Logo UHasselt

menu

Onthaalbeleid - uitgaande studenten


Voorbereiding

Onthaalbeleid - uitgaande studenten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VERZEKERING

Wat de ziekteverzekering betreft, moet je je vóór het vertrek naar het buitenland tijdig informeren bij je ziekenfonds om zo de formaliteiten te kennen die moeten vervuld worden om teruggave van de ziektekosten in het buitenland te bekomen en de Europese Ziekteverzekeringskaart - herkenbaar aan de blauwe kleur - te bekomen.

Voor de ongevallenverzekering waaronder de studenten vallen, gelden dezelfde voorwaarden als de student aan de UHasselt les volgt, dan wel in het buitenland.

Bij veiligheidsproblemen, ziekte, ongeval of verlies van identiteitspapieren, dien je zo snel mogelijk de Belgische ambassade/het consulaat ter plaatse te contacteren. Voor meer informatie hieromtrent, zie de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Onthoud ook dat het noodnummer 112 in alle EU-landen geldt.

Reisbijstandsverzekering

Tijdens je reis of verblijf kan je onvoorziene kosten hebben door repatriëring wegens ongeval of ziekte. Zowel je ziekenfonds als tal van verzekeringsmaatschappijen kunnen je daarvoor verzekeringen aanbieden. Ook je bagage, eventueel je auto, kan je laten verzekeren tegen diefstal of verlies. Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben zelfs een formule die specifiek gericht is op een verblijf in het buitenland in het kader van je studies.

Ziekteverzekering via de mutualiteit

De situatie voor de ziekteverzekering verschilt naargelang het land waar je verblijft en het doel van het verblijf. Er is namelijk een belangrijk onderscheid tussen een toeristisch verblijf en een studieverblijf.


Meestal is er een onderscheid tussen de landen binnen Europa en de landen waarmee een akkoord in de ziekteverzekering is gesloten. Informeer je hierover bij je verzekeringsinstelling.
In sommige landen zoals de VS kunnen de gezondheidskosten zeer hoog oplopen en is reisbijstandsverzekering van het ziekenfonds ontoereikend. Een aanvullende verzekering is voor een verblijf in deze landen dan ook geen overbodige luxe.
Als je voor studiedoeleinden in het buitenland verblijft (studie of stage) maken de mutualiteiten een verschil tussen enerzijds EER-landen (Europese Economische Ruimte + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) en Zwitserland, en anderzijds niet-EER-landen.

EER-land / Zwitserland

Je neemt best een Europese ziekteverzekeringskaart mee. Deze kaart verleent recht op geneeskundige verzorging aan personen die in een andere lidstaat verblijven voor studie en stage. De Europese ziekteverzekeringskaart kan je bekomen bij je mutualiteit.
Ook kan je, onder bepaalde voorwaarden, beroep doen op de alarmcentrale Eurocross (reisbijstand van de mutualiteit).

Een niet-EER-land

Als je naar een niet-EER-land gaat, krijg je dus geen Europese ziekteverzekeringskaart. Dan ben je helemaal zelf verantwoordelijk voor je privé reisbijstand. Loop voor je vertrek alleszins eens langs bij je ziekenfonds en leg je individuele situatie voor. Zo krijg je advies uit eerste hand, want wijzigingen van bovenvermelde regelingen zijn natuurlijk steeds mogelijk.

Vraag voor je vertrek ook duidelijk na welke kosten m.b.t. hospitalisatie gedekt zijn via de ziektekostenverzekering van de mutualiteit. Sluit eventueel een bijkomende verzekering af.