Logo UHasselt

menu

TANC - Toegepaste en Analytische Chemie


Fundamenteel onderzoek & projecten 

TANC - Toegepaste en Analytische Chemie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROJECTEN (BOF, INTERREG)

AAN TE PASSEN


BOF project (2006-2010)

Durable land management of heavy metal contaminated areas. A biological, chemical, economical and juridical approach

Interreg III project (2005-2008)  :Advanced fine dust (PM) abatement techniques


Partners of the consortium: CRM Liège, RWTH- Aachen, UHASSELT-CMK- Toegepaste en Analytische Scheikunde, Hogeschool Zuyd,CEL, Heerlen


Door gebruik te maken van complementaire expertises (CRM, RWTH, CMK en CEL) wordt gefocusseerd op fijn stof reductie met behulp van verschillende technieken:

Fijn stof agglomeratie door ultrasound behandeling. In deze benadering wordt agglomeratie van fijn stof partikels via akoestische behandeling verkregen waardoor collectie op elektrostatische precipitatoren (ESP) aanzienlijk kan bevorderd worden (tot 40% in massa).
Fijn stof agglomeratie door injectie van “sticking agents”. In dit geval wordt agglomeratie gerealiseerd door gebruik van een sticking agent die fungeert als een lijm waardoor kleine partikels a.h.w. samengebracht worden tot grotere entiteiten.
Geavanceerde elektrostatische precipitatoren. Het modificeren van ESP collectoren kan in combinatie met de hoger vermelde agglomeratietechnieken de uitstoot van PM in aanzienlijke mate beperken.

Deze benadering biedt het enorme voordeel dat hoger vermelde technieken kunnen ingebouwd worden in bypass op bestaande fijn stof behandelingstechnieken.


Het consortium biedt zijn specifieke expertise op gebied van fijn stof behandeling, fysico-chemische karakterisatie van fijn stof met in begrip van de toxiciteit.