Logo UHasselt

menu

TANC - Toegepaste en Analytische Chemie


Over TANC

TANC - Toegepaste en Analytische Chemie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OVER TANC

Naast het fundamenteel onderzoek behoort ook toegepast wetenschappelijk onderzoek, contractonderzoek en wetenschappelijke dienstverlening, in samenwerking met bedrijven (zowel voor materiaalonderzoek (IMO) als voor milieuonderzoek (CMK), behoren tot de doelstellingen van de onderzoeksgroep Toegepaste en Analytische Chemie (TANC).

Voor deze onderzoeksactiviteiten maakt men gebruik van een uitgebreid arsenaal aan complementaire moderne instrumentele technieken. De veelvuldige contacten met industriële partners en de brede waaier aan materiaalproblemen waarmee men in de loop der jaren geconfronteerd werd, heeft geresulteerd in een brede kennis van materiaalsystemen met uiteenlopende toepassingen en specifieke problemen.

  •  Ontwikkelen en toepassen van geschikte analysestrategieën voor geavanceerde materiaalsystemen in het kader van hun performantie, structuur, processing, milieu - impact en specifieke toepassingen met focus op (bio)polymeren.
  • Geïntegreerde inzet van een brede waaier aan complementaire en gecombineerde analysetechnieken in de vertaalslag van een probleemstelling naar een oplossingsgerichte benadering.
  •  Valorisatie van afvalstromen met behulp van pyrolysetechnieken naar groene energie en chemische feedstock.
  •  Synergie tussen fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.