Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding


Studiebegeleiding

Studie- en Studentenbegeleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

EXAMENAANPAK


STUDIETIPS TTV CORONA

Hier vind je een reeks van tips die je in deze bijzondere tijdens misschien wel kunnen inspireren. 

 • Experimenteer met deze tips en pik uit wat voor jou werkt! 

 • Check regelmatig  Blackboard / Toledo / je UHasselt-mailadres voor de laatste informatie over je opleidingsonderdelen.

  We kunnen niet uitsluiten dat er in de toegevoegde links niet af en toe nog een suggestie zit die we in deze bijzondere periode best vermijden. Niet alle links zijn helemaal corona-proof

 

Afstandsonderwijs |  Timemanagement |  Pauzeren |  Concentratie |  Studiemethode |  Zelfdiscipline |  Groepswerk |  Motivatie |  Contact houden |  Stress en paniek |  examenaanpak
Hoe mijn examens aanpakken (op afstand)

Noot: Op deze website vind je de laatste stand van de richtlijnen omtrent de on-campus examens.

Deze periode van afstandsonderwijs gaat ook gepaard met nieuwe examenvormen. We geven je alvast enkele handvaten om je op weg te helpen!  

 1. Examenplanning
 2. Soorten evaluaties
  • schriftelijk examen
   • multiple choice (waar-vals)
   • open boek
   • open vragen (essay vragen, invul/aanvulvragen, korte/lange antwoorden, …)
   • oefeningen/vraagstukken/toepassingen
  • mondeling examen
   • MET schriftelijke voorbereiding
   • ZONDER schriftelijke voorbereiding
  • alternatieve vormen
   • permanente evaluatie
   • presentatie (bachelor/masterproef)
   • take-home examen
 3. Algemeen

1. EXAMENPLANNING

Je hebt door het afstandsonderwijs misschien het gevoel dat je al weken in de ‘blokperiode’ zit. Je sociale leven staat op een laag pitje, elke dag achter je bureau, … Maar nu de examens bijna in zicht zijn is het doel om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je examenperiode. Hierbij een aantal tips om je op weg te helpen.

 - Stel een realistische examenplanning op! 

Geen idee hoe te beginnen?
Lees hier de tips om een examenplanning per maand op te stellen.
Lees hier de tips om een examenplanning per vak op te stellen.
Ontdek hier hoe een blokdag eruit kan zien, afhankelijk van je concentratie.

Wat als je te veel examens op korte tijd hebt?
Lees hier alvast nuttige tips.

Toch te laat begonnen?
Tips die je last-minute kunnen helpen, vind je
- in dit filmpje
- op deze pagina

- Vergeet niet om anderen op de hoogte te brengen van je planning.
In deze periode zal het thuis wat drukker zijn, dus zijn afspraken maken wel aangewezen. Zo kunnen anderen daar rekening mee houden. bv. zet je status op bezet op social media en deel je planning met je huisgenoten, zodat vrienden en familieleden je niet storen.

- Zorg voor voldoende ontspanning.
Het is belangrijk af en toe je batterijen op te laden, om er daarna weer tegenaan te kunnen aan! In deze periode is sociaal contact onderhouden moeilijk, maar social media bieden wel een oplossing. Maar gebruik je smartphone best tijdens je pauze en leg hem tijdens het studeren. Hoe pauzeren? Op deze pagina vind je tips en inspiratie.

- Plan HERHAALdag(en)!
Beste ‘study hack’ ever.
Geloof je het niet? Lees hier het belang van herhalen, herhalen, herhalen, …

- Studeer niet tot enkele minuten vóór het examen.
Wil je toch studeren, herhaal dan de grote lijnen nog een keer in plaats van nieuwe leerstof te leren. Check it out in dit filmpje.

top

2. SOORTEN EVALUATIES 

Ieder soort examen vraagt een eigen aanpak. Omwille van de huidige maatregelen kan de examenvorm gewijzigd zijn, dus check na om te weten welk soort examen je zal hebben. De universiteit kiest er voor om examens on campus te laten doorgaan, maar sommige examens zijn ook off campus mogelijk. Het voordeel van thuis examens afleggen kan zijn dat je minder gestresseerd bent dan op de campus, je ziet geen panikerende studenten in de gangen rondlopen, er is geen verplaatsing nodig, geen onverwachte problemen onderweg … en bovendien is het ook duurzaam!
Hieronder vind je alvast een schat aan tips per examenvorm!

