Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Nascholingen

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

KEUZESESSIE VOOR DE PAUZE

STEM in de kleuterklas met een kamishibaiverhaal
(Koen Pierlet - educatief medewerker | RVO-Society )
Doelgroep: leerkrachten kleuteronderwijs

Techniek in de kleuterklas kan al op een heel eenvoudige manier. Maar er is meer dan enkel ‘experimenteerkoffers’: er zijn ‘6 aanleidingen tot techniek in de kleuterklas’. Ken je die?

Als je al aan 'Techniek' werkt in je klas, is het slechts een kleine stap naar 'STEM'.

Je kan al van in de kleuterklas techniek, natuurwetenschappen, onderzoekend leren, ontwerpen en realiseren én wiskunde integreren in goede STEM-activiteiten.

In deze sessie ervaar je hoe je deze activiteiten kan inleiden met een kamishibaiverhaal.

 

Aan de slag met STEM én taal in de kleuterklas
(Thijs Eeckhout - docent Wereldoriëntatie en STEM | Odisee hogeschool)
Doelgroep: leerkrachten kleuteronderwijs

STEM is in. Ook in kleuterklassen wordt aan Science-Technology-Engineering-Mathematics gedaan. Maar kunnen mijn kleuters dat wel aan? En brengt dat wel op? In deze workshop zoomen we in op de meerwaarde van STEM voor de taalontwikkeling van kleuters. We stellen een benadering voor om tegelijk aan STEM én taal te doen, die uitvoerig is getest in 13 Vlaamse kleuterklassen met heel wat meertalige kleuters en kleuters met een lage SES tijdens een onderzoek van hogeschool ODISEE.

 

Ga unplugged in de kleuterklas!
(Stany Jackers, Ontdek Techniektalent - Pedagogisch begeleider Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Limburg)
Doelgroep: leerkrachten kleuteronderwijs en 1ste graad lager onderwijs

Programmeren in de kleuterklas is niet alleen leuk maar ook erg belangrijk: het draagt bij aan computationeel denken, een onmisbare vaardigheid in de 21ste eeuw. Ga aan de slag met de basisprincipes van programmeren.

Unplugged programmeren: samen een vliegtuigje vouwen, stap voor stap een toren bouwen, …

Na deze sessie kan je zelf aan de slag in de klas!

  

STEM vanuit de (belevings)wereld van kinderen
(Kristof Van De Keere - onderzoekscoördinator Expertisecentrum Onderwijsinnovatie & Stephanie Vervaet - onderzoeker Expertisecentrum Onderwijsinnovatie | Hogeschool VIVES)
Doelgroep: leerkrachten 2de en 3de graad lager onderwijs

Tijdens de workshop zetten we in op STEM via betekenisvolle contexten om alle kinderen en jongeren te kunnen bereiken.

In stem4math (www.stem4math.eu) wordt via een brede waaier aan contexten en probleemstellingen gezorgd voor een betekenisvolle plaats van wiskunde binnen STEM-onderwijs.

In design@school (www.designatschool.net) wordt de reële werkwijze van ontwerpers, ingenieurs, … geïntegreerd om STEM-onderwijs vorm te geven via contexten en probleemstellingen die door de kinderen en jongeren zelf worden verkend en bepaald.

In beide projecten staan praktijkvoorbeelden centraal die in samenwerking met pilootleerkrachten werden vormgegeven. Tijdens de sessie willen we op basis van die praktijkvoorbeelden de deelnemers inspireren voor STEM in de eigen klaspraktijk.

 

Een lekker glaasje prik op een mooie lente!
(Goran Abels - projectmedewerker Ontdek Techniektalent provincie Limburg)
Doelgroep: leerkrachten 3de graad lager onderwijs

De laatste wintermaand is aangebroken…de lente is in aantocht! Laten we een glaasje frisdrank maken om te toosten op een mooi voorjaar.

Samen gaan we de lekkere smaken en de ongezonde ingrediënten van frisdrank ontdekken. Ik krijg er al bubbels van!

