Logo UHasselt

menu

Opleiding Notarieel Boekhouden


Opleiding Notarieel Boekhouden

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DOELGROEP

Doelgroep 

Deze opleiding richt zich naar cursisten die zich wensen te verdiepen in de notariële boekhouding.

Deze doelgroep betreft notarissen, kandidaat-notarissen, medewerkers van notariskantoren maar eveneens boekhoudkantoren die zich wensen te profileren als expert notariële boekhouding. 

 

Vrijstellingen 

Een vrijstelling voor module 2 kan aan deelnemers worden toegekend indien kan worden aangetoond dat zij reeds een opleiding hebben genoten waarvan de inhoud minimaal overeenstemt met de minimuminhoud van module 2, evenals met het vereiste aantal uren zoals bepaald hierboven.

Bij voorleggen van dergelijk bewijs, kan men, ondanks het niet deelnemen aan module 2, toch op de officiële lijst van gekwalificeerde personen op het vlak van notarieel boekhouden geplaatst worden.

Andere vrijstellingen zijn uitgesloten.