Logo UHasselt

menu

Studenten en doctorandi


Studeren aan de UHasselt

Studenten en doctorandi

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BEDRAGEN VOOR INSCHRIJVING


Het is zeer belangrijk dat je studieprogramma correct geregistreerd is. Je studiegeld wordt berekend op basis van de opgenomen studiepunten. Ook kinderbijslag en een eventuele studiefinanciering is gekoppeld aan het aantal opgenomen studiepunten.

 

1. Inschrijving voor een bachelor, master, specifieke lerarenopleiding, voorbereidings- of schakelprogramma met een diploma- of creditcontract  

Het vaste gedeelte van het studiegeld is slechts eenmaal per academiejaar verschuldigd aan dezelfde instelling voor hoger onderwijs. Voor de berekening van het studiegeld worden alle inschrijvingen van één student voor één of meerdere opleidingen en/of voor één of meerdere opleidingsonderdelen onder diploma- en/of creditcontract dan ook beschouwd als één inschrijving. Alle studiepunten worden daarvoor opgeteld.

UHasselt (*)   Vast gedeelte (€) Variabel gedeelte per
opgenomen studiepunt (€)
Studiegeld bij opname 
van 60 studiepunten (€)
Niet-beurstariefstudent   245,20 11,70 947,20
Bijna-beurstariefstudent 245,20 4,30 503,20
     
Beurstariefstudent 111,90 0,00 111,90
     

(*) Architectuur, Interieurarchitectuur, Industriële wetenschappen, Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, Geneeskunde, Toegepaste economische wetenschappen, Handelswetenschappen, Handelsingenieur, Handelsingenieur in de beleidsinformatica, Management, Mobiliteitswetenschappen, Chemie, Biologie, Fysica en Wiskunde.

tUL (**)   Vast gedeelte (€)               Variabel gedeelte per
opgenomen studiepunt (€)                
Studiegeld bij opname 
van 60 studiepunten (€)
Belgische student   Voor Belgische studenten gelden dezelfde studiegelden als voor studenten ingeschreven aan de UHasselt opleidingen
       
Niet-Belgische student 245,20 31,63 2143,00
     
Master of Statistics: VLIR-
UOS-bursaal of student uit
ontwikkelingsland (zie
website VLIR-UOS)                
245,20 11,70 947,20
     

(**) Rechten, Informatica, Biomedische wetenschappen, Statistics

Uitzonderingen:

  • Buitenlandse tUL-studenten die een studiebeurs genieten van de Vlaamse Gemeenschap van België, of die onderworpen zijn aan het Belgische belastingstelsel of het Belgische stelsel van kinderbijslag betalen het studiegeld van studenten met een Belgische nationaliteit.
  • Studenten met een Master Mind Scholarship betalen 110,90 euro.
  • Niet-EER studenten dienen het volledige studiegeld te betalen voor aanvang van de opleiding. Ook betalen zij bovenop het studiegeld een verplichte verzekeringskost.

2. Andere categorieën  

Excellente studenten Studenten die het laatste jaar secundair onderwijs volgen en die met een creditcontract voor maximaal 10 studiepunten ingeschreven zijn in het hoger onderwijs, betalen 55,95 euro.
Examencontract Bij inschrijving met een examencontract, betaal je een vast gedeelte van 111,90 euro en een variable gedeelte van 4,30 euro per opgenomen studiepunt. Een combinatie van een examencontract en een credit- of diplomacontract wordt beschouwd als afzonderlijke inschrijving.
Doctoraatsinschrijving Het studiegeld voor de voorbereiding van een doctoraat bedraagt 474,40 euro bij een eerste inschrijving. Een herinschrijving gedurende de voorbereiding van het doctoraat is gratis. Het studiegeld voor het academiejaar waarin het doctoraat wordt behaald, bedraagt opnieuw 474,40 euro.

Verhoogd studiegeld bij ontoereikend
leerkrediet

Studenten waarvan het leerkrediet ontoereikend is, betalen voor het aantal studiepunten waarvoor hun leerkrediet ontoereikend is 11,70 euro extra per studiepunt.

