Logo UHasselt

menu

Opleiding Notarieel Boekhouden


Opleiding Notarieel Boekhouden

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INHOUD

De opleiding Notarieel Boekhouden (50 uur) geeft u een gestructureerd inzicht in de theorie en praktijk achter de basishandelingen van de notariële boekhouding en in de situatie en rentabiliteit van een notariskantoor. De opleiding bestaat uit 3 modules.

Hieronder kunt u de gedetailleerde inhoud per module vinden: Module 1 - Inleiding in het notariaat  

Om te beginnen staat een beknopte introductie in het notariaat op het programma (5 uur), waarop de volgende modules verder bouwen. 

 • Toelichten wettelijke opdracht en taken van de notaris
 • Notariële terminologie
 • Toelichten algemene organisatie van een notariskantoor:
  • dossierbeheer voor authentieke akten: dossiervoorbereiding (opstart, opzoekingen,....), verlijden van akten, formaliteiten na de akten
  • andere dienstprestaties die de notaris levert: legalisaties, aangiften nalatenschap, schattingen, tekoopstellingen,....
 • Elementen die een boekhoudkundige tussenkomst/verwerking vereisen bv.:
  • opmaak van de afrekening aan de cliënten en provisionering 
  • boekhoudkundige afrekening van dossiers 
  • debiteurenopvolging
 • Bepalen voornaamste notariële dossiers (verloop) en hun tarifering in de domeinen:
  • vastgoedrecht (verkoop, lening, openbare verkoop,...)
  • vennootschapsrecht (oprichting vennootschap,...)
  • familierecht (schenking, nalatenschap, vereffening-verdeling...)

 

Docent

 • Notaris Bert Vrancken

 

 


Module 2 - Basiskennis algemeen boekhouden

In module 2 verschaffen we u een intensieve basiscursus algemeen boekhouden (20 uur) (vrijgesteld indien diploma boekhouden, zie vrijstellingen).

 • Inleidende begrippen naar inzicht en structuur van het boekhoudplan:
  • Minimum Algemeen rekeningstelsel (K.B. 12 september 1983) 
  • Balans en resultatenrekening
  • Journalen/dagboeken
  • Resultaatsverwerking
  • Basisprincipes: kosten/opbrengsten - debet/credit
  • Balanscyclus: beginbalans - boekingen doorheen het jaar - afsluiting
 • Aankopen:
  • Situering in resultatenrekening en onderscheid tussen soorten aankopen
  • Boekhoudkundige verwerking van diensten en diverse goederen, lonen en investeringen
  • Speciale gevallen bij aftrekbaarheid btw oa wagens, restaurantkosten
 • Verkopen:
  • Boeken van facturen en situering in de resultatenrekening
  • Tijdstip van boeking en verschuldigde btw
  • Boekhoudkundige verwerking verkopen, overige bedrijfsopbrengsten, verkoop vaste activa waarop en hoeveel btw rekenen: soorten percentages, maatstaf van heffing, doorgerekende kosten
 • Financiële verrichtingen:
  • Soorten financiële verrichtingen: cheques, rekeninguittreksels, kas
 • Diverse verrichtingen:
  • diverse verrichtingen tijdens het boekjaar
  • diverse eindejaarsverrichtingen
  • btw-aangifte en btw-omzet-vergelijking
  • relatie aankoop en verkoop met btw-aangifte
  • kwartaal - of maandaangifte
 • Overlopen boekhoudkundige problemen en meest voorkomende fouten:
  • het beantwoorden van diverse vragen
  • praktische oefeningen algemeen boekhouden

 

Docent

 • Prof. dr. Nadine Lybaert | Universiteit Hasselt

 


Module 3 - Notarieel boekhouden

Topics die behandeld worden in deze module (25 uur):

 • Bespreking van de wettelijke en reglementaire bepalingen over de notariële boekhouding
 • Boekhoudkundige consequenties van deze bepalingen in vergelijking met module 2:
  • Minimum Algemeen rekeningstelsel (K.B. 12 september 1983) versus Minimum Genormaliseerd Rekeningstelsel (K.B. 9 maart 2003)
  • Financiering/kredieten
  • Voorafgaandelijke provisionering van de aktekosten
  • Gebruik derdenrekeningen, rubriekrekeningen en kantoorrekening
  • Gerubriceerde cliënten crediteuren, niet gerubriceerde cliënten crediteuren, niet gerubriceerde cliënten debiteuren (cliëntenboekhouding in zijn geheel met link naar dossierbeheer conform module 1 + noodzaak tot goede opvolging van debiteurenposities)
  • Verwerking van aktekosten (conform reglement): boeking, opvolging, afrekening, facturatie; Btw
  • Boeking van registratierechten en boeking van hypotheekformaliteiten; Leveringsplicht
  • Boekhoudkundige posities ten opzichte van administraties en periodieke opvolging
  • Confraternele doorrekeningen
  • Opmaak en grondige bespreking van de trimestriële staat en beschikbaar saldo
  • Bespreking belangrijkste ratio's conform formulier van de driejaarlijkse controle;...
 • Praktische boekhoudkundige toepassing van voorgaande punten voor de meest courante aktes
 • Boekhoudpakketten:
  • functionaliteiten
  • relatie met dossierbeheersystemen
  • uitvoerige praktische oefeningen

 

Docenten

 • Janiek Vander Donckt | accountant Cynex | lid IAB
 • Frank Huyberechts | accountant-belastingsconsulent Moore Stephens Belgium | lid IAB