Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Nascholingen

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WERKWINKELS NA DE PAUZE

Bouwkunde met spaghettibruggen
(prof. dr. Bram Vandoren - professor faculteit industriële ingenieurswetenschappen | UHasselt)
Doelgroep: leerkrachten 2de en 3de graad secundair onderwijs | fysica, mechanica, engineering

In deze workshop wordt gezien hoe je als leerkracht leerlingen enkele basisconcepten van bouwkunde kan bijbrengen via een gecombineerde theoretische-praktische aanpak. Eerst wordt een theoretisch kader geschetst waarbij de krachtswerking in vakwerkbruggen wordt toegelicht. Vervolgens dienen leerlingen, in kleine groepjes, via gratis ontwerpsoftware een zo optimaal mogelijk ontwerp te maken van een vakwerkbrug (d.w.z. met zo weinig mogelijk materiaal een zo groot mogelijke overspanning of draagkracht creëren). Tot slot zetten de groepjes hun ontwerp om in de praktijk via de bouw van een spaghettibrug. De verschillende ontwerpen worden ten slotte destructief getest, waarbij het groepje met de brug met de beste draagcapaciteit/bruggewicht-verhouding tot winnaar wordt uitgeroepen.
Breng je eigen laptop mee met een geïnstalleerde versie van www.bridgedesigner.org.
Max. aantal deelnemers: 25

 

Makerspace: de ruimte om je STEM project waar te maken
(Tom De Weyer - coördinator Makerspace | UHasselt en PXL)
Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs (alle graden) | fysica, wetenschappelijk werk, techniek en praktijkvakken

Wil je meer uitdaging voor je leerlingen in het kader van de onderzoekscompetenties of GIP? Kan je je leerlingen prikkelen om te dromen van hun eigen ontwerp? Dan kan Makerspace dé oplossing zijn voor de realisatie ervan. In dit open, multidisciplinair technologisch 'maaklabo' kan je terecht voor het opdoen van ideeën, de verfijning van een klas- of schoolproject, een op maat gemaakte proefopstelling voor je demoproef of practicum en het uittesten of verwezenlijken van een individuele opdracht, aan verbruikerskost. Leerkrachten en leerlingen lopen vrij binnen en buiten en raken overtuigd dat de mogelijkheden van Makerspace bijna oneindig zijn.
In deze workshop krijg je een demonstratie van de verschillende toestellen (o.a. lasersnijmachine en 3D printer) en ontdek je de uitgebreide mogelijkheden van ons centrum.
Max. aantal deelnemers: 25

 

VOLZET - Begeleid zelfstandig leren bio en chemie - VOLZET
(dr. Hanne Vercampt - educatief medewerker biologie & dr. Melissa Thys - educatief medewerker chemie | UHasselt)
Doelgroep: leerkrachten 2de en 3de graad secundair onderwijs | biologie, chemie, natuurwetenschappen en STEM

We leven in een continu veranderende maatschappij waarin kennis snel veroudert. Daarin is het belangrijk om leerlingen zowel creatieve als kritische denk- en doecompetenties aan te leren. Begeleid zelfstandig leren (BZL) is een actieve werkvorm die leerlingen intrinsiek kan motiveren en aanzetten tot een leven lang en een leven breed leren, belangrijke competenties van de 21e eeuw.
Binnen deze sessie wordt aangetoond hoe het nieuw ontwikkelde STEM-model de aanpak van STEM en BZL kan ondersteunen. Dit gebeurt aan de hand van concrete projecten die zich situeren binnen de eindtermen van 2e en 3e graad chemie, biologie en natuurwetenschappen.
Max. aantal deelnemers: 24

 

Computationeel denken in Scratch
(prof. dr. Frank Neven - professor faculteit wetenschappen | UHasselt)
Doelgroep: leerkrachten 1ste graad secundair onderwijs en 3de graad lager onderwijs die reeds (eventueel in beperkte mate) vertrouwd zijn met programmeren in Scratch

De nieuwe eindtermen voor de eerste graad bevatten voor het eerst computationeel denken. Vanaf schooljaar 2019-2020 zal dit in de eerste graad aan bod moeten komen voor alle leerlingen in de A-stroom.
Deze lezing licht de principes van computationeel denken toe en legt uit hoe deze bij het programmeren in Scratch kunnen worden toegepast. Tevens overlopen we het leermateriaal op www.leer-scratch.be dat ontwikkeld werd aan de UHasselt.
Breng je eigen laptop mee! 
Max. aantal deelnemers: 25

 

Roadmap to robotics: het kruispunt van engineering en computer science
(Dirk Peeters - educatief medewerker informatica | UHasselt)
Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs (alle graden)

