Logo UHasselt

menu

Materials and Packaging Research & Services (MPR&S)


Voorheen het VerpakkingsCentrum

Materials and Packaging Research & Services (MPR&S)

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ANALYSES - TESTEN VAN VERPAKKINGEN

Materials Packaging Research Services of kortweg MPR&S (voorheen het VerpakkingsCentrum) biedt een breed gamma van verpakkingstesten aan binnen verschillende speerpunten.

Speerpunt gaspermeabiliteit beschikt over apparatuur voor testen van zuurstofdoorlaatbaarheid, koolstofdioxidedoorlaatbaarheid, waterdampdoorlaatbaarheid maar ook voor onderzoek naar doorlaatbaarheid van andere gassen.

Speerpunt materiaalkarakterisatie test allerhande eigenschappen met betrekking tot papier, vlak- en golfkarton als materiaal enerzijds en kunststof anderzijds. Zowel testen omtrent  sealonderzoek als het genormeerd testen van huisvuilzakken maken deel uit van deze materie.

Analyses op gebied van het klimaat zoals temperatuur en vocht of versnelde veroudering worden getest binnen het speerpunt klimaatinvloeden.

Onderzoek naar impact binnen het vervoer van goederen in al zijn vormen waarbij aandacht besteed wordt aan trillen, vallen of compressie zit vervat in het speerpunt transportsimulatie

Testing bij de zoektocht naar optimalisatie van verpakking met oog voor specificaties zoals verpakkingsdiagnose, levenscyclusanalyse, optimalisatie van transportverpakking of ecodesign behoren tot het speerpunt verpakkingsoptimalisatie.