Logo UHasselt

menu

Postgraduaat Bedrijfskunde


Postgraduaat Bedrijfskunde

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROGRAMMASTAF


De kwaliteit van het programma is een verantwoordelijkheid van de Faculteit BEW en het onderwijs wordt verzorgd door professoren en medewerkers van de Faculteit BEW van de Universiteit Hasselt.

Dit team wordt aangevuld met specialisten uit de praktijk.

 

   

prof. dr. Niels Appermont  | Universiteit Hasselt (niels.appermont@uhasselt.be)

Niels Appermont behaalde zijn bachelordiploma in de Rechten aan de UHasselt (grote onderscheiding). Vervolgens behaalde hij in 2013 zijn masterdiploma in de Rechten aan de KU Leuven (grootste onderscheiding). Gedurende deze jaren studeerde hij ook aan de London School of Economics, Cambridge University en NYU School of Law. Vanaf oktober 2013 tot oktober 2017 was hij als aspirant van het FWO-Vlaanderen verbonden aan de UHasselt, waar hij in september 2017 doctoreerde op een proefschrift over de (internationaal) privaatrechtelijke inpassing en fiscale gevolgen van buitenlandse trusts (onder het promotorschap van prof. dr. Elly Van de Velde (UHasselt) en het copromotorschap van prof. dr. Nicolas Carette (Universiteit Antwerpen)). Hij deed diverse buitenlandse onderzoeksverblijven, o.a., het Institute for Austrian and International Tax Law aan de WU Wien, Stellenbosch University, het Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance en Cambridge University. Vanaf oktober 2017 werd hij aangesteld als docent aan de UHasselt, waar hij diverse opleidingsonderdelen binnen de economischrechtelijke sfeer doceert. Onderzoeksmatig is hij verbonden aan de Law, Tax & Business Unit van de Hasseltse rechtenfaculteit en legt hij zich toe op het snijvlak tussen het (internationaal) privaatrecht, het economisch recht en het fiscaal recht. Gedurende academiejaar 2019-2020 was hij als TPR-Wisselleerstoelhouder gastprofessor aan de Faculty of Law van Stellenbosch University (Zuid-Afrika). Hij is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht en het Limburgs Rechtsleven.

 

Ivo Breesch | Universiteit Hasselt

Was praktijkassistent aan Universiteit Hasselt en was, binnen de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen, lid van de vakgroep 'Accountancy & Financiering' waar hij o.a. investeringsanalyse, bedrijfsfinanciering en financial management doceerde en projecten begeleidde. In de periode 1995-2004 was hij eveneens manager van de n.v. Wetenschapspark Limburg. Later was hij jarenlang de drijvende kracht en coördinator van het vernieuwde postgraduaat Bedrijfskunde aan Universiteit Hasselt.

mr. Frank Cleeren | K law

Na afronding van zijn studie rechten (Namen 1990, Göttingen 1992 en Leuven 1993), heeft Frank Cleeren zich als advocaat met enthousiasme toegelegd op het vennootschapsrecht, M&A, ondernemings- en contracten recht en intellectuele eigendomsrechten. Hij volgde een aanvullende opleiding vennootschapsrecht (KU Brussel). Hij was ook geruime tijd assistent (1996-2002) vennootschaps-en handelsrecht aan de Universiteit Hasselt. Frank Cleeren heeft een aantal specifieke ervaringsdomeinen zoals overnames, reorganisaties, aandeelhoudersafspraken, corporate governance, de redactie en onderhandeling van commerciële contracten, stakingsvorderingen, vennootschapsrechtelijke geschillen. Meester Cleeren is partner bij K law te Hasselt.

prof. dr. Benoit Depaire |  Universiteit Hasselt

Benoit Depaire is Master Handelsingenieur in de Beleidsinformatica (UHasselt, 2003) en behaalde zijn doctoraat op proefschrift, getiteld "Knowledge Discovery Techniques for Understanding Customer Behavior with Incomplete Data", in 2009. Hij is momenteel actief als hoofddocent Beleidsinformatica aan de Universiteit Hasselt, waar hij mee verantwoordelijk is voor de uitbouw van de opleiding Handelsingenieur in de Beleidsinformatica en de onderzoeksgroep Beleidsinformatica.  Zijn professionele interesse spitst zich toe op de rol die data en IT spelen bij het creëren van economische en maatschappelijke waarde.  Zijn onderzoek is gepubliceerd in verschillende internationale wetenschappelijke tijdschriften en hij heeft een brede onderwijservaring binnen het domein van Beleidsinformatica.  Daarnaast heeft hij ook de nodige ervaring op vlak van korte business data science projecten. Voor meer info, bezoek http://benoit.depaire.net.

Wouter Faes | F.A.E.S. Consulting bvba

Wouter Faes is Master in TEW (Universiteit Antwerpen) en Master in Marketing (UGent). Hij werkte als praktijkassistent binnen de vakgroep Marketing aan de Universiteit Hasselt. In die functie gaf hij les in diverse cursussen zoals Internationale Marketing, Strategische Marketing, Business-to-Business Marketing, Aankoopbeleid en Onderhandelen. Hij was ook facultair coördinator voor Erasmusuitwisselingen. Tevens heeft hij ook een bedrijf, F.A.E.S. Consulting BVBA, dat zich specialiseert in training en consulting in aankoop en onderhandelingen, voornamelijk in de Benelux en de EU-landen.