 

Introductie tot programmeren in Scratch
(Pieter Olaerts en Mathias Van Ginneken – studenten informatica | UHasselt)
Doelgroep: leerkrachten 3de graad lager onderwijs en 1ste graad secundair onderwijs die nog niet vertrouwd zijn met Scratch

De nieuwe eindtermen voor de eerste graad bevatten voor het eerst computationeel denken. Sinds het huidige schooljaar moet dit aan bod komen in de eerste graad voor alle leerlingen in de A-stroom.

Deze workshop is een hands-on introductie tot programmeren in Scratch (https://beta.scratch.mit.edu). Na een algemene inleiding maken we samen oefeningen. Deze oefeningen komen uit het leermateriaal op www.leer-scratch.be. Na deze workshop kan je eenvoudige programma's in Scratch maken en ken je de functionaliteiten van de website van Scratch.
Breng je eigen laptop mee! 

 

Word een droomcoach met Designtools.be
(Joos Van Cauwenberghe - STEM Coördinator | RHIZO scholengroep Kortrijk)
Doelgroep: leerkrachten 3de graad lager onderwijs en 1ste en 2de graad secundair onderwijs | STEM

Hoe coach je als een innovatie-expert bij google? Hoe ontwikkel je écht 21ste eeuwse vaardigheden? Hoe zet je kwalitatief projectwerk op? In deze sessie krijg je de geleerde lessen te horen van leerkrachten en innovatie-experts die de laatste 3 jaar meer dan 3000 leerlingen gecoacht hebben. Via designtools.be willen ze die ervaringen bundelen en delen zodat elke leerkracht in staat is om in twee klikken kwalitatief projectwerk op te zetten en te coachen. Ontdek hoe deze kennis jou als leerkracht kan helpen en ga naar huis met enkele concreet uitgewerkte STEM-projecten om jouw leertraject als coach te starten.

 

De boiler: wat is het, hoe werkt het, wat kan je er mee met de leerlingen?
(Wesley Wypychowski - leerkracht wiskunde, informatica en STEM en Michael Gerrits - leerkracht economie en STEM | Methodeschool Van Veldeke, Hasselt)
Doelgroep: leerkrachten 1ste graad secundair onderwijs

Wij leggen je graag uit hoe we een interessant project rond de boiler aanpakken. We dompelen jullie onder in de probleemfase waar we zullen testen of onze leerlingen het creatiefst zijn of jullie. Verder tonen we op een interactieve wijze onze manier van aanpak op methodeschool van Veldeke.

  

Be wise: inzicht in STEM concepten
(Wendy Luyckx - pedagogisch adviseur wiskunde & Wim Verreycken - pedagogisch adviseur wetenschappen | GO!)
Doelgroep: leerkrachten 1ste graad secundair onderwijs | STEM (zowel vakleerkrachten als leerkrachten die projecten begeleiden en uitwerken)

STEM-onderwijs gaat over het opbouwen van inzicht, om complexe vragen en levensechte problemen op te lossen. Het opbouwen van een netwerk van concepten is hierbij essentieel. Zo is 'snelheid' verbonden met 'verhouding' en verhouding op zijn beurt met 'breuk'. Tijdens deze sessie wordt een methodiek besproken die inzet op het verhogen van dit inzicht. We gebruiken hierbij een concreet inzetbare map van alle concepten die voorkomen in de eindtermen. Je krijgt een concrete tool aangereikt om tijdens STEM-activiteiten het conceptueel inzicht van leerlingen te verhogen. Natuurlijk gaan we ook dieper in op de methodiek en systematiek die hierbij gebruikt (kunnen) worden.

 

Space engineer
(Melissa Van der Veken – leerkracht STEM en wiskunde & Nico Goddé – leerkracht STEM en techniek | KAMSA Aarschot)
Doelgroep: leerkrachten 1ste graad secundair onderwijs | STEM

Met het project space engineer laten we leerlingen uit de eerste graad nadenken over de problemen die verre ruimtereizen en een verblijf op Mars kunnen opleveren. Tijdens deze workshop gaan we met heel eenvoudige proefjes aan de slag om een stabiele raket te maken of eigenschappen van een raket te onderzoeken en maken we zelf Marszand.

