Logo UHasselt

menu

Bedrijf en regio


Voor bedrijven

Bedrijf en regio

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSEXPERTISE EN -INSTITUTEN

Binnen de Universiteit Hasselt wordt gericht gekozen voor een beperkt aantal speerpunten waarin toponderzoek wordt afgeleverd. De expertise in een bepaald domein wordt samengebracht in onderzoeksinstituten die het volledige spectrum afdekken van fundamenteel onderzoek tot en met valorisatie onder de vorm van patenten, spin-offs en dienstverlening naar bedrijven.

Als bedrijf kan u bij 6 UHasselt onderzoeksinstituten terecht voor expertise en advies inzake:

Life sciences - Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED)
o.a. (neuro-)immunologie, preklinische modellen, clinical trials, biomarkers, revalidatie.

Contact: An Voets, an.voets@uhasselt.be

 

Cleantech en milieu - Centrum voor Milieukunde (CMK)
o.a. chemische analyse, milieuvervuiling, milieueconomie en nieuwe energie.

Contact: Kathleen Smolders, kathleen.smolders@uhasselt.be

 

Statistiek - Centrum voor Statistiek (CENSTAT)o.a. statistische data-analyse en biostatistiek.

Contact: Sarah Vercruysse, sarah.vercruysse@uhasselt.be

 

 

 ICT - Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM)

o.a. 3D-visualisatie, interactieve multimedia, virtual gaming.

Contact: Mieke Haesen, mieke.haesen@uhasselt.be

 

 Materialen - Instituut voor Materiaalonderzoek (imo-imomec)
o.a. fysische en chemische materiaalkarakterisatie, polymeren en plastics, biosensoren, zonneceltechnologie.

Contact: Lieve De Doncker, lieve.dedoncker@uhasselt.be

 

 Mobiliteit - Instituut voor Mobiliteit (IMOB)
o.a. verkeersveiligheid, mobiliteit, verkeerssimulator.

Contact: Wim Ectors, wim.ectors@uhasselt.be

 

Andere onderzoeksdomeinen

Bouw 
o.a. Structural design, computational mechanics, road engineering

Contact: Rik Steensels, rik.steensels@uhasselt.be

 

Architectuur & kunst
o.a. designing for more, frame, sustainability, spatial capacity building, trace/adaptive reuse

Contact: Lieve Weytjens, lieve.weytjens@uhasselt.be

 

Economie
o.a. ondernemerschap en familiebedrijven, logistiek, process en data mining, marketing, open innovatie, diversiteit

Contact: Ilse Cretskens, ilse.cretskens@uhasselt.be

 

Rechten
o.a. Bestuursrecht, Europees recht, fiscaal rechte, lokale besturen, milieurecht

Contact: Vincent Buyens, vincent.buyens@uhasselt.be

 

 

Neem gerust contact op met de unieke contactpersoon in uw domein.