Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Nascholingen

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WERKWINKELS VOOR DE PAUZE

VOLZET - Arduino voor beginners - VOLZET
(Ilse Engelen - educatief medewerker fysica | UHasselt)
Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs (alle graden)

Arduino is uiterst geschikt om STEM op de klasvloer te brengen. In deze workshop ga je zelfstandig aan de slag met een uitgebreide handleiding om de basisbeginselen van Arduino Uno R3 te leren. Je krijgt de beschikking over het nodige materiaal en natuurlijk ondersteuning van de begeleider bij vragen of problemen.
Na deze workshop kunnen de deelnemers:
- bibliotheken installeren voor Arduino
- leds laten branden
- ultrasoon en andere sensoren gebruiken
- meetwaarden tonen met seriële monitor en plotter
- meetwaarden van Arduino overbrengen naar Excel
Breng je eigen laptop mee! Enkele weken voor aanvang krijg je een mail met de installatiehandleiding voor de arduino software. Om tijd te winnen tijdens de workshop kan je deze best op voorhand al op je laptop installeren. Natuurlijk helpen we je verder als dit niet zou lukken.
Max. aantal deelnemers: 14

 

Makerspace: de ruimte om je STEM project waar te maken
(Tom De Weyer - coördinator Makerspace | UHasselt en PXL)
Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs (alle graden) | fysica, wetenschappelijk werk, techniek en praktijkvakken

Wil je meer uitdaging voor je leerlingen in het kader van de onderzoekscompetenties of GIP? Kan je je leerlingen prikkelen om te dromen van hun eigen ontwerp? Dan kan Makerspace dé oplossing zijn voor de realisatie ervan. In dit open, multidisciplinair technologisch 'maaklabo' kan je terecht voor het opdoen van ideeën, de verfijning van een klas- of schoolproject, een op maat gemaakte proefopstelling voor je demoproef of practicum en het uittesten of verwezenlijken van een individuele opdracht, aan verbruikerskost. Leerkrachten en leerlingen lopen vrij binnen en buiten en raken overtuigd dat de mogelijkheden van Makerspace bijna oneindig zijn.
In deze workshop krijg je een demonstratie van de verschillende toestellen (o.a. lasersnijmachine en 3D printer) en ontdek je de uitgebreide mogelijkheden van ons centrum.
Max. aantal deelnemers: 25

 

STEM3D - denken, doen en dialoog
(Jan Sermeus & Jelle De Schrijver - lerarenopleiders wetenschappen en onderzoekers STEMonderwijs | Odisee Hogeschool, Brussel)
Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs (alle graden)

Hoe motiveer je jongeren om zelf op onderzoek te gaan? Hoe laat je leerlingen nadenken over STEM? Hoe stimuleer je dialoog in de STEM-klas?
STEM is voor iedereen, niet alleen voor de ingenieur van morgen, maar ook voor de verpleger, bakker en elke andere burger. Met STEM bereiden we jongeren voor op onze technologische en snel evoluerende wereld.
STEM is een bril, een manier om naar de wereld te kijken, erover na te denken, problemen te zien en er oplossingen voor te zoeken.
Om hier in de klas aan te werken staan Denken, Doen en Dialoog centraal.
Het spreekt voor zich dat, in STEM, leerlingen Doen - dat ze experimenteren, ontwerpen, maken, met hun handen aan de slag gaan. Aansluitend is het uiteraard belangrijk dat leerlingen Denken over wat ze doen en waarom. Om de overgang tussen het Doen en het Denken te faciliteren is Dialoog tussen leerling en leerkracht en tussen leerlingen onderling cruciaal. Dialoog motiveert jongeren om na te denken, om hun gedachten om te zetten naar een hands-on activiteit, om elkaars gedachten te verkennen, om nieuwe onderzoeksvragen te stellen en om na te denken over de maatschappelijke context van hun onderzoek.
In deze workshop ondervindt u hoe u met denken, doen en dialoog aan de slag kan in de STEM-klas.
Max. aantal deelnemers: 16

