Logo UHasselt

menu

VerpakkingsCentrum


Materiaalkarakterisatie

VerpakkingsCentrum

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

EXPERTISE/BEDRIJFSCASES

Analyse materialen

Biologisch afbreekbare draagtassen exporteren naar Afrika

Sinds 2006 trok Alpagro Plastics heel bewust de kaart van duurzame en hernieuwbare grondstoffen en brachten ze – als enige Belgische fabrikant – ook biologisch afbreekbare draagtassen op de markt. De laatste tijd is er vanuit Afrika ontzettend veel vraag naar dit product. Maar de combinatie van vocht en warmte is het ideale klimaat om te composteren. Hoe kan je ervoor zorgen dat dit product ook in deze omstandigheden een interessant alternatief wordt? Met die vraag trokken ze naar het Verpakkingscentrum. Lees meer.

zuivelindustrie: compressietesten op kunststof flessen

Door compressietesten uit te voeren op een reeks flessen die huidig gebruikt worden en compressietesten op een reeks nieuwe flessen wordt gecontroleerd of dezelfde sterkte, nodig voor stapeling op pallets in stockage of tijdens vervoer, behaald worden.

Huisvuil- en PMD-zakken: testen volgens EN 13592

Het VerpakkingsCentrum kan uw kunststof zakken testen op verschillende aspecten zoals nuttige lengte en breedte, dikte, opaciteit, lekbestendigheid, valtesten en weerstand van het sluitingssysteem volgens norm EN 13592 “Kunststof zakken voor inzameling van huishoudelijk afval”.

Vleesverwerkende sector: controle dikte van kunststoffolie m.b.v. microscoop

Bij problemen bij verwerking van een meerlagige folie kan microscopisch onderzoek uitsluitsel geven over het al dan niet aanwezig zijn van het vooropgesteld aantal lagen en bepaling van de dikte van elke laag (Min. Dikte? Vergroting?).

Kunststofbehuizing voor elektronica in de automotive sector: bepaling van het kleurverschil

Uitgaande van een kunststof staal dat verouderd wordt in ons zonlicht- of UV-simulatietoestel, wordt met de kleurmeter  voor en na veroudering de kleur gemeten volgens de CIE LAB methode en wordt vervolgens het kleurverschil of delta E berekend.

Koek- en zoetwaren sector: meting van Edge Crush Test (ECT) waarde

Door ECT metingen uit te voeren in ons labo, kan samen met bepaling van de afmetingen van de doos en dikte van het golfkarton o.a. berekend worden wat de sterkte van een Amerikaanse doos zal zijn. Dit is belangrijk om te weten om te bepalen hoeveel dozen maximaal op elkaar gestapeld kunnen worden tijdens stockage of transport, in binnen- of buitenland.

Aardappelverwerkende sector: controle van de secundaire verpakking op sterkte

Door regelmatige testen op compressiesterkte van de secundaire verpakking, fungeert het VerpakkingsCentrum als huislabo waardoor de klant continu op de hoogte is van de kwaliteit van zijn (binnenkomende) verpakkingen en hierdoor de totale controle heeft t.o.v. zijn leveranciers.

Sector sportkledij en –schoenen: bepaling golfkartonkwaliteiten en controle t.o.v. opgegeven waardes leverancier

A.d.h.v. een reeks typische testen op golfkarton (zoals gramgewicht, dikte, ECT, barstweerstand, doorsteekweerstand) zijn de specificaties van de geleverde kartonstalen door het VerpakkingsCentrum gemeten en vergeleken met de opgegeven waarden van de leverancier. Deze testen hebben de klant geholpen om beter inzicht te krijgen op de kartonkwaliteiten van hun verpakkingen waardoor zij de vaktermen en resultaatwaarden nu zelf kunnen interpreteren zodat ze over voldoende kennis beschikken om in de toekomst gemakkelijk het aanbod van verschillende leveranciers kunnen vergelijken en het hele verpakkingsgebeuren standaardiseren.

 

Sealonderzoek

Basis sealstudie met warme balken

In een basis sealstudie wordt de sterkte van de hot tack én de seal getest van film en/of traymateriaal. Er zijn verschillende aanleidingen om een dergelijke studie te laten uitvoeren, namelijk het vergelijken van materialen (zie voorbeeld hieronder), het bepalen van het sealvenster en/of als periodieke controle van de sealeigenschappen.
Lees meer

Vergelijkende studie warme balken versus ultrasone technologie

In deze studie worden de sterktes vergeleken van seals met warme balken en seals die ultrasoon geseald zijn. Aanleiding voor deze studie is het overwegen van een nieuwe technologie voor een bepaald verpakkingsconcept, bijvoorbeeld om het sealproces te versnellen en/of om het energieverbruik te verminderen.
Lees meer

Lekdichtheidsstudie

In een lekdichtheidsstudie kan er bepaald worden of er een kanaallek zit in de seal (of microlek in de verpakking), waar het lek zich bevindt en/of hoe groot dit lek is.
Lees meer