Logo UHasselt

menu

REVAL Academy


REVAL Academy

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TECHNOLOGIE-ONDERSTEUNDE REVALIDATIE VAN HET BOVENSTE LIDMAAT BIJ NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN

Waarom deze bijscholing volgen? 


De voorbije jaren is er toenemend aandacht voor het actief revalideren van het bovenste lidmaat bij neurologische aandoeningen zoals beroerte, Multiple Sclerosis of een traumatisch hersenletsel. Het wordt toenemend aangetoond dat herstel pas optreedt en substantieel kan zijn, indien de intensiteit en volume van de oefeningen voldoende groot is. Technologie kan dit revalidatieproces tijdsmatig ondersteunen.
De voorbije jaren werd een toename in aanbod, en werkingsmechanismes, van technologie voor revalidatie van het bovenste lidmaat vastgesteld. Het is als ziekenhuis, revalidatiecentrum en (private) zorgverlener (kinesitherapeut, ergotherapeut, revalidatiearts, …) een uitdaging te beoordelen wat de meerwaarde is. Bij evidence-based rehabilitation is een integratie van wetenschappelijke onderbouwing en klinisch redeneren nodig met daarbij aandacht voor de doelstellingen van de patiënt.
De huidige technologie voldoet nog niet steeds aan alle klinische verwachtingen. Het is van belang om concrete verbeterpunten te kunnen formuleren ter optimalisatie van technologie, of innovatie voor nieuwe producten. Het spreken van eenzelfde taal tussen zorgverleners, personen met een technische of commerciële achtergrond is daarbij belangrijk. 

Deze bijscholing is onderdeel van de SHaRe bijscholingsreeks, een gezamenlijk aanbod van de faculteit Revalidatiewetenschappen (RWS) van UHasselt en het center for Health and Technology (CHaT) van Universiteit Antwerpen. Met deze bijscholingen willen wij de kennis omtrent de toepassing van technologie in de gezondheidszorg en revalidatie naar het werkveld brengen.

Programma 

 • 18.30 uur Inleiding prof. F. Vandenabeele
 • 18.35 uur Inleiding prof. P. Feys
 • 18.45 uur Historische ontwikkeling
  Technische classificaties
  Focus ‘stoornisgerichte’ training
  Illustraties & Evidentie
 • 20.00 uur Pauze
 • 20.15 uur Algemene evidentie in Reviews (pathologie) - prof. A. Spooren
 • 20.30 uur dr. I. Lamers
  Klinische evaluatie
  Illustraties ‘taakgerichte training
 • 21.15 uur Q/A

Doel van deze bijscholing

Doelstelling is het verweven van een basiskennis over types revalidatietechnologie voor het bovenste lidmaat en concrete voorbeelden, inzichten in de werkzaamheid op lichaamsfunctie- dan wel activiteitenniveau van het ICF, begrip van de wetenschappelijke onderbouwing, en klinische aandachtspunten. 

Aansluitend aan deze theoretische introductie, was een praktische kennismaking met enkele types technologie voorzien met als locatie een revalidatiecentrum. Wegens de COVID pandemie, werd dit praktijk gedeelte nog niet concreet gepland.

 

Inhoud 

Deze bijscholing biedt een introductie tot “Technologie-ondersteunende revalidatie bij neurologische aandoeningen". De bijscholing heeft enerzijds als doel een globaal overzicht te bieden, en anderzijds evidence-based revalidatie te stimuleren. Het includeert volgende inhoud: 

 • Historische ontwikkeling van robots met virtuele leeromgeving, en classificatie vanuit een technisch en klinisch perspectief 
 • Illustratie van de werking van robots, elektromechanische toestellen én sensoren, en hun virtuele leeromgevingen 
 • Revalidatiebenadering volgens het ICF (WHO), met aandacht voor technologie-ondersteunde revalidatie gericht op lichaamsfunctie versus activiteiten niveau 
 • Wetenschappelijke onderbouwing van revalidatietechnologie aan de hand van enkele belangrijke studies

Deelnemers worden verwacht actief te participeren tijdens de bijscholing door vragen te beantwoorden, ervaringen te delen per ‘chat’ of mondeling (in kleinere groepen) en lesmateriaal (vooraf) door te nemen.

 

Doelgroep

Kinesitherapeuten, ergotherapeuten, revalidatie artsen, ingenieurs, diensthoofden, verdelers van technologie

 

Docenten

Prof. dr. Peter Feys

 

Bio prof. dr . Peter Feys

dr. Ilse Lamers  

 

 Bio dr. Ilse Lamers 

Prof. dr. Annemie Spooren

Bio prof. dr. Annemie Spooren

Prof. dr. Frank Vandenabeele

Erkenning

Accreditatie bij Pro-Q-Kine: 6 punten
Accreditatie artsen: is aangevraagd

 

Praktisch

 • Datum en tijd: donderdag 21 januari 2021 van 18.30 uur tot 21.30 uur
 • Locatie: Online interactief hoorcollege
 • Prijs: 75€ incl. btw - 40€ incl. btw voor stagementoren*/bachelor & master studenten

*stagementoren van UHasselt studenten