Schriftelijk examen

- Gesloten vragen (multiple choice (MC), waar-vals)

Multiple choice examens zijn meestal gericht op zowel weten, begrijpen als toepassen. Het gaat dus zeker niet louter om feitenkennis, ook inzicht kan bevraagd worden. In deze tijden van corona kunnen MC examens ook elektronisch afgenomen worden. In sommige opleidingen zijn ze reeds bekend met DOCIMO. In deze evaluatietool leg je multiple choice examens af. Je geeft niet alleen het juiste antwoord maar je dient ook aan te geven hoe zeker je bent van jouw antwoord (i.e. zekerheidsgraadsysteem). Dit systeem maakt ook gebruik van giscorrectie, maar een foute antwoord kan je alsnog punten opleveren. Dus probeer toch altijd de vraag te beantwoorden.

Hoe je een MC examen aanpakt, vind je op
- deze website
- in dit filmpje 

Wil je al eens oefenen? Klik hier

off campus on campus
- Controleer je pc/laptop: voldoende opgeladen, check netwerk/WIFI, gebruik aangegeven browser, installeer nodige software, headset/oortjes, ...
- Boots een examen situatie na: zet je gsm uit, elimineer afleiding, pen en (klad)papier bij de hand, breng anderen op de hoogte, ...
- Lees richtlijnen na: is er giscorrectie, kan je antwoorden corrigeren, hoeveel tijd voorzien, voer de instructies goed uit in geval van toezicht, …
- Ga na in welke omgeving het examen zal doorgaan: Blackboard, DOCIMO, …
- Indien mogelijk, leg een proefexamen af in de examenomgeving
- Let op de beschikbare tijd
- Panikeer niet bij technische problemen: breng docent op hoogte, maak screenshot van scherm, …
- Indien van toepassing: vergeet niet te verzenden/indienen

- Volg de voorschriften rond hygiëne, (sociaal) afstand, … neem mondmasker mee
- Verzamel correcte info ivm examen (plaats, datum, …)
- Neem nodige materiaal mee (laptop, pen, papier, ..)
- Regel je vervoer (auto, openbaar vervoer, …)

top

- open boek examen

De vragen op een openboekexamen zijn doorgaans verdiepend van aard, ze zullen vaak niet letterlijk in het boek te vinden zijn. Kennisvragen worden zelden gesteld. Het is dus belangrijk dat je alles goed begrijpt, dat je linken kunt maken en dat je een overzicht hebt over het groter geheel.
Hoe je een open boek examen aanpakt vind je op
- deze website
- in dit filmpje

Bekijk in deze video de tips van een studente.

off campus on campus
- Controleer je pc/laptop: voldoende opgeladen, check netwerk/WIFI, gebruik aangegeven browser, installeer nodige software, ...
- Boots een examen situatie na: zet je gsm uit, elimineer afleiding, pen, nodige cursusmateriaal en (klad)papier bij de hand, breng anderen op de hoogte, …
- Verzamel nodige materiaal (handboeken, notities, …)
- Ga na in welke omgeving het examen zal doorgaan: Blackboard, Hangouts …
- Lees richtlijnen na: hoeveel tijd voorzien, welk bronnenmateriaal mag je raadplegen, voer de instructies goed uit in geval van toezicht
- Let op de beschikbare tijd
- Panikeer niet bij technische problemen: breng docent op hoogte, maak screenshot van scherm, …
- Examen indienen/verzenden: waar downloaden/uploaden, via mail, ...

