Logo UHasselt

menu

Bedrijf en regio


Innovatie en regio

Bedrijf en regio

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INNOVATIE EN REGIO

De universiteit doet aan grensverleggend onderzoek en ondersteunt bedrijven op vlak van innovatie. Ze wil een knooppunt in het innovatieweb zijn. 

De universiteit focust in haar onderzoek op de grote vraagstukken waarmee onze regio en wereld worstelt. Ze zet mee haar schouders onder het vormgeven van een innovatieve, duurzame toekomst van de regio.

UHasselt stelde, ter versnelling van regionale innovatie, in 2015 het Full Regional Innovation System (FRIS) voor. 
Het FRIS speelt optimaal in op een nieuwe realiteit: alle regionale spelers worden samengebracht en kunnen interageren in elke fase van het innovatieproces.

Meer info rond het FRIS-concept.

Kennis in Limburg
In het kader hiervan is de UHasselt vandaag ook hoofdpromotor van het EFRO-project Sectorinnovatie Schakelfunctie. Samen met de kennisinstellingen PXL & UCLL engageren wij ons om u wegwijs te maken in onderzoek & dienstverlening binnen uw domein via één uniek aanspreekpunt. Een overzicht van expertise en contacten op kennis-in-limburg.net.