 

Introductie tot programmeren in Scratch 
(prof. dr. Frank Neven - professor faculteit wetenschappen | UHasselt)
Doelgroep: leerkrachten 1ste graad secundair onderwijs en 3de graad lager onderwijs die nog niet vertrouwd zijn met Scratch

De nieuwe eindtermen voor de eerste graad bevatten voor het eerst computationeel denken. Vanaf schooljaar 2019-2020 zal dit in de eerste graad aan bod moeten komen voor alle leerlingen in de A-stroom.
Deze workshop is een hands-on introductie tot programmeren in Scratch (https://beta.scratch.mit.edu). Na een algemene inleiding maken we samen oefeningen. Deze oefeningen komen uit het leermateriaal op www.leer-scratch.be. Na deze workshop kan je eenvoudige programma's in Scratch maken en ken je de functionaliteiten van de website van Scratch.
Breng je eigen laptop mee! 
Max. aantal deelnemers: 25

 

Start-to-program: Vlaanderen leert programmeren
(Dirk Peeters - educatief medewerker informatica | UHasselt)
Doelgroep: leerkrachten 2de en 3de graad secundair onderwijs

In deze workshop wordt de door UHasselt ontwikkelde methode om te leren programmeren in Python voorgesteld. De methode bestaat uit 2 delen: een deel kennisoverdracht en een deel praktische opdrachten. De kennisoverdracht gebeurt aan de hand van speciaal ontwikkelde Nederlandstalige Youtube videos. De online oefeningen, die persoonlijk worden gemaakt, sluiten perfect aan bij de video's, en worden automatisch op hun werking gecontroleerd. De gebruikte programmeeromgeving is de online programmeeromgeving repl.it die steeds populairder wordt en eveneens wordt voorgesteld in deze workshop. De UHasselt methode - die uniek is in Vlaanderen en Nederland - zorgt ervoor dat elke leerling, elke autodidact op z'n eigen tempo de kennis kan verwerven. In klasverband, waar de methode ook makkelijk gebruikt kan worden, is de rol van de leerkracht die van coach, die z'n aandacht kan schenken aan de leerlingen die het moeilijker hebben, terwijl de vlotte leerlingen autonoom vooruit werken.
Breng je eigen laptop mee! 
Max. aantal deelnemers: 30

 

Uitdagende constructies 
(Machteld Verhenne - educatief medewerker wiskunde | UHasselt)
Doelgroep: leerkrachten 2de en 3de graad secundair onderwijs | wiskunde

Onderzoekscompetenties zijn voorbehouden voor de derde graad. Toch vraagt het leerplan om ook in de tweede graad te starten met een klein onderzoek.
De synthetische vlakke meetkunde wordt afgerond in het vierde jaar. Het ideale domein dus om verschillende begrippen gecombineerd toe te passen en leerlingen enkele uitdagingen aan te bieden. De constructies en verklaringen die in deze werkwinkel onder de loep worden genomen zijn toepasbaar in een tuinontwerp, een (fictief) veldwerk of voor het maken van een eigen wiskundig instrument.
Een aantal uitdagingen kunnen ook volledig als onderwerp in het kader van de onderzoekscompetenties in de derde graad opgevat worden.
Max. aantal deelnemers: 16

 

Wiskunde grijpt in bij een epidemie
(prof. dr. Niel Hens - professor faculteit wetenschappen | UHasselt)
Doelgroep: leerkrachten 3de graad secundair onderwijs | wiskunde en biologie

Elke winter komt de griep over het land. Steeds met een voorspelbaar verloop. Kort na de kerstvakantie worden de eerste zieken geregistreerd. Zij blijven al dan niet thuis en infecteren hun huisgenoten en mensen daarbuiten. Deze nieuwe zieken vertonen hetzelfde gedrag. Wat is de invloed van ziek naar het werk gaan op het aantal zieken op dit werk? Wanneer is een infectieziekte zo besmettelijk dat thuis blijven beter verplicht wordt? Wanneer moet een overheid inzetten op een intensief vaccinatieprogramma? De verandering van het aantal gezonde, besmette en vatbare mensen geeft een goed inzicht in hoe de piek van een griepepidemie kan voorspeld worden. Uit deze gegevens kan je leerlingen doen inzien hoe wiskundige modellen in de praktijk gebruikt worden. De gangbare wiskundige modellen worden herleid naar een discreet model zodat ook leerlingen van het secundair er zelf mee aan de slag kunnen.
Breng je eigen laptop of tablet mee! 
Max. aantal deelnemers: 25