- Volg de voorschriften rond hygiëne,(sociaal) afstand, … neem mondmasker mee
- Verzamel correcte info ivm examen (plaats, datum, …)
- Neem nodige materiaal mee (laptop, pen, papier, handboeken, cursusmateriaal, rekenmachine, formularium, ...)
- Regel je vervoer (auto, openbaar vervoer, …)

top

- Open vragen (essayvragen, invul/aanvulvragen, korte/lange antwoorden, …)

Er bestaan verschillende types van open vragen en afhankelijk van de vraag kan de lengte van je antwoord variëren.
Hoe je examens met open vragen aanpakt, ontdek je
- op deze website
- in dit filmpje

Benieuwd hoe je essayvragen het best aanpakt? Lees het op deze website.

off campus on campus
- Controleer je pc/laptop: voldoende opgeladen, check netwerk/WIFI, gebruik aangegeven browser, installeer nodige software, ...
- Boots een examen situatie na: zet je gsm uit, elimineer afleiding, pen en papier bij de hand, breng anderen op de hoogte, …
- Ga na in welke omgeving het examen zal doorgaan: Blackboard, ...
- Lees richtlijnen na: hoeveel tijd voorzien, voer de instructies goed uit in geval van toezicht -
Let op de beschikbare tijd
- Panikeer niet bij technische problemen: breng docent op hoogte, maak screenshot van scherm, …
- Indien van toepassing: vergeet niet te verzenden/indienen

- Volg de voorschriften rond hygiëne,(sociaal) afstand, … neem mondmasker mee
- Verzamel correcte info ivm examen (plaats, datum, …)
- Neem nodige materiaal mee (laptop, pen, papier, rekenmachine..)
- Regel je vervoer (auto, openbaar vervoer, …)

top

- Oefeningen/vraagstukken/toepassingen

Verwacht je niet aan exact dezelfde oefeningen als in de cursus, je zou wel eens voor verrassingen komen te staan.
- Hoe pak je een examen met oefeningen aan? Je ontdekt het op deze website
- Hoe los je een nieuw soort oefening op? Volg dit stappenplan!

Mondeling examen

Some like it and some don’t.
Op deze website vind je alvast de nodige tips om je mondeling examen tot een goed einde te brengen.

Mondelinge toelichting

- Neem tijd om te antwoorden
- Parafraseer de vraag om jezelf tijd te geven om over de vraag na te denken
- Laat je niet van kaart brengen door de bijvragen. Vraag eventueel om verdere toelichting bij de vraag
- Leg linken tussen de delen van de leerstof. Geef voorbeelden
- Eindig je uiteenzetting met een besluit waarin je jouw antwoord samenvat
- Probeer je niet van je stuk te laten brengen door de gezichtsuitdrukking of gedragingen van de docent
- Weet je het antwoord niet, zeg dan gewoon dat je het niet weet

Hoe je lichaamstaal je kan helpen tijdens een mondeling examen leer je in dit filmpje.

MET schriftelijke voorbereiding

 • Vermijd volledige zinnen
 • Beperk je tot een kort en gestructureerd antwoordschema met enkel de kernwoorden, tenzij de docent dat anders heeft gevraagd
 • Houd de tijd in de gaten
 • Benut je mondelinge toelichting om aan te tonen dat je de de leerstof beheerst. De toelichting is belangrijker dan het schriftelijke gedeelte, ook al geef je nadien de schriftelijke voorbereiding af aan de docent. Lees ook de tips hierboven onder ‘mondelinge toelichting’

ZONDER schriftelijke voorbereiding

- Moment of truth: zorg voor een goede eerste indruk!