De beurstariefstudenten en bijna-beursstudenten vallen niet onder deze regeling.

Het is zeer belangrijk dat je studieprogramma correct geregistreerd is. Je studiegeld wordt berekend op basis van de opgenomen studiepunten. Ook kinderbijslag en een eventuele studiefinanciering is gekoppeld aan het aantal opgenomen studiepunten.

 

1. Inschrijving voor een bachelor, master, specifieke lerarenopleiding, voorbereidings- of schakelprogramma met een diploma- of creditcontract  

Het vaste gedeelte van het studiegeld is slechts eenmaal per academiejaar verschuldigd aan dezelfde instelling voor hoger onderwijs. Voor de berekening van het studiegeld worden alle inschrijvingen van één student voor één of meerdere opleidingen en/of voor één of meerdere opleidingsonderdelen onder diploma- en/of creditcontract dan ook beschouwd als één inschrijving. Alle studiepunten worden daarvoor opgeteld.

UHasselt (*)   Vast gedeelte (€) Variabel gedeelte per 
opgenomen studiepunt (€)
Studiegeld bij opname 
van 60 studiepunten (€)
Niet-beurstariefstudent   242,80 11,60 938,80
Bijna-beurstariefstudent 242,80 4,20 494,80
     
Beurstariefstudent 110,80 0,00 110,80
     

(*) Architectuur, Interieurarchitectuur, Industriële wetenschappen, Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, Geneeskunde, Toegepaste economische wetenschappen, Handelswetenschappen, Handelsingenieur, Handelsingenieur in de beleidsinformatica, Management, Mobiliteitswetenschappen, Chemie, Biologie, Fysica en Wiskunde.

tUL (**)   Vast gedeelte (€)               Variabel gedeelte per 
opgenomen studiepunt (€)                
Studiegeld bij opname 
van 60 studiepunten (€)
Belgische student   Voor Belgische studenten gelden dezelfde studiegelden als voor studenten ingeschreven aan de UHasselt opleidingen
       
Niet-Belgische student 242,80 30,67 2083,00
     
Master of Statistics: VLIR-
UOS-bursaal of student uit
ontwikkelingsland (zie 
website VLIR-UOS)                
242,80 11,60 938,80
     

(**) Rechten, Informatica, Biomedische wetenschappen, Statistics

Uitzonderingen:

  • Buitenlandse tUL-studenten die een studiebeurs genieten van de Vlaamse Gemeenschap van België, of die onderworpen zijn aan het Belgische belastingstelsel of het Belgische stelsel van kinderbijslag betalen het studiegeld van studenten met een Belgische nationaliteit.
  • Studenten met een Master Mind Scholarship betalen 110,80 euro.
  • Niet-EER studenten dienen het volledige studiegeld te betalen voor aanvang van de opleiding. Ook betalen zij bovenop het studiegeld een verplichte verzekeringskost.

2. Andere categorieën  

Excellente studenten Studenten die het laatste jaar secundair onderwijs volgen en die met een creditcontract voor maximaal 10 studiepunten ingeschreven zijn in het hoger onderwijs, betalen 55,40 euro.
Examencontract Bij inschrijving met een examencontract, betaal je een vast gedeelte van 110,80 euro en een variable gedeelte van 4,20 euro per opgenomen studiepunt. Een combinatie van een examencontract en een credit- of diplomacontract wordt beschouwd als afzonderlijke inschrijving.
Doctoraatsinschrijving Het studiegeld voor de voorbereiding van een doctoraat bedraagt 469,80 euro bij een eerste inschrijving. Een herinschrijving gedurende de voorbereiding van het doctoraat is gratis. Het studiegeld voor het academiejaar waarin het doctoraat wordt behaald, bedraagt opnieuw 469,80 euro.

Verhoogd studiegeld bij ontoereikend
leerkrediet

Studenten waarvan het leerkrediet ontoereikend is, betalen voor het aantal studiepunten waarvoor hun leerkrediet ontoereikend is 11,60 euro extra per studiepunt.