VOLZET - STEAM-project Science Fiction - VOLZET 
(STEAM-team: Els Knaepen - lector fysica & Greta Janssen - lector wiskunde & Mieke Vanormelingen - lector techniek & Jacqueline Steegmans - lector Plastische Opvoeding & Joëlle Kalmès - lector informatica | PXL-Education Professionele Bachelor Secundair Onderwijs)
Doelgroep: leerkrachten 1ste en 2de graad secundair onderwijs | wetenschappen, techniek, praktijkvakken, wiskunde, STEM

Een brandende kaars in een glas vol water? Spookachtige M&M’s die je maar niet te pakken krijgt? Een fladderende draak in het midden van de klas? Optische illusies of pure Science Fiction? In deze workshop voor het secundair onderwijs worden tools aangereikt om met jongeren op een wetenschappelijke manier onderzoek uit te voeren rond 3D-illusies. We combineren onderzoek en ontwerp om tot een leerzaam STEM-project te komen dat bovendien ook nog kunstig is.
Na afloop van deze interactieve hands-on workshop ga je naar huis met een inspiratiegids vol ideeën en concrete instructies om met je klas aan de slag te gaan.
Deze workshop loopt over de twee sessies en zal de volledige voormiddag vullen.
Max. aantal deelnemers: 20

 

Drones in de klas 
(Laurence Deckers & Nico Goddé - leerkrachten techniek | KAMSA Aarschot)
Doelgroep: leerkrachten 1ste graad secundair onderwijs | wetenschappen, techniek en STEM

Drones of onbemande luchtvaartuigen worden ingezet voor onderzoek op plaatsen waar men niet eenvoudig kan komen of in gebieden waar het te gevaarlijk is. Ook worden drones gebruikt voor het maken van landkaarten en gebruikt de filmindustrie ze om eenvoudig vanuit een vogelperspectief te filmen. Er zijn tal van redenen om een drone te kiezen boven een bemand vliegtuig. We laten leerkrachten tijdens deze sessie zien en ondervinden welke didactische waarde drones in een STEM-project kunnen hebben. We gaan samen aan de slag om enkele onderzoekjes naar de eigenschappen van een goed werkende drone te doen en proberen deze dan op een veilige manier de lucht in te krijgen.
Max. aantal deelnemers: 25

 

STEM je eigen school
(Wesley Wypychowski - leerkracht wiskunde, informatica en STEM & Michael Gerrits - leerkracht economie, techniek en STEM | Methodeschool Van Veldeke, Hasselt)
Doelgroep: leerkrachten 2de graad secundair onderwijs | STEM

We bespreken onze aanpak van STEM-projecten waarmee je je eigen school meer STEMmig kan maken. Leerlingen leren zelf escape-rooms ontwerpen en hun in sketchup ontworpen maquette mogen ze uittesten en laten lasercutten.
De leerlingen nemen het afvalbeleid onder de loep en suggereren verbeterpunten. Daarna kan dit geprojecteerd worden naar het recyclagebeleid van de stad. Alle biologische aspecten worden aangekaart, evenals de automatisering van afvalverwerking.
Max. aantal deelnemers: 25

 

KIKS: kunstmatige intelligentie, klimaatverandering en stomata
(Natacha Gesquière - STEM coördinator | Sint-Bavohumaniora Gent)
Doelgroep: leerkrachten (2de en) 3de graad secundair onderwijs | biologie, aardrijkskunde, wiskunde en informatica

