Logo UHasselt

menu

Bedrijf en regio


Voor bedrijven

Bedrijf en regio

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSEXPERTISE EN -INSTITUTEN

Binnen de Universiteit Hasselt wordt gericht gekozen voor een beperkt aantal speerpunten waarin toponderzoek wordt afgeleverd. De expertise in een bepaald domein wordt samengebracht in onderzoeksinstituten die het volledige spectrum afdekken van fundamenteel onderzoek tot en met valorisatie onder de vorm van patenten, spin-offs en dienstverlening naar bedrijven.

Als bedrijf kan u bij UHasselt onderzoeksinstituten en -groepen terecht voor expertise en advies inzake:

 

Life sciences - Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED)
o.a. (neuro-)immunologie, preklinische modellen, clinical trials, biomarkers, revalidatie.

Contact:
An Voets, an.voets@uhasselt.be
Sofie Ignoul sofie.ignoul@uhasselt.be

 

Revalidatiewetenschappen (RWS)
o.a. inwendige revalidatie, neurologische & geriatrische revalidatie, musculoskeletale revalidatie, pediatrische revalidatie, gezondheidspsychologie, biomechanica

Contact:
Yvette Kerkum, yvette.kerkum@uhasselt.be

 

Limburg Clinical Researh Center
Een unieke samenwerking tussen UHasselt, het Jessa Ziekenhuis en Ziekenhuis Oost-Limburg

Contact:
Leen Willems, leen.willems@uhasselt.be

 

Cleantech en milieu - Centrum voor Milieukunde (CMK)
o.a. chemische analyse, milieuvervuiling, milieueconomie en nieuwe energie.

Contact:
Kathleen Smolders, kathleen.smolders@uhasselt.be
Nele Witters, nele.witters@uhasselt.be 

 

Data Science
Statistiek - Centrum voor Statistiek (CENSTAT)
 
o.a. statistische data-analyse en biostatistiek.

Contact:
Sarah Vercruysse, sarah.vercruysse@uhasselt.be

 

 ICT - Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM)
o.a. 3D-visualisatie, interactieve multimedia, virtual gaming.

Contact:
Mieke Haesen, mieke.haesen@uhasselt.be

 

Materialen - Instituut voor Materiaalonderzoek (imo-imomec)
o.a. fysische en chemische materiaalkarakterisatie, polymeren en plastics, biosensoren, zonneceltechnologie.

Contact:
Lieve De Doncker, lieve.dedoncker@uhasselt.be
Jorne Carolus, jorne.carolus@uhasselt.be

 
Mobiliteit - Instituut voor Mobiliteit (IMOB)
o.a. verkeersveiligheid, mobiliteit, verkeerssimulator.

Contact:
Wim Ectors, wim.ectors@uhasselt.be


Andere onderzoeksdomeinen

Bouw 
o.a. Structural design, computational mechanics, road engineering

Contact:
Rik Steensels, rik.steensels@uhasselt.be

 

Architectuur & kunst
o.a.  inclusief ontwerpen, energie, materialen & duurzaamheid, participatieprocessen & publieke ruimte, artistiek onderzoek, retail en herbestemming

Contact:
Lieve Weytjens, lieve.weytjens@uhasselt.be

 

Economie
o.a. ondernemerschap en familiebedrijven, logistiek, process en data mining, marketing, open innovatie, diversiteit

Contact:
Ilse Cretskens, ilse.cretskens@uhasselt.be

Rechten
o.a. Bestuursrecht, Europees recht, fiscaal rechte, lokale besturen, milieurecht

Contact:
Cindy Vesters, cindy.vesters@uhasselt.be 

 

 

Neem gerust contact op met de unieke contactpersoon in uw domein.