Logo UHasselt

menu

Onderzoek


Doctoreren

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DOCTORAATSBEURZEN

Wat?
Als doctoraatsbursaal werk je vier jaar lang doelgericht aan de voorbereiding van je doctoraatsproefschrift. Je wordt minimaal ingeschakeld in andere taken zoals onderwijsopdrachten of dienstverlening. Aangezien je niet instapt in een bestaand onderzoeksproject, maar je je aanvraagtekst zelf opstelt, krijg je de kans om zelfstandig - maar uiteraard in overleg met je promotor - je onderzoekspad uit te stippelen.
 
Hoe?
Je solliciteert niet voor een vacante betrekking, maar je dient zelf een doctoraatsvoorstel in bij een bepaalde financieringsinstantie (BOF, FWO, IWT). Je treedt daarbij in competitie met alle andere aanvragers. Afhankelijk van de kwaliteit van je studieresultaten en/of je aanvraagtekst wordt je al dan niet voor financiering geselecteerd. Naargelang van het financieringskanaal dat je aanspreekt, wordt er meer belang gehecht aan excellente studieresultaten, dan wel aan je capaciteiten om je onderzoeksvoorstel mondeling tegenover een jury te verdedigen.

Meer specifieke informatie met betrekking tot deadlines en voorwaarden kan je vinden op de pagina beurzen en mandaten.