Logo UHasselt

menu

VerpakkingsCentrum


Het VerpakkingsCentrum

VerpakkingsCentrum

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WIE ZIJN WIJ

Het VerpakkingsCentrum

 

Ontstaan

Het EFRO-onderzoeksproject ‘VerpakkingsCentrum’, uitgewerkt door Prof. Dr Dirk Franco ism toenmalig Algemeen Directeur Jef Vanhees, werd goedgekeurd in december 1997. Met de aanwerving van Philip De Schepper als projectmedewerker (mei 1998) en Dr Roos Peeters als projectcoördinator (juni 1998) startte de concretisatie van dit projectvoorstel.
2 milj. € werd gefinancierd uit EFRO-middelen met cofinanciering van Vlaanderen en de hogeschool XIOS. Deze middelen werden geïnvesteerd in de uitbouw van een laboruimte met meetapparatuur voor :

  • gaspermeabiliteit van materialen/verpakkingen
  • basiskarakterisatie van (verpakkings)-materialen (kunststoffen, papier en karton)
  • karakteriseren van effecten van omgevingsvariabelen
  • transportsimulatie

Extra financieringen, verworven uit goedgekeurde EFRO-projecten, creëerden enerzijds de mogelijkheid tot de invoering van een 5de item ‘eco-design' binnen de dienstverlening. Anderzijds werd de verdere uitbouw van de permeabiliteitsapparatuur en de up-scaling van de transportsimulatie-apparatuur tot het testen op palletniveau, gerealiseerd.


Met de stimulerende invloed van de subsidies voor dienstverleningsopdrachten binnen de gedefinieerde EFRO-gebieden, kende de werking voor de industrie een uitstekende doorstart. Zo is het VerpakkingsCentrum kunnen uitgroeien tot een gekende onafhankelijke dienstverlenende onderzoekscel.
Met de opgebouwde kennis en expertise verzorgt het gekwalificeerd personeel tot 250 opdrachten per jaar voor 100 verschillende bedrijven uit diverse industriële sectoren zoals automotive, farmacie, voedingsnijverheid, chemie, cosmetica,….
Vandaag de dag overkoepelt de naam ‘VerpakkingsCentrum’ 3 hoofdactiviteiten: de rechtstreekse dienstverlening naar bedrijven, de gesubsidieerde projectwerking i.s.m. bedrijven en het toegepast fundamenteel onderzoek. De expertise van het VC is gericht naar VERPAKKINGSTECHNOLOGIE, dit speerpunt omvat de 2 aspecten : materiaal en proces.


Als gevolg van het academiseringsproces binnen de 4-jarige hogeschoolopleidingen is het toegepaste, meer fundamenteler onderzoek uitgebouwd in de vorm van doctoraatsonderzoeken. Binnen het onderzoek van de doctoraten zijn er 2 onderzoekslijnen, beide zijn gericht naar het screenen en optimaliseren (nanotechnologie, additievering, blenden,…) van materiaaleigenschappen van traditionele kunststoffen en de recente bioplastics. Specifieke aandacht gaat naar de effecten op de materiaaleigenschappen : gaspermeabiliteit, mechanische eigenschappen en biodegratie.
Het toepassingsgerichte karakter van het  gesubsidieerde projectonderzoek (Flanders Food-MAPRODE_OX en  het IWT-TETRA OPTITHE_OX² : thermoformen – OTR – materiaal – design) en het IWT-VIS project: sealonderzoek) is zichtbaar in de intense samenwerking met de bedrijven binnen deze projecten.


Niet alleen bedrijven zijn onze favoriete partners, ook samenwerkingen met andere onderzoeksgroepen, onderzoeksinstellingen en universiteiten, nationaal en internationaal, maken het mogelijk om onderzoeksvragen wetenschappelijk correct en volledig te beantwoorden.
De onderzoeksgroep bestaat uit een team van +/- een 9-tal personen, deze omvat 2 professoren, 4 projectingenieurs binnen de dienstverlening, 1 projectingenieurs binnen de projectwerking en een 3-tal phd-studenten.


Het VerpakkingsCentrum is gelinkt aan de voor Vlaanderen, unieke opleiding bachelor en master Verpakkingstechnologie. Deze masteropleiding tot industrieel ingenieur verpakkingstechnologie focust op materialen, automatisering en productieprocessen, design, milieu en logistiek.
Op 1 oktober 2013 integreerden de opleiding en complementaire onderzoeksgroep VerpakkingsCentrum in de UHasselt. Het VerpakkingsCentrum wordt  een onderzoeksgroep binnen het onderzoeksinstituut IMO-IMOMEC.
Vanaf 6 januari 2014 is het VerpakkingsCentrum gehuisvestigd in het Technologiecentrum op de Universitaire Campus te Diepenbeek.

Visie

Met moderne karakterisatie- en testtechnieken en een juiste wetenschappelijke interpretatie van de meetresultaten voert het VerpakkingsCentrum dienstverlening en wetenschappelijk onderzoek uit. In sterke samenwerkingen met andere onderzoeksgroepen en –instellingen, èn de bedrijven wilt zij, met haar kennis en expertise meewerken aan het onderzoeken/oplossen van onderzoeksvragen die leiden tot innovaties in de industriële keten. In haar complementaire werking met de masteropleiding Verpakkingstechnologie ondersteunt zij het opleiden van jonge mensen tot bekwame ingenieurs die gedreven, integer en met visie werken binnen de samenleving.