Logo UHasselt

menu

Bedrijf en regio


Actueel

Bedrijf en regio

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Sibelco en UHasselt bundelen de krachten: Innoveren is teamwerk    25 jan 2019

Sibelco en UHasselt bundelen de krachten: Innoveren is teamwerk
25 jan 2019

CONTACTPERSOON

dr. ir. Nele WEYENS

32-11-268316

nele.weyens@uhasselt.be


Hoe belangrijk is R&D voor Sibelco?
MILKO BURKARD: “Immens belangrijk. Natuurlijk zijn wij een zandwinningsbedrijf, dat zand en mineralen wint en verwerkt tot halffabricaten voor industriële toepassingen. Maar de wereld verandert, en de eisen van onze klanten ook. Onze klanten kopen niet meer zomaar tonnen zand. Zij willen functionaliteit. Een lichter vulmiddel voor beton, fijner en hoogwaardiger zand omdat het glas van onze smartphones dunner wordt, of zand dat gemalen wordt tot 15 micron voor de verpakking van chips. Als wij met onze producten toegevoegde waarde willen blijven creëren, moeten we steeds meer met onze klanten meedenken, onze producten steeds verder veredelen en nog meer inzetten op innovatie.”

Gebeurt die R&D vooral binnen Sibelco zelf?
BARTEK PRUSISZ: “We doen best veel intern, maar werken ook structureel samen met andere partners. Alles hangt van het toepassingsdomein af. Glas is voor ons bijvoorbeeld een belangrijke markt. Daar hebben we intern een heel sterke wetenschappelijke expertise rond opgebouwd en daar investeerden we ook in state-of-the-art testfaciliteiten. Maar Sibelco is in zoveel verschillende domeinen actief, dat het onmogelijk is voor ons om voor al die toepassingsgebieden intern alle expertise op te bouwen.”
MILKO BURKARD: “De laatste vijf jaar bouwen we heel actief een globaal netwerk uit voor innovatie. We verbinden niet alleen intern onze wetenschappelijke onderzoekers met elkaar in een Global Excellence Team, maar leggen ook steeds meer linken met externe partners die over de juiste expertise beschikken. Dat brede netwerk hebben we nodig om de vinger aan de pols te houden in al die verschillende markten, en om de juiste expertise in ons bedrijf te brengen.”

Aan welke innovatie werken jullie met CMK samen?
MILKO BURKARD: “In deze samenwerking gaat het om een nieuw type bodemverbeteraar. Een nevenproduct uit onze mijnbouwactiviteiten blijkt bijzonder positieve eigenschappen te hebben die zwaar beschadigde bodems kunnen herstellen. Met nieuwe producten willen we het micro-biologische bodemleven verbeteren, de biodiversiteit stimuleren en verrijken, zodat die bodems opnieuw voor de landbouw gebruikt kunnen worden.”
BARTEK PRUSISZ: “Met deze producten spelen we in op een belangrijk maatschappelijk issue: om aan de behoeften van de groeiende wereldbevolking te voldoen, moet de wereldwijde voedselproductie in 2050 verdubbelen terwijl de beschikbaarheid van landbouwgrond afneemt. Via productinnovatie zoeken we naar minerale oplossingen om de productiviteit te verhogen en de opbrengst te verbeteren. In de eerste plaats focussen we op bodems die gedegradeerd raakten door zware industriële of landbouwactiviteiten. Maar stel je eens voor wat een impact dit soort producten kan hebben op bodems in noordelijke regio´s die duizenden jaren lang bevroren zijn geweest.”

Wat doet CMK precies voor jullie?
BARTEK PRUSISZ: “Zij testen onze nieuwe bodemverbeteraars voor ons uit. Herstelt het microbiologisch bodemleven zich effectief? Wordt het rijker en diverser? Welk type bacteriën zien we precies in die herstelde bodems? En op welke terreinen werkt deze nieuwe bodemverbeteraar effectief beter dan de producten die vandaag al voorhanden zijn op de markt? De CMK-onderzoekers brengen de impact en de meerwaarde van onze nieuwe producten nauwgezet in kaart en onderbouwen de resultaten wetenschappelijk, zodat onze marketingafdeling met die resultaten nadien meteen de economische waarde van dat nieuwe product kan becijferen.”
MILKO BURKARD: “De eerste resultaten zien er bijzonder beloftevol uit.”

Hoe verloopt de samenwerking?
MILKO BURKARD: “Heel prettig. Het is een open samenwerking, waarin we vaak en graag overleggen. CMK is voor ons een heel interessante partner, omdat ze unieke en excellente onderzoeksexpertise hebben in een domein dat voor onze productinnovaties interessant is.
BARTEK PRUSISZ: “CMK heeft ons bovendien geïntroduceerd in hun gebruikersgroep van het Europese INTENSE-project. INTENSE staat voor Intensify production, transform biomass to energy and novel goods and protect soils in Europe. Daarmee krijgen we dus toegang tot een netwerk dat focust op ons interesseveld. Een grote meerwaarde.”

Waarom is zo´n internationaal netwerk zo belangrijk?
BARTEK PRUSISZ: “Omdat het academische partners en bedrijven samenbrengt die een interesse in eenzelfde domein delen, maar die toch elk hun eigen invalshoek hebben. Wetenschappelijke expertise wordt almaar specialistischer. Als je maar met één partner samenwerkt, loop je het risico om steeds enger te gaan kijken. In een netwerk krijg je een veel bredere blik in wat er globaal speelt. Een bedrijf als Sibelco heeft al die invalshoeken nodig om te blijven groeien.”
MILKO BURKARD: “Via de academische partners krijgen we toegang tot de allernieuwste onderzoeksresultaten in dit domein, maar ook van de industriële partners leren we veel. Nieuwe inzichten in je bedrijf brengen, is altijd belangrijk. Zonder de input van externen blijf je de dingen doen die je altijd gedaan hebt op de manier dat je het altijd al deed. Een frisse blik brengt dingen in beweging en zorgt ervoor dat je je eigen producten, accenten en processen in vraag blijft stellen. Dat is niet alleen gezond. Het is broodnodig.”