Logo UHasselt

menu

Bedrijf en regio


Actueel

Bedrijf en regio

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Werk mee aan de culturele beleving van de toekomst!    1 feb 2020

Werk mee aan de culturele beleving van de toekomst!
1 feb 2020

CONTACTPERSOON

dr. Lieve WEYTJENS

32-11-268965

lieve.weytjens@uhasselt.be


De Faculteit Architectuur en Kunst (UHasselt) en het Expertisecentrum Innovatief Ondernemen (PXL) nemen samen deel aan de TETRA-projectoproep van 2020 van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) met een project "Consume culture: from experience to well-being". Aangezien een TETRA project een praktijkgericht onderzoeksproject is, dat uitgaat van een concrete vraag of noden vanuit de praktijk, betrekken wij hierbij ook een groep van Vlaamse partners in de culturele sector (musea, culturele centra, event locaties, concertzalen, architecten en interieurarchitecten, toeleveranciers van wayfinding en technologie) die als early innovators vanop de eerste rij mee vorm willen geven aan een betere beleving in de culturele sector.

Doel van het project is te komen tot tools die de culturele sector ondersteunen in het creëren van betekenisvolle belevingen voor de bezoeker. Het onderzoek verloopt via concrete cases en tools, en in nauwe samenwerking met de culturele sector. Hierbij wordt de hele chain bekeken, met name van het definiëren van het DNA, het optimaliseren van de functionaliteit via wayfinding tot de beleving op het hoogste niveau (zintuigen). Het project ondersteunt daarbij niet enkel musea en culturele centra. Ook voor bedrijven die producten en diensten leveren voor wayfinding in musea/culturele centra en architecten en ontwerpers die instaan voor het ontwerp en de inrichting van deze gebouwen zal het project tools/methodes aanreiken om beleving en well-being beter te integreren.

In het project bouwen we voort op de kennis die we opgedaan hebben in voorgaande projecten waarbij methodes onderzocht werden om de beleving in retail te optimaliseren. Het Retail Design Lab van de UHasselt heeft bovendien al jarenlange kennis en ervaring opgebouwd rond deze materie. Op vraag van de culturele sector dient deze kennis nu vertaald te worden naar inzichten die bruikbaar zijn voor deze sector.

Aanpak:

Het onderzoek is sterk praktijkgericht. Inzichten uit (internationale) voorbeelden, uit voorgaande onderzoeksprojecten en kennis van experts worden getest in reële cases en afgestemd op de culturele sector. Op die manier zullen de resultaten praktisch toepasbaar en relevant zijn voor de hele sector.

Het project doorloopt achtereenvolgens vijf stappen:

1. Analyse van reeds bestaande wetenschappelijke inzichten

2. Analyse van internationale state-of-the-art cases

3. Definiëren en categoriseren van de verschillende gebouwtypologieën binnen de cultuursector in Vlaanderen

4. Toepassing van retailtechnieken in 6 culturele cases en meten van de impact

5. Ontwikkeling van een methodiek/tool om de beleving (inclusief technologie) in de cultuursector te optimaliseren per typologie

Promotor UHasselt: Prof. dr. Katelijn Quartier

Projecttype:
Tetra project Agentschap Innoveren en Ondernemen, looptijd van 2 jaar
Start: oktober 2020, na goedkeuring


Oproep voor partners als lid van de begeleidingsgroep:

- Musea, culturele centra, concertzalen, event locaties

- Toeleveringsbedrijven in wayfinding en technologie, (interieur)architecten en ontwerpers

- Beroeps – en sectororganisaties, mediapartners

Voordelen en opties als lid van de begeleidingsgroep:

- Als eerste toegang tot de projectresultaten

- Toegang tot het lerend netwerk

- Meedenken over de uitwerking van het project

- Mogelijkheid tot aanbrengen van een case

- Specifieke expertise verwerven rond de thematiek van het project

- Exposure via onze website, de events die georganiseerd worden, nieuwsbrieven, e.d.

Een gebruikersgroep komt 2 tot 3 keer per jaar samen. VLAIO vraagt dat bedrijven uit de begeleidingsgroep het project voor een klein deel mee financieren (7,5% van het projectbudget) om zo de gedragenheid van de resultaten te garanderen.

 

Als lid van de gebruikersgroep betaalt u daarom een beperkt bedrag voor deelname. Dit bedrag is afhankelijk van het type deelname (gewone deelname versus case). In het project zal de methodiek namelijk vorm krijgen door de analyse van een aantal cases. In elk van deze cases zal een audit gebeuren en zal advies gegeven worden ter optimalisering van de flow en de beleving. Na implementatie zal een post occupancy evaluatie gebeuren.

Wenst u een volledige audit van uw cultureel gebouw of bent u geïnteresseerd om de resultaten van het project van op de eerste rij op te volgen?

Aarzel dan niet en laat het ons snel weten via lieve.weytjens@uhasselt.be