Logo UHasselt

menu

REVAL Academy


REVAL Academy

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

GENEREREN VAN TRAININGSVOORSCHRIFTEN VOOR CARDIOMETABOLE ZIEKTEN

Inhoud

In de behandeling en zorg van cardiometabole aandoeningen (obesitas, diabetes, hypertensie, dislipidemie, hartziekten) staat beweging en revalidatie centraal. Dergelijke interventies zorgen voor een belangrijke verbetering van het cardiovasculaire risicoprofiel, fitheid en kwaliteit van leven, en voorkomt hospitalisaties, complicaties en/of vroegtijdig overlijden. Echter blijkt dat het voorschrijven van revalidatie en het selecteren van de juiste oefenmodaliteiten problematisch is*: er zijn wel Europese richtlijnen maar deze worden te weinig toegepast, zijn onvoldoende gekend en/of tussen clinici onderling is er geen overeenstemming hoe deze voor te schrijven. Het doel van deze cursus is daarom:

 • een kort overzicht te verkrijgen van de huidige state-of-the-art medische behandeling van cardiometabole ziekten
 • een overzicht te verkrijgen op de concrete korte- en lange-effecten van inspanning en revalidatie in personen met een cardiometabole ziekte
 • training te krijgen hoe gegevens uit inspanningsevaluaties en medische evaluaties te gebruiken in bewegingsvoorschriften
 • training te krijgen hoe een bewegingsvoorschrift te maken op maat van de individuele patiënt, strokend met de huidige Europese richtlijnen en wetenschappelijke evidentie

Deze cursus is een combinatie van lezingen en praktische uitwerkingen/oefeningen met casussen zodat deze kennis direct in de praktijk toegepast kan worden.

Bovendien krijgen de cursisten 3 maanden toegang tot de EAPC EXPERT tool** ter gebruik in de praktijk, een digitaal beslissingsondersteuningssysteem voor de aanmaak van oefenschema's voor personen met cardiometabole aandoeningen. Dit instrument werd aan de UHasselt ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de European Association of Preventive Cardiology (EAPC) en wordt momenteel in Europa aangeboden.

*Referentie: artikel Hansen D, et al. Eur J Prev Cardiol 2018; 25: 682-91
** Referentie: artikel Hansen D, et al. Eur J Prev Cardiol 2017; 24: 1017-31

Programma

 • 08.30 uur: Ontvangst
 • 09.00 uur: Lezing Huidige state-of-the-art medische behandeling van cardiometabole ziekten
 • 10.00 uur: Lezing Korte- en lange-effecten van inspanning en revalidatie in personen met een cardiometabole ziekte
 • 11.00 uur: Lezing Hoe gegevens uit inspanningsevaluaties en medische evaluaties te gebruiken in bewegingsvoorschriften?
 • 12.00 uur: Lunch
 • 13.00 uur: De EXPERT tool: een introductie 
 • 13.30 uur: Hoe een bewegingsvoorschrift maken op maat van de individuele patiënt in de ziekenhuis setting: casuïstiek
 • 15.30 uur: Pauze 
 • 15.45 uur: Hoe een bewegingsvoorschrift maken op maat van de individuele patiënt in de
  privé-praktijk: casuïstiek
 • 17.15 uur: Einde

Doelgroep

kinesitherapeuten, (revalidatie-)artsen, verpleegkundigen, bewegingswetenschappers/LO, diabetes educatoren 

Erkenning 

Accreditatie bij ProQKine is aangevraagd

Praktische info

Datum: zaterdag 24 oktober 2020 (hele dag)
Locatie: UHasselt | Campus Diepenbeek, Gebouw D
Kostprijs: 210 EUR incl. btw 

Betaling via de KMO-portefeuille is mogelijk. Meer info vind je hier.