Logo UHasselt

menu

Bedrijf en regio


Actueel

Bedrijf en regio

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UHasselt sluit samenwerkingsovereenkomst met dakpanelenfabrikant Metrotile    27 feb 2014

27 feb 2014

“De UHasselt beschikt over de nodige expertise in het domein van materiaalonderzoek, Metrotile is actief in onderzoek rond dakbedekkingsmaterialen. Met deze overeenkomst ontstaat dus een optimale synergie tussen beide partijen”, zegt Sergio Canini, oprichter van Metrotile. “De samenwerking past in de strategie van de UHasselt om als kenniscentrum op te treden voor de ondersteuning en uitbouw van de maakindustrie in Limburg – en bij uitbreiding Vlaanderen”, aldus rector Luc De Schepper.

Metrotile, opgericht in 1997, is reeds actief in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Vorig jaar zette het bedrijf zijn eerste stappen in Azië, dit jaar richt Metrotile het vizier op Noord- en Zuid-Amerika. “Het potentieel voor Metrotile op deze nieuwe markten is gigantisch”, zegt zaakvoerder Sergio Canini. “Om onze groei, kwaliteit en efficiëntie te verhogen, zijn we dan ook een samenwerkingsakkoord met de UHasselt aangegaan.”

Prof. dr. Robert Carleer, verbonden aan UHasselt-onderzoeksinstituut imo-imomec: “Het afsluiten van dit akkoord is een hefboom om onze samenwerking beter uit te bouwen en te bestendigen. Het past bovendien in de langetermijnvisie om innovatief onderzoek naar bedrijven en KMO’s te promoten door een planmatige en geïntegreerde inzet van het onderzoekspotentieel.” De combinatie van chemici, fysici en industrieel ingenieurs binnen imo-imomec moet volgens professor Carleer zorgen voor “een meerwaarde en een oplossingsgerichte benadering in de samenwerking met het bedrijfsleven”.

De samenwerkingsovereenkomst tussen onderzoekers van de UHasselt en medewerkers van Metrotile omvat zes verschillende luiken:

1. Productinnovatie
Een belangrijke klemtoon binnen het akkoord wordt gelegd op (product)innovatie. “In de niche van metalen dakpanelen is innoveren immers een belangrijke bouwsteen voor succes”, zegt Sergio Canini. Zo zullen voorstellen voor nieuwe producten, komende van Metrotile’s partners, door de UHasselt en Metrotile onderzocht, geoptimaliseerd en – eventueel – geïmplementeerd worden.

2. Probleemanalyse
Bij defecten aan of specifieke vragen over een product van Metrotile zullen onderzoekers probleemanalyses doorvoeren. Zulke analyses zullen Metrotile niet alleen beter in staat stellen om partners een onderbouwd antwoord te geven, maar zijn ook belangrijk voor productinnovatie en –ontwikkeling.

3. Afvalproblematiek
De samenwerking focust ook op duurzame ontwikkeling, met specifieke aandacht voor afvalproblematiek. Onderzoekers zullen de milieusituatie bij Metrotile in kaart brengen en op die manier de verschillende knelpunten lokaliseren. De bedoeling is om ecologie en duurzaamheid nog beter te verweven in de processen en producten van Metrotile.

4. Procescontrole
Het productieproces van Metrotile wordt voortdurend opgevolgd, geëvalueerd en optimaal bijgestuurd, met het oog op een verhoogde productiecapaciteit en efficiëntie.

5. Kwaliteitsonderzoek
In samenwerking met de UHasselt zal Metrotile periodieke kwaliteitstesten uitvoeren op grondstoffen en hulpstoffen. Daarbij gaat het om testen rond onder meer duurzaamheid van het gebruikte staal (dikte, beschermingslaag, …) en kleurvastheid van granulaat (verouderingsprocessen, UV-bestendigheid, …).

6. Vergelijkend onderzoek
Het samenwerkingsakkoord voorziet ook in vergelijkend onderzoek naar gelijkaardige producten in de markt, om zo een beter zicht te krijgen op de geleverde kwaliteit (waterdichtheid, geluidsreductie, …). Deze input laat Metrotile toe om de positie en het potentieel van zijn producten beter op te volgen, te verbeteren en uit te breiden. Het onderzoek biedt bovendien nieuwe perspectieven voor productontwikkeling en nieuwe markten.