Logo UHasselt

menu

VerpakkingsCentrum


Verpakkingsoptimalisatie

VerpakkingsCentrum

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

EXPERTISE/BEDRIJFSCASES

Automotive sector: ontwikkeling van een verpakking met hogere pakkingsdichtheid

Na enkele interne brainstormsessies omtrent design, gebruiksgemak, grootte, enz. zijn een aantal mogelijke oplossingen m.b.v. schetsen, beoogde afmetingen en materiaalkeuze uitgewerkt a.d.h.v. een checklist met eisen en beperkingen vooropgesteld door de klant. Volgende stap is de uitwerking geweest van een gekozen concept met bouw van een prototype. Tenslotte is er aandacht geschonken aan experimenteel testen en finetuning van het concept tot het finale resultaat waarbij de pakkingsdichtheid verhoogd is met 58%.

Farmaceutische sector: uniformisering van het verpakkingsgebeuren

Op basis van de afmetingen van 3 primaire verpakkingen en de 2 meest gebruikte pallettypes zijn berekeningen uitgevoerd naar sterkte en afmetingen en is de meest optimale secundaire verpakking in deze situatie voorgesteld met detailuitwerking van het meest ideale palletisatiepatroon met aandacht voor optimale oppervlakte- en volumebezetting.

Snoepgoed sector: analyse van secundaire verpakkingen

M.b.v. testen, palletisatiesoftware en berekeningen werden de verschillende secundaire verpakkingen geanalyseerd. Hierbij werd o.a. rekening gehouden met het al dan niet meedragend vermogen van verpakking en product om de optimale afmetingen, maximale sterkte en stapelpatroon te bepalen voor zowel Europees als Overzees transport. De klant beschikt nu over een volledig overzicht van zijn verpakkingen met specificaties en weet nu welke dozen geschikt zijn bij welke belasting en welke dozen voor Overzees transport mogen gebruikt worden en welke enkel sterk genoeg zullen zijn binnen de Benelux.

Vleesverwerkende sector: ondersteuning bij materiaalkeuze en uitwerking nieuw verpakkingsconcept

Het project bestond uit het opstellen van een eisenpakket van de verpakking geschikt voor verwerkt vlees. Vervolgens werd een inventarisatie gemaakt van geschikte verpakkingsmaterialen en met behulp van de bij ons aanwezige expertise kon hieruit een selectie van materialen en vormkeuze bepaald worden. Ten slotte zijn voor de materialen en de volledige verpakking een gasdoorlaatbaarheidsonderzoek uitgevoerd ter controle van de materialen en seal met als resultaat een innovatieve verpakking. Verder onderzoek naar voedingsgeschiktheid en houdbaarheid zijn uitgevoerd in samenwerking met één van de contacten uit ons netwerk.

Papierverwerkende sector: ondersteuning bij ontwerp van een nieuw verpakkingsconcept.

Een interne brainstormsessie is georganiseerd om zo tot ideeën voor het nieuwe verpakkingsconcept te komen rekening houdend met een zo laag mogelijke milieu-impact van het concept. Vervolgens zijn enkele concepten in 3D uitgewerkt via software en is een milieustudie uitgevoerd op basis van een eenvoudige LCA waarbij het nieuwe concept vergeleken werd met de huidige verpakking en een andere op de markt bestaande verpakking. Door het innovatieve design en de positieve resultaten uit de milieustudie is beslist om het project verder uit te breiden met investering in nieuwe verpakkingsmachines, waardoor het verpakken voortaan semi-automatisch kan gebeuren,  alsook een voortgedreven analyse om zo een reductie van de logistieke kost op het vlak van stockage en verpakkingswijze tijdens transport te realiseren.