Logo UHasselt

menu

TTO - Bedrijf en regio


Actueel

TTO - Bedrijf en regio

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Zorgmobiliteit in CareVille

PRAKTISCH

01 jan 2014 - 18 jan 2016


EXTERNE CONTACTPERSOON

Katherine Nelissen (CareVille Coördinator, LifeTechLimburg)

+ 32 11 28 69 03

Katherine.nelissen@lifetechlimburg.be

Zorgmobiliteit in CareVille

Doel
De proeftuin CareVille Limburg richt zich op de  versterking van de ‘zorgmobiliteit’ om oudere personen langer kwaliteitsvol, veilig en betaalbaar thuis te laten wonen. In de proeftuin worden nieuwe innovatieve projecten uitgevoerd die moeten leiden tot maatschappelijke én economische valorisatie. CareVille is ingebed in de doelstellingen van SALK (Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat) en draagt bij aan de versterking van het economisch weefsel, economische valorisatie en jobcreatie in het domein innovatieve zorg in Limburg.

Hoe?
CareVille creëert een testomgeving voor bedrijven en (zorg)organisaties die een innovatief antwoord bieden op huidige en toekomstige noden van gebruikers van ouderenzorg. CareVille focust op innovaties die mobiliteitsaspecten versterken vanuit een bijzondere gerichtheid op de noden van de zorgvrager en zorgverlener (zorggebruiker staat centraal). Deze innovaties worden binnen CareVille in een “real life” omgeving van de ouderen uitgetest als een belangrijke stap in de verdere implementatie van deze innovaties.

Wie?
CareVille situeert zich in Genk en Hasselt. De testpopulatie is een gestratificeerde steekproef van zorgbehoevende senioren die minstens 65 jaar oud zijn, met extra aandacht voor interculturaliteit en kansarmoede. De focus ligt in eerste instantie op de thuissituatie, maar ook de residentiële zorg en ziekenhuizen zijn betrokken in dit project, aangezien de oudere zorgvrager ook vanuit de thuissituatie naar de andere settings zal bewegen. De transmurale benadering wordt gerealiseerd door het inbedden en integreren van zowel de thuiszorg, de residentiële zorg als de ziekenhuiszorg in onze proeftuin.

Infrastructuur
Om de community binnen de proeftuin te versterken zal er een interactieve IT-infrastructuur voorzien worden die communicatie tussen de deelnemers van de proeftuin mogelijk zal maken. Gebruikers kunnen via deze weg feedback geven en krijgen over hun deelname aan bepaalde projecten. Bovendien is er binnen de proeftuin een applicatie beschikbaar die het mogelijk maakt om medische meetgegevens zoals bloeddruk, gewicht, bloedsuiker, longfuncties, therapietrouw,… te registreren en beschikbaar te stellen voor de zorgverleners en de zorgvragers.

Deelnemende partners
Stad Genk, Stad Hasselt, H. Essers, Fifthplay, U-sentric, Ziekenhuis Oost-Limburg, Jessa Ziekenhuis, Wit-Gele Kruis Limburg, Familiehulp, OCMW Genk, OCMW Hasselt, Huisartsenkring Prometheus (Genk) , Herkenrode Huisartsen HAK (Hasselt), Koninklijk Limburgs Apothekersverbond, Provinciale Ontwikkelings Maatschappij Limburg, LifeTechLimburg.