Rob Frederix | Top Team bedrijfssimulaties

Rob Frederix studeerde Handels- en Financiële Wetenschappen in Brussel en behaalde een Master in Business Administration in Antwerpen. Zijn onderwijsopdrachten aan universiteit en hogeschool en zijn publicaties situeren zich in het domein van de Bedrijfseconomie. Vertrekkend vanuit een jarenlange bedrijfservaring startte hij een eigen opleidingscentrum dat zich toespitst op het vormen van jonge managers. Zijn trainingen hebben tot doel de brug te vormen tussen de financiëlen en de niet-financiëlen in het bedrijfsleven. Zijn computergestuurde bedrijfssimulatie ‘Top Team’ wordt momenteel gebruikt in honderden scholen, bedrijven, hogescholen en universiteiten in Europa.

Peter Forceville | Paretus

Peter Forceville is handelsingenieur en heeft 20 jaar ervaring in het ontwikkelen en implementeren van marktstrategieën voor B2B-bedrijven in verschillende sectoren. Na het opstarten van een nieuwe Business Unit voor Dräger Belgium, werd Peter gevraagd om voor Aleris Aluminium mee de strategische marketingafdeling op te starten. Daarna was hij als Commercieel Directeur bij Helvoet Pharma lid van het Management Committee Europe & Asia. Sinds 2014 is hij verantwoordelijk voor Sales&Marketing bij Taura Natural Ingredients. Door zijn ervaring in het familiebedrijf (n.v. Forceville), heeft Peter ook voeling met de familiale KMO.

Prof. dr. Wim Marneffe | UHasselt

Wim Marneffe is master in TEW (UHasselt, 2006) en behaalde zijn doctoraat op proefschrift getiteld, 'Time is Money: the cost of waiting for the government' in 2011. Sinds 2012 is hij bezig met de uitbouw van de onderzoeksgroep Beleidsmanagement waarin een multidisciplinaire focus op de impact van beleid centraal staat. Zijn toegepast micro-economisch onderzoek focust hoofdzakelijk op beleidsdomeinen inzake administratieve vereenvoudiging, gezondheidszorg en justitie. Hij heeft een brede onderwijservaring binnen het domein van Beleidseconomie met cursussen zoals kosten-batenanalyse, beleidsevaluatie en impact assessment. Verder is hij ook docent micro-economie en micro-economische optimalisatie.


prof. dr. Raf Orens  | Universiteit Hasselt

Raf Orens studeerde in 2000 af als licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Hasselt, en startte als mandaatassistent accounting. In 2006 werkte hij gedurende één jaar aan de Universiteit Antwerpen als wetenschappelijk/pedagogisch medewerker accountancy. Hij behaalde in 2007 zijn doctoraat aan de Universiteit Hasselt met als titel "De relevantie van niet-financiële informatie voor de kapitaalmarkt". Sinds 2007 is hij docent Financial Accounting aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van KU Leuven, Campus Antwerpen (voorheen Lessius Hogeschool).  Sinds 2014 is hij tevens campusvicedecaan onderwijs op deze campus.
Zijn onderwijs situeert zich in het brede accounting domein. Hij heeft ervaring in het doceren van financial accounting, management accounting, financiële analyse, consolidatie en onderzoeksmethodologie accountancy-fiscaliteit. Zijn onderzoeksinteresses situeren zich in het domein van de financiële informatie in KMO's, de baten en kosten van vrijwillige rapportering door beursgenoteerde ondernemingen en het beslissingsproces bij het opstellen van internationale boekhoudstandaarden.

prof. dr. Johan Peeters | Universiteit Hasselt

Johan Peeters studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen (2001) en een aanvullende opleiding sociaal recht aan de VUB (2002). In 2008 doctoreerde hij aan de Universiteit Antwerpen met een proefschrift over het recht op informatie en raadpleging van werknemers bij herstructureringen. Sinds 2011 is Johan Peeters verbonden aan de UHasselt, thans als deeltijds hoofddocent, waar hij arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht doceert. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op het collectief arbeidsrecht, ontslagbescherming en de arbeidsrechtelijke aspecten van insolventierecht.
Naast zijn academische opdrachten is hij sinds 2008 tot 2019 advocaat aan de balie Antwerpen. Sinds januari 2020 is hij rechter in de Arbeidsrechtbank te Antwerpen.