In deze workshop wordt vertrokken vanuit de vaststelling dat "embedded" systemen, na het internet en de mobiele telefonie, zorgen voor een derde innovatiegolf in de ICT. Vertrekkend van een aantal indrukwekkende virale youtube-videos (over verticaal landende raketten en een parcours beoefenende humanoid robot) wordt ingegaan op de koppeling tussen software en hardware. Wij tonen hoe de eerste stappen in "physical computing" gezet kunnen worden, gebruikmakend van de BBC micro:bit (www.microbit.org). De micro:bit laat toe op speelse doch relevante wijze kennis te maken met de basismechanismes van het programmeren. Aan de hand van deze éénvoudige bordjes laten we je ervaren hoe eenvoudig het is om sensoren en actuatoren door middel van software intelligent met elkaar te koppelen. We tonen tenslotte ook hoe - met de micro:bit - meetgegevens verzameld kunnen worden van dynamische systemen (massa-veer/slinger/centrifugaal kracht). Voorafgaandelijke kennis van een programmeertaal is niet nodig.
Breng je eigen laptop mee! 
Max. aantal deelnemers: 20

 

Wat wil je klant? Onderzoek het met Bayes
(prof. dr. Benoît Depaire - professor faculteit bedrijfseconomische wetenschappen | UHasselt)
Doelgroep: leerkrachten 3de graad secundair onderwijs | economie en wiskunde

Je klant begrijpen is niet eenvoudig. Welke producten zet je best op de markt en welke prijs vraag je ervoor? Je wil genoeg klanten winnen maar ook je boterham verdienen met je zaak. Is het een opportuniteit om je bedrijf uit te breiden? Door data over klanten, verkopen en marktgegevens te onderzoeken en te vergelijken met wiskundige en statistische modellen kunnen rendabele beslissingen genomen worden. Netflix die de maandelijkse keuzes wijzigt omtrent hun film/serie-aanbod wordt als voorbeeld genomen. Daarbij wordt toegepast hoe een relatief eenvoudig principe als de regel van Bayes gebruikt kan worden om voorspellingen te maken over het gedrag van klanten en hoe ondernemingen dit kunnen gebruiken. Dit specifieke topic uit kansrekenen wordt vanuit een bedrijfskundige context behandeld om de materie minder abstract te maken.
Je kan je leerlingen laten proeven van een data-onderzoek en de praktische relevantie van statistische modellen laten ervaren.
Max. aantal deelnemers: 25

 

Mutaties in ons DNA
(prof. dr. Christel Faes - professor faculteit wetenschappen | UHasselt)
Doelgroep: leerkrachten 3de graad secundair onderwijs | wiskunde en biologie

Doorheen de tijd evolueert het DNA van soorten. Willekeurige veranderingen in het DNA gebeuren bij het kopiëren van het DNA naar nieuwe generaties. Het DNA in een bepaald gen kan blijven muteren van generatie tot generatie, waardoor geleidelijk meer verschillen optreden met zijn voorouderlijke vorm. Echter, sommige mutaties zijn verborgen, doordat een mutatie na verloop van tijd terug-gemuteerd wordt naar de oorspronkelijke staat. Hoe meten we de afstand tussen sequenties? Kunnen we de evolutionaire relaties ontdekken tussen moderne soorten door DNA te vergelijken?
In deze workshop zullen we wiskundige modellen opstellen voor DNA-mutatie. Kansen worden gebruikt om willekeurige mutaties te beschrijven. Deze kansen zullen aanleiding geven tot lineaire modellen om de moleculaire evolutie te beschrijven. Vervolgens wordt het concept van fylogenetische afstand als een maat voor gelijkheid tussen DNA-sequenties voorgesteld.
Wiskundige concepten: kans, conditionele kans, matrices, eigenwaarden, Markov matrix.
Max. aantal deelnemers: 25

 

VOLZET - Crime investigation team - VOLZET
(Fatiha Baki - leerkracht STEM en wetenschappen | GO! Geel)
Doelgroep: leerkrachten 1ste graad secundair onderwijs | wetenschappen, wiskunde, techniek en STEM

Heb je zin om een spannend STEM-project te verkennen voor leerlingen van de eerste graad? We starten als volgt: “In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er een moord plaats gevonden in de gebouwen van UHasselt in Diepenbeek. Het slachtoffer, S.J., is gevonden op het gelijkvloers van het F-blok. De politie tast nog in het duister. Het enige dat ze al gevonden hebben is een kogel in de rug van het slachtoffer, een mysterieuze vloeistof in een glas en een voetafdruk.”
Tijdens deze workshop wordt aan de hand van dit concreet project getoond hoe leerinhouden wetenschappen, wiskunde en techniek op een geïntegreerde (=STEMmige) manier samenkomen en van je leerlingen echte ‘investigators’ kunnen maken. De S, T en M van STEM worden gekoppeld aan bestaande leerplandoelen en via een haalbaar instrument ook evalueerbaar gemaakt.
Je krijgt tevens een projectwijzer waarmee de sterkten van dit en andere projecten in kaart gebracht kunnen worden.
Max. aantal deelnemers: 16