De beurstariefstudenten en bijna-beursstudenten vallen niet onder deze regeling.

Het is zeer belangrijk dat je studieprogramma correct geregistreerd is. Je studiegeld wordt berekend op basis van de opgenomen studiepunten. Ook kinderbijslag en een eventuele studiefinanciering is gekoppeld aan het aantal opgenomen studiepunten.

 

1. Inschrijving voor een bachelor, master, specifieke lerarenopleiding, voorbereidings- of schakelprogramma met een diploma- of creditcontract  

Het vaste gedeelte van het studiegeld is slechts eenmaal per academiejaar verschuldigd aan dezelfde instelling voor hoger onderwijs. Voor de berekening van het studiegeld worden alle inschrijvingen van één student voor één of meerdere opleidingen en/of voor één of meerdere opleidingsonderdelen onder diploma- en/of creditcontract dan ook beschouwd als één inschrijving. Alle studiepunten worden daarvoor opgeteld.

UHasselt (*)   Vast gedeelte (€) Variabel gedeelte per 
opgenomen studiepunt (€)
Studiegeld bij opname 
van 60 studiepunten (€)
Niet-beurstariefstudent   238,30 11,40 922,30
Bijna-beurstariefstudent 238,30 4,10 484,30
     
Beurstariefstudent 108,80 0,00 108,80
     

(*) Architectuur, Interieurarchitectuur, Industriële wetenschappen, Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, Geneeskunde, Toegepaste economische wetenschappen, Handelswetenschappen, Handelsingenieur, Handelsingenieur in de beleidsinformatica, Management, Mobiliteitswetenschappen, Chemie, Biologie, Fysica en Wiskunde.

tUL (**)   Vast gedeelte (€)               Variabel gedeelte per 
opgenomen studiepunt (€)                
Studiegeld bij opname 
van 60 studiepunten (€)
Belgische student   Voor Belgische studenten gelden dezelfde studiegelden als voor studenten ingeschreven aan de UHasselt opleidingen
       
Niet-Belgische student 238,30 30,36 2060,00
     
Master of Statistics: VLIR-
UOS-bursaal of student uit
ontwikkelingsland (zie 
website VLIR-UOS)                
238,30 11,40 922,30
     

(**) Rechten, Informatica, Biomedische wetenschappen, Statistics

Uitzonderingen:

  • Buitenlandse tUL-studenten die een studiebeurs genieten van de Vlaamse Gemeenschap van België, of die onderworpen zijn aan het Belgische belastingstelsel of het Belgische stelsel van kinderbijslag betalen het studiegeld van studenten met een Belgische nationaliteit.
  • Studenten met een Master Mind Scholarship betalen 108,80 euro.
  • Niet-EER studenten dienen het volledige studiegeld te betalen voor aanvang van de opleiding. Ook betalen zij bovenop het studiegeld een verplichte verzekeringskost.

2. Andere categorieën  

Excellente studenten Studenten die het laatste jaar secundair onderwijs volgen en die met een creditcontract voor maximaal 10 studiepunten ingeschreven zijn in het hoger onderwijs, betalen 54,40 euro.
Examencontract Bij inschrijving met een examencontract, betaal je een vast gedeelte van 108,80 euro en een variable gedeelte van 4,10 euro per opgenomen studiepunt. Een combinatie van een examencontract en een credit- of diplomacontract wordt beschouwd als afzonderlijke inschrijving.
Doctoraatsinschrijving Het studiegeld voor de voorbereiding van een doctoraat bedraagt 461,00 euro bij een eerste inschrijving. Een herinschrijving gedurende de voorbereiding van het doctoraat is gratis. Het studiegeld voor het academiejaar waarin het doctoraat wordt behaald, bedraagt opnieuw 461,00 euro.

Verhoogd studiegeld bij ontoereikend
leerkrediet

Studenten waarvan het leerkrediet ontoereikend is, betalen voor het aantal studiepunten waarvoor hun leerkrediet ontoereikend is 11,40 euro extra per studiepunt.

De beurstariefstudenten en bijna-beursstudenten vallen niet onder deze regeling.