Logo UHasselt

menu

Campusleven


Sociale dienst

Campusleven

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TUSSENKOMST IN STUDIEKOSTEN

Indien je geen recht hebt op een studietoelage van de Vlaamse Overheid of deze ontoereikend is om jouw studiekosten te dragen, kom je mogelijk in aanmerking voor een tussenkomst in studiekosten van de UHasselt.

Hoe vraag je deze tussenkomst aan? (vanaf 1 november van het huidige academiejaar)

Je vraagt eerst een studietoelage aan bij de dienst studietoelagen van de Vlaamse Overheid. De sociale dienst van de UHasselt kan je hiermee helpen vanaf 1 september van het nieuwe academiejaar, mits inschrijving voor het nieuwe academiejaar. Na het ontvangen van de beslissing studietoelagen kan je vervolgens je tussenkomst in studiekosten bij de UHasselt aanvragen, via het digitaal studentendossier.

Belangrijk: Dien je aanvraag studietoelage tijdig in, bij voorkeur vóór de kerstvakantie! De deadline voor het aanvragen van de tussenkomst in studiekosten bij de UHasselt is 1 juli van het huidige academiejaar.  

Voorwaarden
- Om in aanmerking te komen voor deze tussenkomsten dien je te voldoen aan zowel de nationaliteitsvoorwaarden als de studievoorwaarden, gehanteerd door de dienst studietoelagen van de Vlaamse Overheid. Heb je een vreemdelingenkaart? Kijk hier of je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden.

- Het bedrag van de studietoelage wordt onder andere berekend op het referentie-inkomen van de onderhoudsplichtige. Indien dit referentie-inkomen tot 25% hoger ligt dan de maximum inkomensgrens gehanteerd door de dienst studietoelagen van de Vlaamse Overheid, kan je in aanmerking komen voor deze tussenkomst. Kijk hier of je in aanmerking komt voor een tussenkomst. 

De tussenkomst in studiekosten wordt bepaald door een vergelijking te maken van de (raming van de) studiekosten van de student enerzijds (boeken, laptop, kot,...) en de eventueel ontvangen studietoelage anderzijds. Wanneer aan de beschreven voorwaarden wordt voldaan, en de studiekosten hoger liggen dan de eventueel ontvangen studietoelage, wordt een percentueel bepaald bedrag van het tekort toegekend als financiële tussenkomst in studiekost. Voor verdere informatie betreffende de methode tot het ramen van de studiekost kan de student steeds terecht op de sociale dienst.

Alle voorwaarden staan gedetailleerd beschreven in het aanvraagformulier. Voor verdere informatie betreffende de tussenkomst en de voorwaarden kan je terecht bij de sociale dienst