Logo UHasselt

menu

Bedrijf en regio


Voor bedrijven

Bedrijf en regio

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OCTROOIEN EN LICENTIES

Heeft u interesse in een lopend octrooi van de UHasselt?

Via octrooiendatabanken kan u een kijkje nemen welke onderzoeksresultaten de UHasselt heeft geoctrooieerd. Als bedrijf kan u gebruik maken van deze vindingen via het nemen van een licentie of de aankoop van het octrooi.

De UHasselt heeft een octrooiportfolio opgebouwd in verschillende expertisedomeinen:

Materialen - Voor het materialenonderzoek werkt de UHasselt nauw samen met imec. Een lijst van actieve octrooien in het domein van materialen kan u op aanvraag bekomen bij de TTO.

Life sciences -
Voor de biomedische wetenschappen werkt de UHasselt nauw samen met het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB). Een lijst van actieve octrooien in het domein van Life Sciences kan u op aanvraag bekomen bij de TTO.

Overige domeinen - Voor de overige domeinen bekijkt de UHasselt case by case hoe zij te werk gaat. Een samenwerking met imec (digital), VITO (environment) of een octrooigemachtigde behoren tot de mogelijkheden.

Hier vindt u ook een overzicht van enkele interessante technology offers aan de UHasselt!

Voor meer info kan u rechtstreeks contact opnemen met de business developer in uw domein.

---

Een interessante link naar een e-learning tool over intellectuele eigendom: ThatsIP.

---