Logo UHasselt

menu

Postgraduaat Milieucoördinator niveau A


Postgraduaat Milieucoördinator niveau A

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

INHOUD

De inhoud van de opleiding is vastgelegd in bijlage 2 van het VLAREL: hierin komen onderwerpen zoals milieuproblematiek, ecotoxicologie, milieurecht, milieubeleid, milieuzorgsystemen en milieutechnologie aan bod.

Het programma van Milieucoördinator niveau A is opgebouwd uit 3 opleidingsonderdelen, met daarnaast een integratiestuk (eindwerk) en bedrijfsbezoeken. In totaal duurt de opleiding 1,5 jaar.

Voor elk opleidingsonderdeel is een coördinerende verantwoordelijke aangesteld, die verbonden is aan de Universiteit Hasselt. Deze docenten nemen een onderdeel van het programma voor hun rekening. Op hun vraag worden er ook externe deskundigen uitgenodigd, die het docententeam aanvullen. Samen zorgen zij ervoor dat het programma “Milieucoördinator niveau A” een meerwaarde heeft voor de uitoefening van uw job.

 

Opbouw programma

In de studiegids van Milieucoördinator kan je meer info vinden over de eindcompetenties, werkvorm, cursusmateriaal en evaluatie. 

Opleidingsonderdeel

Naam

Uren & studiepunten

Coördinerend
verantwoordelijke

3418

Uitgangspunten, achtergronden
en basisbegrippen

50u - 6 studiepunten

 

Partim 3418-1

Grondslagen van milieuwetenschappen

2 studiepunten

D. Franco

Partim 3418-2

Milieubeleidsvorming en instrumenten
van het milieubeleid van de overheid

2 studiepunten

T. Thewys

Partim 3418-3

Milieurecht en de formulering van milieu-eisen

2 studiepunten

B. Vanheusden

3419

Milieubeheerssystemen in bedrijven
en de functionele taken van de milieucoördinator

57u - 7 studiepunten

 

Partim 3419-1

De integratie van milieuzorg in het bedrijfsbeheer

2 studiepunten

B. Vanheusden
en D. Franco

Partim 3419-2

Het opstarten van een milieuzorgsysteem
in een onderneming

1 studiepunt

R. Bouckaert

Partim 3419-3

Controle en handhaving van milieuvoorwaarden
met inbegrip van administratieve en procedurele aspecten 

4 studiepunten

B. Vanheusden

3420

Operationalisering en uitdieping
van de taakstelling van een milieucoördinator

158u - 16 studiepunten

 

Partim 3420-1

Technologische aspecten

7 studiepunten

D. Franco

Partim 3420-2

Bedrijfseconomische en beheersfacetten

3 studiepunten

T. Thewys

Partim 3420-3

Sociale en communicatieve aspecten

3 studiepunten

H. Martens

Partim 3420-4

Methodologische facetten

3 studiepunten

A. De Vocht

3421

Eindwerk

8 studiepunten

 

 

Bedrijfsbezoeken

   

Praktische info >