Artificiële intelligentie is in opmars. Via een neuraal netwerk voor beeldherkenning met als toepassing het tellen van huidmondjes in planten als maatstaf voor de klimaatverandering maken leerlingen in praktijk kennis met deze actuele wetenschap. Het project wordt geënt op de bestaande leerplandoelstellingen van de verschillende vakken (biologie, aardrijkskunde, wiskunde en informatica) en geïmplementeerd in een elektronisch leerpad dat gedeeld wordt met verschillende scholen en partners.
Max. aantal deelnemers: 25

 

Van STEM naar win-win
(Wendy Luyckx - pedagogisch adviseur wiskunde & Wim Verreycken - pedagogisch adviseur wetenschappen | GO!)
Doelgroep: leerkrachten 1ste graad secundair onderwijs | wiskunde, techniek, natuurwetenschappen, aardrijkskunde en STEM

Op 1 september 2019 gaan er nieuwe eindtermen voor de eerste graad A- en B-stroom in voege. Tijdens deze sessie krijg je zicht op de eindtermen van de sleutelcompetentie ‘Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie’. Met concrete voorbeelden – van de versnellingen van een fiets tot het suikergehalte van limonade - wordt verduidelijkt hoe kwalitatief STEM-onderwijs, afgestemd op de nieuwe eindtermen, vorm kan krijgen tijdens de verschillende disciplines (wiskunde, natuurwetenschappen en technologie) én tijdens geïntegreerde STEM-projecten. Door de samenhang tussen de disciplines te vergroten kunnen we leerlingen motiveren en optimaal begeleiden bij het opbouwen van wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten, concepten en praktijken. Onderwijs waarin leerlingen uitgedaagd worden om complexe vragen en levensechte problemen op te lossen is onderwijs van en voor de toekomst!
Breng je eigen smartphone mee! 
Max. aantal deelnemers: 30

 

VOLZET - Energie, transport en constructie in STEM - VOLZET
(Beenaerts Gert - leerkracht technieken | Technische Heilig Hartinstituut Tessenderlo)
Doelgroep: leerkrachten 1ste graad A-stroom secundair onderwijs | techniek en STEM

De leerlingen krijgen verschillende opdrachten: bouw een milieuvriendelijke racewagen, ontwerp een ecologische designlamp en construeer een brug met (ijslolly)stokjes.
De ontwerpfase bij deze uitdagingen speelt een belangrijke rol. Proefondervindelijk ontdekken waarmee ze rekening moeten houden, wat stevige figuren zijn, wat de mogelijkheden van gerecycleerde materialen zijn … Verschillende begrippen uit de fysica (wrijving, aerodynamica …) en wiskundige berekeningen (o.a. voor de overbrengingsverhouding) komen ook aan bod.
Max. aantal deelnemers: 25

 

AFGELAST - Ontdek jouw robottekentalent - AFGELAST
(An Vanfroyenhoven - lector wiskunde | PXL-Education Professionele Bachelor Secundair Onderwijs)
Doelgroep: leerkrachten 3de graad lager onderwijs en 1ste graad secundair onderwijs

Is het een vogel, is het een vliegtuig? Stap per stap bouwen we een eenvoudige constructie. Aangedreven door de motoren van de LEGO EV3 Mindstorms verschijnt er een tekenrobot. Door te spelen met kleur en de snelheden van de motoren maken we een abstracte tekening. Op basis van deze tekening kan je dan creatief aan de slag met je leerlingen. Herken jij de vliegende olifant in de tekening?
Max. aantal deelnemers: 14

 

Designtools - lesmateriaal voor échte ontwerpers!
(Joos Van Cauwenberghe - STEM Coördinator | RHIZO scholengroep Kortrijk) 
Doelgroep: leerkrachten 3de graad lager onderwijs