 

STEMOOV – STEM on the Move!
(Katrien Degrie & dr. Melissa Thys - onderzoekers STEM-innovatie | AUHL)
Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs (alle graden) | STEM, wetenschappen

STEMOOV staat voor STEM Onderzoekend, Ontwerpend en Verbindend leren. STEMOOV biedt een holistische aanpak met enkele handige handvaten om STEM-projecten en -lessen inhoudelijk en vooral procesgericht vorm te geven. Het verwerven van 21ste eeuwse competenties zoals communiceren, samenwerken, kritisch en creatief denken, staan hierbij centraal.

Door gebruik te maken van het STEMOOV-model kunnen leerkrachten apart maar vooral SAMEN met hun leerlingen authentieke maatschappelijk relevante problemen en vragen tackelen. Wil je graag hands-on kennismaken met ons dynamisch en interdisciplinair meegroeimodel en dit leren inzetten om leerlingen voor te bereiden op het (beroeps)leven? Kom dan zeker meedoen en maak met STEMOOV van alle STEM-geletterden daadkrachtige, autonome en zelfsturende sleutelfiguren.

 

Makerspace: de ruimte om je STEM project waar te maken
(Tom De Weyer - coördinator Makerspace | UHasselt en PXL)
Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs (alle graden) | wetenschappen, STEM, techniek en praktijkvakken

Wil je meer uitdaging voor je leerlingen in het kader van de onderzoekscompetenties of GIP? Kan je je leerlingen prikkelen om te dromen van hun eigen ontwerp? Dan kan Makerspace dé oplossing zijn voor de realisatie ervan. In dit open, multidisciplinair technologisch 'maaklabo' kan je terecht voor het opdoen van ideeën, de verfijning van een klas- of schoolproject, een op maat gemaakte proefopstelling voor je demoproef of practicum en het uittesten of verwezenlijken van een individuele opdracht – aan verbruikerskost. Leerkrachten en leerlingen lopen vrij binnen en buiten en raken overtuigd dat de mogelijkheden van Makerspace bijna oneindig zijn.

In deze workshop krijg je een demonstratie van de verschillende toestellen (o.a. lasersnijmachine en 3D printer) en ontdek je de uitgebreide mogelijkheden van ons centrum. Als afsluiter maak je je eigen STEMmige naamkaartje.

Opgelet: deze workshop gaat door op een andere locatie en duurt de hele voormiddag. Je wordt na het plenum vanuit PXL vervoerd naar Makerspace en terug gebracht. Als je deze sessie volgt, kies je dus 2x dezelfde sessie bij het inschrijven.

 

Kritisch denken over wetenschap
(Jelle De Schrijver - lerarenopleider wetenschappen en onderzoeker STEMonderwijs | Odisee Hogeschool, Brussel)
Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs

Is een wetenschapper wel creatief? Heeft een wetenschapper altijd gelijk? Mag je alles onderzoeken? Hoe werkt wetenschap?

Bij leerlingen leven heel wat foute vooronderstellingen over wetenschap. Nochtans stimuleert inzicht in wetenschap en de wetenschappelijke methode de motivatie van jongeren voor de wetenschapsles. Maar hoe pak je dat aan? Hoe laat je leerlingen reflecteren over wat wetenschap tot wetenschap maakt (‘the nature of science’)? Hoe creëer je dialoog waarbij jongeren enthousiast deelnemen en reflecteren over wetenschap en wetenschappelijke bevindingen?

Wij reiken drie methodes aan om reflectie over en inzicht in wetenschap bij jongeren te vergroten; reflectie over wetenschap en de eigen bevindingen stimuleren bij het uitvoeren van wetenschappelijke experimenten, het hanteren van (historische) wetenschapspraktijken om wetenschap in een breder perspectief te plaatsen en grote vragen over wetenschap kunnen leerlingen uitdagen om eerdere overtuigingen in vraag te stellen.