 

VOLZET - Evalueren in STEM - VOLZET 
(Esley Meeus - verantwoordelijke STEM | campus de helix Maasmechelen)
Doelgroep: leerkrachten 1ste graad secundair onderwijs | techniek, wetenschappen en STEM

De 21ste eeuw is een tijdperk van razendsnelle technologische evoluties waarin de mogelijkheden dagelijks blijven toenemen. Jongeren van vandaag moeten daardoor heel andere competenties hebben dan enkele decennia geleden.
Het 'traditionele' onderwijs is bijgevolg ook aan grote veranderingen toe. Dat vraagt dus een andere manier van lesgeven, een andere didactische aanpak en ook een andere manier van evalueren.
Campus de helix in Maasmechelen is 4 jaar geleden gestart met de studierichting STEM. Leerlingen komen via verschillende projecten in aanraking met alle aspecten van onze hoogtechnologische kennismaatschappij. De leerling wordt aan het denken gezet, mag proberen, mag falen, opnieuw proberen en opnieuw falen. Niet enkel de klassieke theorie met toetsen komt aan bod maar eveneens onderzoeksopdrachten en de evaluatie van vaardigheden en competenties.
Je maakt kennis met de didactische visie van STEM van campus de helix, we laten je zien hoe en welke leerdoelen we opmaken en nemen verschillende evaluatievormen onder de loep. Ervaar met ons hoe een puntenrapport kan evolueren naar een competentierapport.
Max. aantal deelnemers: 25

 

Ballenwerper en katapult
(Natacha Gesquière - STEM coördinator | Sint-Bavohumaniora Gent)
Doelgroep: leerkrachten (1ste en) 2de graad secundair onderwijs | fysica, wiskunde, chemie, informatica en natuurwetenschappen

Vanuit een project van stem@school en van innovationLab heeft Sint-Bavo een eigen project ontwikkeld op maat van hun leerlingen van het vierde jaar die STEM volgen. De leerlijn van extra wiskunde in STEM gaat samen met de leerlijn in computerwetenschappen (wiskundige modellering) waarbij ook fysica en chemie een rol krijgen. Deze verschillende leerlijnen starten in het eerste jaar. In deze sessie wordt uit de doeken gedaan hoe je extern aanbod zelf vorm kan geven en hoe dit tot meer succeservaringen bij de leerlingen leidt.
Max. aantal deelnemers: 25

 

Van STEM naar win-win
(Wendy Luyckx - pedagogisch adviseur wiskunde & Wim Verreycken - pedagogisch adviseur wetenschappen | GO!)
Doelgroep: leerkrachten 1ste graad secundair onderwijs | wiskunde, techniek, natuurwetenschappen, aardrijkskunde en STEM

Op 1 september 2019 gaan er nieuwe eindtermen voor de eerste graad A- en B-stroom in voege. Tijdens deze sessie krijg je zicht op de eindtermen van de sleutelcompetentie ‘Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie’. Met concrete voorbeelden – van de versnellingen van een fiets tot het suikergehalte van limonade - wordt verduidelijkt hoe kwalitatief STEM-onderwijs, afgestemd op de nieuwe eindtermen, vorm kan krijgen tijdens de verschillende disciplines (wiskunde, natuurwetenschappen en technologie) én tijdens geïntegreerde STEM-projecten. Door de samenhang tussen de disciplines te vergroten kunnen we leerlingen motiveren en optimaal begeleiden bij het opbouwen van wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten, concepten en praktijken. Onderwijs waarin leerlingen uitgedaagd worden om complexe vragen en levensechte problemen op te lossen is onderwijs van en voor de toekomst!
Breng je eigen smartphone mee! 
Max. aantal deelnemers: 30

 

Ontdek jouw robottekentalent
(An Vanfroyenhoven - lector wiskunde | PXL-Education Professionele Bachelor Secundair Onderwijs)
Doelgroep: leerkrachten 3de graad lager onderwijs en 1ste graad secundair onderwijs

Is het een vogel, is het een vliegtuig? Stap per stap bouwen we een eenvoudige constructie. Aangedreven door de motoren van de LEGO EV3 Mindstorms verschijnt er een tekenrobot. Door te spelen met kleur en de snelheden van de motoren maken we een abstracte tekening. Op basis van deze tekening kan je dan creatief aan de slag met je leerlingen. Herken jij de vliegende olifant in de tekening?
Max. aantal deelnemers: 14

 

