Logo UHasselt

menu

Bedrijf en regio


Over Tech Transfer

Bedrijf en regio

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MISSIE

De Tech Transfer Office (TTO) is de draaischijf tussen de Limburgse onderzoekers, de bedrijven en de overheden. De TTO wil  kennis- en technologieoverdracht van de UHasselt en de geassocieerde hogescholen naar de bedrijfswereld faciliteren door het bevorderen van samenwerking met KMO’s en de oprichting van spin-off bedrijven.

Onderzoek met bedrijven
De meest directe aanpak om academische expertise in een bedrijf binnen te brengen, is het samen opzetten van gezamenlijk onderzoek dat kan leiden tot nieuwe industriële toepassingen. De TTO biedt advies van contact tot contract.

Intellectuele eigendom
Uit onderzoek komen vaak interessante resultaten voort. De TTO bekijkt in nauw overleg met de betrokken onderzoeker of juridische bescherming nodig is en welke valorisatie mogelijk is.

Spin-off
Voor onderzoeksresultaten die kunnen resulteren in een nieuwe spin-off, gaat de TTO ondernemende onderzoekers begeleiden bij het opstellen van hun businessplan en bij het zoeken naar investeerders.

Beheer fondsen
- Industrieel Onderzoeksfonds (IOF)
- Octrooifonds UHasselt
- Universiteitsfonds UHasselt
- UHasselt Venture Management (UHVM)

Andere TTO diensten
- promotie van onderzoeksexpertise
- infosessies voor onderzoekers en bedrijven
- netwerken en kennisplatformen
- wetenschapsparken