Logo UHasselt

menu

Campusleven


Sociale dienst

Campusleven

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TUSSENKOMST IN STUDIEKOSTEN 2018-2019

Indien je geen recht hebt op een studietoelage van de Vlaamse Overheid of deze ontoereikend is om jouw studiekosten te dragen, kom je mogelijk in aanmerking voor een tussenkomst in studiekosten van de UHasselt.

Hoe vraag je deze tussenkomst aan? 

Je vraagt eerst een studietoelage aan bij de dienst studietoelagen van de Vlaamse Overheid. De sociale dienst van de UHasselt kan je hiermee helpen vanaf 1 september van het nieuwe academiejaar, mits inschrijving voor het nieuwe academiejaar. Na het ontvangen van de beslissing studietoelagen kan je vervolgens je tussenkomst in studiekosten bij de UHasselt aanvragen, via het digitaal studentendossier.

Belangrijk: Dien je aanvraag studietoelage tijdig in! De deadline voor het aanvragen van de tussenkomst in studiekosten bij de UHasselt is 1 juli van het lopende academiejaar.  

Voorwaarden
- Om in aanmerking te komen voor deze tussenkomsten dien je te voldoen aan zowel de nationaliteitsvoorwaarden als de studievoorwaarden, gehanteerd door de dienst studietoelagen van de Vlaamse Overheid. Heb je een vreemdelingenkaart? Kijk hier of je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden.

- Het bedrag van de studietoelage wordt onder andere berekend op het referentieinkomen van de onderhoudsplichtige. Indien dit referentieinkomen tot 25% hoger ligt dan de maximum inkomensgrens gehanteerd door de dienst studietoelagen van de Vlaamse Overheid, kan je in aanmerking komen voor deze tussenkomst. 

Voor verdere informatie betreffende de tussenkomst en de voorwaarden kan je terecht bij de sociale dienst