Leeft een appel? FiloZooferen over natuur en techniek
(Jelle De Schrijver & Jan Sermeus - lerarenopleiders wetenschappen en onderzoekers STEMonderwijs | Odisee Hogeschool, Brussel)
Doelgroep: leerkrachten lager onderwijs en 1ste graad secundair onderwijs

Leeft een appel? Is een park natuurlijk? Kan je alles bouwen?
Leerlingen formuleren honderden vragen die blijk geven van verwondering over natuur, wetenschap en techniek. Door te filosoferen kan je op deze vragen inspelen. Tijdens het filosoferen leid je als leraar het denken van de kinderen in goede banen. Zo ontdekken kinderen allerlei mogelijke antwoorden op moeilijke vragen, eenvoudigweg door hun verstand te gebruiken. Het filosoferen wekt ook heel wat nieuwe vragen op, onderzoekbare vragen die een start vormen voor onderzoeks- of ontwerpactiviteiten in de STEM-les. Deze aanpak blijkt niet alleen de motivatie van jongeren voor STEM te vergroten, maar stimuleert ook de onderzoekscompetenties van leerlingen.
In deze workshop zullen we toelichten, demonstreren en onderzoeken hoe deze werkvorm ook ons wereldoriëntatie-onderwijs kan versterken. We reiken materiaal aan dat bruikbaar is in de eigen lespraktijk. Je ontdekt hoe de FiloZoo het onderzoek en de dialoog van kinderen over STEM aanzwengelt.
Max. aantal deelnemers: 16

 

SAM Labs - Breng eenvoudige en toegankelijke technologie in de klas! 
(Joos Van Cauwenberghe - STEM Coördinator | RHIZO scholengroep Kortrijk) 
Doelgroep: leerkrachten 3de graad lager onderwijs

SAM Labs is een slimme constructiekit waarmee leerlingen en leerkrachten in een korte tijd iets kunnen creëren met een gigantisch “wauw-effect”.
SAM blokken verbind je draadloos met de SAM app. Elke SAM blok heeft een specifieke functie. Knoppen, lichten, sensoren, motoren, enzoverder. Je kunt ze draadloos – via Bluetooth – met elkaar verbinden om ze te bewegen, op te lichten of lawaai te laten maken. Je maakt er in geen tijd prachtige uitvindingen mee!
Leer in deze nascholing wat SAM Labs is en hoe je SAM Labs kan inzetten in jouw lessen!
Max. aantal deelnemers: 16

 

Bouwen aan een volwaardig STEM-verhaal op school - inzoomen op het thema constructie 
(Peter Bogaerts - Projectcoördinator Ontdek Techniektalent)
Doelgroep: leerkrachten kleuteronderwijs en lager onderwijs

Tijdens deze workshop leer je via concrete activiteiten hoe je vorm geeft aan het onderzoekend en ontwerpend leren. Bijkomend wordt het principe van leerlijnen rond Wetenschappen & Techniek kort voorgesteld om zo later in de eigen klas- en schoolpraktijk met een doordachte visie rond W & T aan de slag te gaan.
Max. aantal deelnemers: 16

 

STEM met kosteloos materiaal voor kleuteronderwijs
(Jan Beerten, in Vlaanderen beter gekend als Jan de Technoman - leerkracht lager onderwijs en pedagogisch begeleider BAO met expertise wetenschappen en techniek)
Doelgroep: leerkrachten kleuteronderwijs

Welke planeet kan je veroveren met je raket? ‘Raketten’ is een onderwerp dat kinderen weet te boeien. Bij deze sessie gaan we zelf een raket ontwerpen en bouwen, die we daarna kunnen afschieten vanaf onze eigen lanceerbasis. Na een eerste proefvlucht proberen we ons systeem te verbeteren en uit te breiden. Deze sessie is een mooi voorbeeld van een STEM-activiteit met overwegend kosteloze materialen. We combineren een theoretisch kader met praktische oefeningen.
Max. aantal deelnemers: 25

 

STEM… ook al in de kleuterklas!
(Els Nelis - leerkracht kleuteronderwijs & Nele Brone - directrice | kleuterschool Evermaruske in Rutten - Tongeren)
Doelgroep: leerkrachten kleuteronderwijs

We lichten onze visie op STEM-onderwijs toe en geven voorbeelden van hoe we STEMmig te werk gaan in onze kleuterschool. Jaarlijks werken we met een personage: professor Wonderbroek - STEM de klusjesman en dit jaar ZIILIE, naar aanleiding van het nieuwe leerplanconcept. Dit personage komt regelmatig op bezoek in de kleuterklas en komt steeds met een onderzoeksvraag. Deze workshop biedt inspiratie om ontdekkend en onderzoekend aan de slag te gaan met kleuters.
Max. aantal deelnemers: 25

 

In samenwerking met