Logo UHasselt

menu

Bedrijf en regio


Innovatie en regio

Bedrijf en regio

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INNOVATIE EN REGIO

De universiteit doet aan grensverleggend onderzoek en ondersteunt bedrijven op vlak van innovatie. Ze wil een knooppunt in het innovatieweb zijn. 

Innovatie is al langer geen lineair proces meer van onderzoek over ontwikkeling tot een commercialiseerbaar nieuw product of dienst, maar veeleer een web-like proces, met complexe interacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en kennisinstellingen, en dit in alle fasen van het research-, ontwikkelings-, en commercialisatieproces.

UHasselt stelt, ter versnelling van regionale innovatie, een FULL REGIONAL INNOVATION SYSTEM (FRIS) voor. Het FRIS speelt optimaal in op de nieuwe realiteit: alle actoren worden samengebracht en kunnen interageren in elke fase van het innovatieproces. In die zin is het FRIS een concrete vormgeving van een domeinspecifiek en regionaal innovatieweb.

 Meer info rond het FRIS-concept