In deze workshop reiken we technieken aan die bruikbaar zijn in de eigen klaspraktijk: lesmateriaal, methodieken en praktijkvoorbeelden.

 

STEM buiten de schoolmuren
(Sara Weerts - coördinator | Young & Strong)
Doelgroep: leerkrachten secundair onderwijs

PXL-Voka Young & Strong is een gloednieuw netwerk voor jonge durvers en doeners. Jongeren uit hun comfortzone halen en hen laten excelleren: dat is het doel van PXL-Voka Young & Strong. Het geeft hen vleugels en laat hen groeien tot de beste versie van zichzelf.

Hogeschool PXL en Voka - Kamer van Koophandel Limburg slaan de handen in elkaar om jongeren te verbinden die samen het verschil willen maken. Met een buitenschools jaarprogramma vol meerdaagse bootcamps, bedrijfsbezoeken en workshops versterken we de STEM-kwaliteiten, het ondernemerschap en de 21st century skills van 15 – 24-jarigen.

Dit is hét netwerk voor bruisend jong talent, jongeren die "goesting" hebben om te ondernemen en die op een innovatieve, verfrissende manier hun talenten willen ontplooien en hun dromen willen waarmaken.

Binnen het onderwijs worden al veel inspanningen geleverd, maar jongeren moeten ook gestimuleerd worden om leerkansen buiten de school(m)uren te benutten. Het idee dat jongeren enkel op de schoolbanken leren wat ze in hun latere loopbaan tot aan hun pensioen zullen uitvoeren is niet meer van deze tijd. De snel evoluerende samenleving en arbeidsmarkt vraagt professionals die continu leren en samenwerken om het verschil te maken. PXL-Voka Young & Strong wil jongeren aanzetten om een lerende attitude aan te nemen die verder reikt dan hun schoolloopbaan. Dankzij een lerende cultuur kunnen zij op persoonlijk en professioneel vlak hun leven lang actief blijven in een steeds veranderende maatschappij.

Ontdek in deze workshop hoe u hier als leerkracht aan kunt meewerken.

Meer informatie over PXL-Voka Young & Strong en het activiteitenoverzicht vindt u op www.youngandstrong.be.

 

KIKS: kunstmatige intelligentie, klimaatverandering en stomata
(Natacha Gesquière - STEM coördinator | Sint-Bavohumaniora Gent)
Doelgroep: leerkrachten (2de en) 3de graad secundair onderwijs | biologie, aardrijkskunde, wiskunde en informatica

Artificiële intelligentie is in opmars. Via een neuraal netwerk voor beeldherkenning met als toepassing het tellen van huidmondjes in planten als maatstaf voor de klimaatverandering maken leerlingen in de praktijk kennis met deze actuele wetenschap. Het project wordt geënt op de bestaande leerplandoelstellingen van de verschillende vakken (biologie, aardrijkskunde, wiskunde en informatica) en geïmplementeerd in een elektronisch leerpad dat gedeeld wordt met verschillende scholen en partners.

 

Het stabiele trouwalgoritme
(Dirk Peeters - praktijkassistent informatica | UHasselt)
Doelgroep: leerkrachten 2de en 3de graad secundair onderwijs

Consternatie bij de Australische versie van "Blind getrouwd", de bruidegom van het ene gematchte koppel ging er aan de haal met de bruid van het andere gematchte koppel.

In de wiskunde, de economie en de informaticawetenschap is dit toewijzingsprobleem gekend onder de naam "Stable Marriage Problem". Het Nobelprijs winnende algoritme dat hiervoor een oplossing biedt, vindt zijn toepassing in de dagelijkse praktijk (o.a. in de economie). We introduceren, tonen en bewijzen dit algoritme aan de hand van een praktisch voorbeeld. U voert het algoritme eerst zelf handmatig uit vooraleer we de computer het werk laten overnemen. De computer laat toe om - ook bij grote sets - snel tot de oplossing komen.