- Kom enthousiast binnen. Zo kom je zelfzeker over
- Let op je lichaamstaal
- Kijk de docent aan
- Verzorg je taalgebruik

- Mondelinge toelichting

Lees eerder vernoemde tips onder topic ‘mondelinge examen’.

off campus on campus
- Controleer je pc/laptop: voldoende opgeladen, check geluid en micro, check netwerk/WIFI, gebruik aangegeven browser, installeer nodige software, headset/oortjes, ...
- Boots een examen situatie na: zet je gsm uit, elimineer afleiding, pen en papier bij de hand, breng anderen op de hoogte, …
- Ga na in welke omgeving het examen zal doorgaan: Blackboard, Hangouts, …
- Lees richtlijnen na: hoeveel tijd voorzien, is er een wachtruimte om voor te bereiden, voer de instructies goed uit in geval van toezicht
- Let op de beschikbare tijd
- Panikeer niet bij technische problemen: breng docent op hoogte, maak screenshot van scherm, …

 Volg de voorschriften rond hygiëne,(sociaal) afstand, … neem mondmasker mee
- Verzamel correcte info ivm examen (plaats, datum, …)
- Neem nodige materiaal mee (laptop, pen, papier, rekenmachine..)
- Regel je vervoer (auto, openbaar vervoer, …)

top

alternatieve vormen 

- permanente evaluatie

Een opleidingsonderdeel kan ook op regelmatige tijdstippen geëvalueerd worden. Dit betekent dat je tijdens het academiejaar opdrachten (portfolio, tussentijdse toetsen, paper, verslagen, …) dient uit te voeren.

- presentatie (bachelor/masterproef, ...)

Een (mondelinge) presentatie kan individueel of in groep afgenomen worden.
Op deze website vind je de stappenplan voor een geslaagde presentatie.

off campus on campus
- Controleer je pc/laptop: voldoende opgeladen, check geluid en micro, check netwerk/WIFI, gebruik aangegeven browser, installeer nodige software, headset/oortjes, ...
- Boots een examen situatie na: zet je gsm uit, elimineer afleiding, pen en papier bij de hand, breng anderen op de hoogte, …
- Ga na in welke omgeving het examen zal doorgaan: Blackboard, Hangouts …
- Oefen (met groepsleden) je presentatie en maak duidelijke afspraken wie welke deel voorbereidt
- Lees richtlijnen na: hoeveel tijd voorzien, ...
- Let op de beschikbare tijd
- Panikeer niet bij technische problemen: breng docent op hoogte, maak screenshot van scherm, …

- Volg de voorschriften rond hygiëne,(sociaal) afstand, ...neem mondmasker mee
- Verzamel correcte info ivm examen (plaats, datum, …)
- Neem nodige materiaal mee (laptop, presentatie)
- Regel je vervoer (auto, openbaar vervoer, …)

top

- take-home examen

Variant op een open boek examen is het ‘take home’ examen. Voor het afleggen van dergelijke examen kan je dezelfde aanpak hanteren als voor open boek examens.
- lees hier de tips
- bekijk deze video
- of lees de tips van een student

3. ALGEMEEN

- Informeer je
Zorg dat je op voorhand weet waar, wanneer, hoe het examen zal doorgaan. Wijzigingen zijn steeds mogelijk. 
- Studeer efficiënt.
Stem je studiemethode af op de eisen van het examen en de eisen van de docent. Wat verwacht de prof van je op het examen? Welk soort examenvragen zullen er zijn?

- De meest effectieve studiestrategieën tijdens de blok- en examens vind je op deze website.
- Los voorbeeldexamenvragen op als je die hebt.
- Studeer actief. Klik hier voor meer info. De klemtoon tijdens het studeren in de blokperiode ligt het best op het memoriseren van de verwerkte stof.
- Controleer jezelf, vraag jezelf op (aan de hand van schema, inhoudstafel, voorbeeldexamenvragen, extra oefeningen).
- Herhaal de leerstof regelmatig, dat bevordert je geheugen. Herhalen hoeft niet lang te duren: de inhoudstafel of je schema’s overlopen kan al een vorm van herhalen zijn. 

Examenstress?
Het is normaal dat je voor een examen wat zenuwachtig bent. Wat spanning doet je zelfs beter presteren. Swingt de stress bij jou de pan uit? Ontdek manieren om je stress te lijf te gaan in: - dit filmpje
- deze website
- deze infocharttop


top