Een STEM-project is meer dan de som van de aparte vakken, in deze workshop leer je hoe je via een eenvoudig ontwerpproces een STEM-project kan vormgeven.
Het ontwerpproces is gebaseerd op Design Thinking, een ontwerpaanpak die reeds sinds jaar en dag in de bedrijfswereld wordt ingezet om tot vernieuwende oplossingen en resultaten te komen. In deze workshop presenteren we een herwerking van die ontwerpaanpak op maat van lager onderwijs. We tonen hapklaar lesmateriaal (templates, powerpoints, lestips) om jouw les in enkele tellen om te toveren tot een echte ontwerpstudio. 
Designtools vormen de ideale manier om 21ste eeuwse vaardigheden op een erg eenvoudige en praktische manier aan te leren in de klas.
Max. aantal deelnemers: 16

 

STEM met kosteloos materiaal voor lager onderwijs
(Jan Beerten, in Vlaanderen beter gekend als Jan de Technoman - leerkracht lager onderwijs en pedagogisch begeleider BAO met expertise wetenschappen en techniek)
Doelgroep: leerkrachten lager onderwijs

Welke planeet kan je veroveren met je raket? ‘Raketten’ is een onderwerp dat kinderen weet te boeien. Bij deze sessie gaan we zelf een raket ontwerpen en bouwen, die we daarna kunnen afschieten vanaf onze eigen lanceerbasis. Na een eerste proefvlucht proberen we ons systeem te verbeteren en uit te breiden. Deze sessie is een mooi voorbeeld van een STEM-activiteit met overwegend kosteloze materialen. We combineren een theoretisch kader met praktische oefeningen.
Max. aantal deelnemers: 25

 

STEM en onderzoekend leren in de basisschool
(Kristof Van De Keere - onderzoekscoördinator Expertisecentrum Onderwijsinnovatie & Stephanie Vervaet - onderzoeker Expertisecentrum Onderwijsinnovatie | Hogeschool VIVES)
Doelgroep: leerkrachten kleuteronderwijs en lager onderwijs

Vanuit een aantal authentieke klassituaties gaan we in deze workshop na wat onderzoekend leren kan betekenen voor een geïntegreerde STEM-aanpak in de basisschool. Op basis van diverse STEM-activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen bouwen we een transparante STEM-didactiek op die je kan inzetten in jouw klaspraktijk. We focussen hierbij vooral op hoe je bij de kinderen probleemoplossend denken en handelen kan stimuleren met aandacht voor creativiteit.
Max. aantal deelnemers: 25

 

Stemmig leren met LEGO Education STEAMPARK in de kleuterklas 
(Leen Smets - lector wetenschap en techniek | PXL-Education Professionele Bachelor Kleuteronderwijs)
Doelgroep: leerkrachten kleuteronderwijs

LEGO® Education heeft een uitgebreid aanbod voor kleuters. Je gaat zelf aan de slag met het pakket LEGO® EDUCATION STEAM PARK. We gaan op verkenning, experimenteren en onderzoeken dit pakket op een speelse wijze. Via de 4 C methode (Connect, Construct, Contemplate, Continue) leer je het pakket op zijn best ‘STEMmig’ inzetten in de kleuterklas. Bouw en laat je inspireren!
Max. aantal deelnemers: 16

 

Van techniek tot STEM in de kleuterklas
(Koen Pierlet - educatief medewerker | RVO-Society)
Doelgroep: leerkrachten kleuteronderwijs

Techniek in de kleuterklas kan al op een heel eenvoudige manier. Maar er is meer dan enkel ‘experimenteerkoffers’: er zijn ‘6 aanleidingen tot techniek in de kleuterklas’. Ken je die?
Als je al aan 'Techniek' werkt in je klas, is het slechts een kleine stap naar 'STEM'.
Je kan al in de kleuterklas techniek, natuurwetenschappen, onderzoekend leren, ontwerpen en realiseren én wiskunde integreren in goede STEM-activiteiten.
Je gaat zelf aan de slag met eenvoudige STEM-activiteiten en je leert hoe je die met een kamishibaiverhaal kan inleiden. Een hands-on workshop waarbij jouw STEM-vaardigheden zeker van pas komen!
Max. aantal deelnemers: 25

 

In samenwerking met