Logo UHasselt

menu

Postgraduaat Relatie- en Communicatiewetenschappen


Postgraduaat Relatie- en Communicatiewetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BOEIENDE LECTUUR

Hier vind je een link naar de boeken geschreven door leden van ons docentenkorps of aanraders die zij voor jullie hebben geselecteerd. Laat je inspireren!


 

De Kracht Van Stress

Stress Als Springplank Naar Gezondheid En Geluk
Auteur: Annemarie Frisque
256 pagina's | Witsand | september 2011

Vroeg of laat krijgt iedereen in zijn leven te maken met moeilijke omstandigheden die stressgerelateerd zijn. De kracht van stress zoekt naar de oorzaken van stress in onszelf en is heel oplossingsgericht. De auteur begon haar loopbaan als arts. Ze behandelde mensen met migraine, maagzweren, hyperventilatie… Tot ze merkte dat de klachten bij deze mensen vaak in een andere vorm terugkwamen. Omdat ze steeds meer mensen met psychosomatische klachten over de vloer kreeg, ging ze zich meer richten op het psychologische aspect van stress. Vandaag slaat ze de brug tussen dit psychologische en het fysieke aspect van stress. Dat maakt van dit boek de complete gids voor wie zijn stressproblemen, zijn burnout, zijn depressie... eindelijk wil aanpakken.

Lees ook de bijdrage van auteur Anne-Marie Frisque aan het artikel 'Wijs stress de deur' in het magazine Goed Gevoel (oktober 2019).  

 

 

HR-instrumenten

Auteur: Ilse Vanderstukken
De Boeck

HR-instrumenten wil een houvast bieden aan studenten die voor het eerst in contact komen met human resources. Het streeft eenvoud na en biedt theoretische basisinzichten in HR-instrumenten. Een absolute must dus om HR-activiteiten in organisaties te observeren en te bestuderen.

Het boek laat u, binnen HRM, kennismaken met de rol en het belang van:
- organisatiestructuren en -vormen;
- rekrutering, selectie en onthaal;
- prestaties of performance;
- beoordelen;
- belonen en
- ontwikkelen.

Meer info >>

 

Ontdek jezelf

Psychologie van de ontmoeting.

Auteur: Sven De Weerdt
Witsand Uitgevers

Hoe komt het dat we onszelf zo vaak vastrijden of saboteren? Waarom vinden we zo moeilijk het evenwicht tussen egoïsme en altruïsme? En tussen afhankelijkheid en zelfredzaamheid?
Om goed te kunnen leven en goed te kunnen samenleven is het zo belangrijk dat we eerst onszelf ontdekken. Als we inzicht krijgen in onszelf, verwerven we immers een nieuw soort leiderschap over ons leven, en kunnen we op een diepgaandere manier dienstbaar zijn aan onszelf én aan anderen.

Dit boek leert ons hoe we dat kunnen doen. Alleen op die manier zullen we erin slagen om ons voorbij onszelf te tillen...

 

 

 

Meer info >>

 

Dansen met de Wereld

Psychologie van de ontmoeting.

Auteur: Sven De Weerdt
Academic & Scientific Publishers | 2012

We zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons leven, en toch kunnen we wat we ten diepste verlangen niet op eigen kracht realiseren. Op het pad van wijsheid, vervulling en vreugde staat de ontmoeting centraal. Hoe kunnen we vreugdevol aanwezig zijn in de wereld? Hoe kunnen we onszelf en de andere écht ontmoeten? Hoe kunnen we de roep van de wereld horen en op een wijze, responsieve manier beantwoorden? Aan de hand van een doorleefde, boeddhistisch geïnspireerde psychologie onderzoeken we hoe die vragen tot leven kunnen komen in de praktijk van elke dag. Op die verkenning kijken we naar de opgang en ondergang van ons bestaan, naar onze kindsheid en onze vergankelijkheid, naar het verschijnende en verdwijnende leven.

 Dansen met de wereld geeft een antwoord op de vraag wat ons te doen staat als we het pad van wijsheid willen gaan.


Meer info >>

 

De hofnar en de kanarie onderweg

Leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Auteurs: Gunter Bombaerts, Hilda Martens
Kluwer | 2012

 
De mantra van de vergrijzing is ondertussen welgekend. Steeds minder mensen op de arbeidsmarkt moeten zorgen voor steeds meer mensen op rust. Op die arbeidsmarkt wordt de groep 50+ bovendien steeds groter.

In dit themaboek kiezen we niet voor de klaagzang, maar voor het positieve lied. Niet om de problemen te minimaliseren, wel om te vertrekken van de krachten van 50+ers. Want die zijn er ondubbelzinnig. Waar zestig jaar geleden mannen gemiddeld stierven op 65, beginnen 65+ers nu met zeilen of een cursus Spaans. Daarom is onze stelling in dit boek dan ook dat dé uitdaging voor de arbeidsmarkt niet de vergrijzing is, maar de ontgrijzing!

Meer info >>