Deze sessie kan u zelf eenvoudig in de klas met uw leerlingen organiseren. Het is een fantastische introductie naar wat een algoritme juist is, en toont hoe computationeel denken en het gebruik van de computer oplossingen oplevert die anders moeilijk haalbaar zijn. Heeft u altijd al de rol van "Millionaire matchmaker" op u willen nemen, dit is uw kans ...

 

Statistiek zit overal
(prof. dr. Roel Braekers – professor faculteit wetenschappen | UHasselt)
Doelgroep: leerkrachten 2de en 3de graad secundair onderwijs | wiskunde en STEM

Door de toenemende informatisering van onze maatschappij wordt elke dag veel informatie over ons en ons doen en laten geregistreerd en opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan alle informatie die ingegeven wordt op sociale media via onze smartphones met bijhorende apps.

Aan de hand van statistiek proberen we een inzicht te krijgen in deze gegevens om trends te ontdekken, maatschappelijke problemen beter te begrijpen en, indien mogelijk, op te lossen.

In deze interactieve voordracht schetsen we met voorbeelden uit verschillende maatschappelijke sectoren een beeld van waar en hoe statistiek praktisch gebruikt wordt. We bekijken, onder andere, hoe we epidemieën kunnen beschrijven, welke fases er zijn in de ontwikkeling van een nieuw medicijn of welke stappen er zijn in de controle van de kwaliteit van ons voedsel.

 

Breng STEM in je Lab
(ing. Frank Meyers - leerkracht PROVIL (Lommel) | Lid T³ Vlaanderen)
Doelgroep: leerkrachten 2de en 3de graad secundair onderwijs | wetenschappen, techniek, STEM

Aan de hand van enkele hands-on experimenten tonen we hoe STEM-activiteiten eenvoudig en zinvol in de klas of in je lab kunnen worden gebracht, hoe programmeren en technologie een meerwaarde betekenen voor het aanleren van STEM-vaardigheden en hoe hier creatief en innovatief mee aan de slag te gaan.

De focus ligt op hoe STEM-activiteiten leerlingen kunnen motiveren en helpen bij het onderzoeken en begrijpen van wetenschappelijke concepten. Ze helpen ook om in te zien hoe deze concepten worden toegepast in engineering en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen.

Met enkele demo’s van STEM-projecten tonen we hoe wetenschappelijke concepten disciplinair toegepast en benaderd worden vanuit verschillende perspectieven: Smart Irrigatie, Pet Car Alarm, simulatie van het hart, muziek wiskundig benaderen en programmeren, ...

 

Move that body!
(prof. dr. Bert Op ’t Eijnde - professor faculteit geneeskunde en levenswetenschappen | UHasselt)
Doelgroep: leerkrachten 3de graad secundair onderwijs | wetenschappen, STEM

Topic 1 - Exercise is medicine!

Wist je dat wij allemaal voorbestemd zijn om vet op te stapelen? Dat velen onder ons zwaarlijvig zijn of worden is dus eigenlijk normaal! Maar door op de juiste manier te bewegen kunnen we dit natuurlijke proces tegengaan. We ontdekken in welke hartslagzones je dient te sporten om effectief en doelgericht vet te verbranden.

Topic 2 - Usain Bolt’s sprint start analysed! Ready, set, go …

Hoe werken spieren en wanneer produceren ze de grootste kracht? Ons lichaam beschikt over verschillende soorten spieren. Enerzijds hebben we rode spieren die weinig kracht produceren maar nagenoeg onvermoeibaar zijn. Anderzijds zijn er de witte spieren die heel veel kracht kunnen produceren maar ook zeer snel uitgeput zijn. Welke spieren gebruikte Usain Bolt dan voor zijn vliegende start?

Tijdens deze twee voordrachten wordt dieper ingegaan op de fysiologische principes rond vet- en koolhydraatverbanding en spierkracht. Dit geeft interessante kennis om te gebruiken in de lessen wetenschappen, maar ook om de leerlingen voor te bereiden op eventuele STEM workshops rond ‘inspanningstesten' en ‘spierkrachtmetingen' in het sportmedische adviescentrum ADLON op de universitaire campus in Diepenbeek.