prof. dr. Marijke Swennen | Universiteit Hasselt

Prof. dr. Marijke Swennen behaalde haar masterdiploma Handelsingenieur in de beleidsinformatica aan de UHasselt in 2011. Nadien startte ze aan een doctoraat in de onderzoeksgroep Beleidsinformatica met betrekking tot operational excellence in bedrijfsprocessen. Dit combineerde ze met een lerarenopleiding in avondonderwijs. Het assisteren en ondersteuning bieden bij onderwijs binnen de opleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica werd al snel een passie. In 2016 startte ze met een innovatief onderwijsproject aan de UHasselt, over verschillende faculteiten heen. Na het behalen van haar doctoraat in 2018, werd ze deeltijds docent en praktijkassistent van verschillende opleidingsonderdelen zoals Beleidsinformatica, Onderzoeksmethoden en Business process management.

prof. dr. Pieter Vandekerkhof | Universiteit Hasselt

Pieter Vandekerkhof behaalde in 2015 zijn doctoraat aan de Universiteit Hasselt. De focus van zijn onderzoek ligt op de impact van diversiteit in bestuursorganen zoals het managementteam, raad van bestuur, raad van advies… binnen (familie)bedrijven. Niks nieuws dat het functioneren van een (familie)bedrijf afhangt van de betrokken individuen, maar de vraag blijft op welke manier deze diversiteit precies speelt. Persoonlijkheid versus kennis en kunde, wat verdient de grootste aandacht als je het functioneren wil verbeteren?
De focus van het team blijkt de sleutel naar het juiste antwoord. Pieter werkt nauw samen met heel wat Vlaamse familiebedrijven in dit onderzoek. Verder draait hij mee in opleidingen van de Universiteit Hasselt School of Expert Education. Vakken zoals financial & cost accounting, financiële analyse en ondernemerschap zitten hem in de vingers.

Marc Van Gastel | FIT Agency

Marc Van Gastel (MSc,MBA, PhD) is vandaag afdelingshoofd Investeren bij het Vlaamse Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment and Trade). FIT wil het internationaal ondernemerschap bevorderen bij Vlaamse bedrijven, met oog voor duurzaamheid en ethiek. Daarnaast wil FIT buitenlandse investeringen aantrekken naar Vlaanderen. Voor hij naar FIT overstapte, was Marc Directeur Strategie en Innovatie bij het consultancybureau Deloitte. Daar adviseerde hij bedrijven en overheden op regionaal, federaal en Europees niveau. Hij leidde er ook het Deloitte Innovation Center of Excellence, een multidisciplinaire groep van ongeveer vijftig specialisten in verschillende werkterreinen.
Marc Van Gastel is ook geaccrediteerd om de Competitiveness cursus van Harvard Professor Michael Porter exclusief voor België te mogen geven vanuit het Diplomacy Center van de VUB, en ook Adjoint Professor Corporate Finance bij Vesalius.

Wout Van Impe | Mercuri Urval

Wout van Impe werkt als Partner & Director bij Mercuri Urval. Hij stuurt een team van meer dan 15 consultants aan. Als licentiaat Moderne Geschiedenis en Internationale Betrekkingen begon hij zijn carrière als lector geschiedenis en actualiteit aan de Erasmushogeschool in Brussel. Voor Mercuri Urval heeft hij vele jaren in diverse rollen gewerkt in voornamelijk de dienstensector. In 2010 vervolledigde hij een postgraduaat in Business Administration, Economie en Management. Hij is gecertificeerd bestuurder en verzorgt ook het luik “HR in een Raad van Bestuur” voor Guberna, het instituut van en voor bestuurders. Hij werkt zowel voor de non profit, lokale KMO’s als voor grote internationale organisaties. Bij Mercuri Urval focust hij zich vooral op leiderschap, coaching, team- en talentontwikkeling en geeft hij regelmatig workshops, presentaties en seminaries.

 

mr. David Van Iseghem | K Law

David Van Iseghem studeerde rechten aan de K.U. Leuven (2005) en volgde een aanvullende opleiding vennootschapsrecht (K.U. Leuven afdeling Brussel, 2006). Sinds 2006 is hij advocaat en actief in het (internationaal) handelsrecht, contractenrecht, mededingingsrecht, marktpraktijken, intellectueel eigendomsrecht en TMT (technologie, media, telecom). Zijn expertise strekt zich uit tot het geven van juridisch advies, het opstellen en onderhandelen van alle soorten handelsovereenkomsten (zoals verkoop, huur, distributie, concessie, agentuur, franchise, algemene voorwaarden) tot het voeren van de bijbehorende procedures voor de Belgische rechtbanken of alternatieve geschillenbeslechting zoals arbitrage. Hij is tevens lid van de redactieraad van het Limburgs Rechtsleven. Meester Van Iseghem is director bij K Law te Hasselt.

Dr. Willem Vanlaer | UHasselt

Willem Vanlaer is part of the research group headed by Prof. dr. Wim Marneffe. His research interests include macroeconomic topics such as the impact of debt (both public and private) on economic growth, investment and productivity and the role of uncertainty in explaining household savings. Moreover, Willem Vanlaer is a consultant at KPMG where he focuses on measuring regulatory costs and benefits, regulatory impact assessments and economic analyses. Finally, he is a Lecturer in Macroeconomic Policy, assists Johan Van Overtveldt in teaching History of Economic Thought and acts as Coordinating Lecturer for Public Finances.