Logo UHasselt

menu

Opleiding Verkeersveiligheidsauditor


Opleiding Verkeersveiligheidsauditor

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PRAKTISCHE INFO

Duur

Een nieuwe editie van de opleiding Verkeersveiligheidsauditor start in het voorjaar 2019 (mits voldoende deelnemers). Heeft u interesse, schrijf u dan vrijblijvend in op de wachtlijst.
 


Toelatingsvoorwaarden

  • Universitaire opleiding of opleiding hoger onderwijs

 

Kostprijs

  • De inschrijvingsprijs voor de volledige cursus bedraagt € 2.700 (excl. BTW)
  • De inschrijvingsprijs voor cursisten met vrijstelling voor deel 1 of deel 2 bedraagt € 2.350 (excl. BTW)

U kunt gebruik maken van de KMO-portefeuille voor gedeeltelijke betaling van het inschrijvingsgeld. Meer info >


Vrijstelling
Het programma bestaat uit 3 delen. De verschillende delen kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden.

Kandidaten kunnen een vrijstelling krijgen voor  het geheel of voor onderdelen van de delen “Basiselementen van verkeersveiligheidsbeheer” (deel 1) en “Procedures van verkeersveiligheidsbeheer” (deel 2) op basis van relevante academische achtergrond over dit onderwerp, of gelijkgesteld door ervaring.

Indien Indien u in aanmerking denkt te komen voor (een) bepaalde vrijstelling(en), upload dan bij uw online voorinschrijving uw volledig CV, en een korte motivatienota waarin u aangeeft waarom u denkt in aanmerking te komen voor de betreffende vrijstelling(en).

 

Locatie

De lessen vinden plaats op campus Diepenbeek van Universiteit Hasselt.

 

Evaluatie & Attestering

De eindproef van de opleiding tot verkeersveiligheidsauditor bestaat uit een praktische proef die toelaat vast te stellen dat zowel de vereiste theoretische als de vereiste praktische kennis verworven werd.

Elke cursist die regelmatig de lessen volgt (min. 50%) en slaagt voor de eindproef ontvangt een getuigschrift permanente vorming uitgereikt door Universiteit Hasselt.

Het getuigschrift van deze opleiding tot verkeersveiligheidsauditor is één van de vereisten om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een bekwaamheidscertificaat van verkeersveiligheidsauditor dat uitgereikt wordt door de Vlaamse Overheid. De overige voorwaarden* waaraan de cursisten dienen te voldoen om een bekwaamheidscertificaat te bekomen, zijn de volgende:

  1. de aanvrager moet een natuurlijk persoon zijn en minstens de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad behaald hebben; 
  2. de aanvrager moet minstens 6 jaar praktische ervaring hebben op het vlak van het wegenontwerp, de wegenverkeersveiligheidstechnieken en de ongevalanalyse;

*Voorwaarden opgelegd door het decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur en zijn uitvoeringsbesluiten. Onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Meer weten?

 

 

prof. dr. Tom Brijs | academisch verantwoordelijke

E: tom.brijs@uhasselt.be