Logo UHasselt

menu

Opleiding CIGO


Opleiding CIGO

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DOELGROEP

Doelgroep

CIGO biedt een ontwikkelkader waarmee:

  • Senior organisatieadviseurs met brede referentiekaders en uitgebreide proceservaring hun kennis en kunde kunnen integreren.
  • Managers die vanuit een leidinggevende functie tal van veranderprocessen hebben begeleid de overstap kunnen maken naar een adviesrol in andere bedrijven.

Het programma richt zich tot interne en externe 'change professionals' die een groot deel van hun professionele activiteit (zullen) wijden aan het begeleiden/ontwikkelen/adviseren van groepen, organisaties en inter-organisatietrajecten in de profit en non-profit sector:

  • interne- en externe organisatieadviseurs
  • verantwoordelijken van opleiding & vorming
  • veranderingsmanagers
  • HR-verantwoordelijken
  • directieleden en andere leidinggevenden

Er wordt gemikt op een leergroep met heterogene samenstelling wat werkterrein en achtergrond betreft. Deze diversiteit is een belangrijke voorwaarde in de uitbouw van een stevige leergroep. De doelgroep staat open voor professionals uit Vlaanderen en Nederland. De groepsgrootte beperkt zich tot maximum 14 deelnemers, zodat de garanties voor een kwalitatief hoogstaand programma aanwezig zijn.

 

Toelatingsvoorwaarden

  • Universitaire opleiding of opleiding hoger onderwijs

  • Minstens 5 jaar beroepservaring in begeleidingswerk