met volgende verplichte studiekosten naargelang de opgenomen studiepunten bij verwerking van je aanvraag:

 • inschrijvingsgeld 
 • *boeken & cursussen:  zoals vermeld op deze webpagina Studiekosten. Voor boeken & cursussen binnen een master opleiding, schakelprogramma en voorbereidingsprogramma wordt er rekening gehouden met de kost zoals vermeld in de studiegids
 • studiemateriaal: zoals vermeld op deze webpagina Studiekosten
 • algemene studiekost (prints, copies, …) € 150 bij 60 STP. 
 • laptop (afschrijving op 3 jaar):
  € 291  
  € 600 (Macbook -> faculteit ARK)
 • verplichte studiereis: zoals vermeld op deze webpagina Studiekosten                                               
 • kot: enkel wanneer je een kot huurt uit kotatlimburg.be EN een modelhuurcontract kan voorleggen: tot de gemiddelde maximum huurprijs (€ 293 AC 2021-2022) a ratio van de gehuurde maanden . Er wordt geen rekening gehouden met bijkomende kosten.                                                                                                                    

*Ben je op zoek naar tweedehands boeken en/of wil jij je boeken verkopen, neem een kijkje op de website van Re-Book IT