Logo UHasselt

menu

Postgraduaat Relatie- en Communicatiewetenschappen


Postgraduaat Relatie- en Communicatiewetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROGRAMMASTAF

Hieronder kunt u de docententeam van het postgraduaat Relatie- en Communicatiewetenschappen terugvinden.

   

Wendy Gettemans is Master in de agogische wetenschappen heeft haar aggregaat hierin behaald. Daarnaast behaalde ze het postgraduaat in de Familiale Bemiddeling, en is ze actief als bemiddelaar. Momenteel werkt ze als adjunct van de directeur (taalondersteuner) bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie en combineert ze dit met een job als praktijkassistent aan de Universiteit Hasselt. Ze doceert gedragswetenschappelijke vakken waaronder communicatievaardigheden & groepsdynamica.

Anne-Marie Frisque is arts (K.U.Leuven) en psychotherapeute (oa. oplossingsgerichte systeemtherapie Korzybski instituut.) Zij is de oprichter van het Stresslabo, waar ze managers en werknemers in stresssituaties coacht en groepstrainingen in stressmanagement, zelfmanagement en oplossingsgericht coachen geeft. Verder is dr. Anne-Marie Frisque medewerker bij de aanvullende opleiding psychosomatiek en stress voor huisartsen van Domus Medica (Wetenschappelijke vereniging Vlaamse huisartsen). Meer info via Stresslabo

Hilda Martens is professor emeritus personeelsbeleid en organisatiepsychologie aan Universiteit Hasselt en doet onderzoek naar Diversiteit en Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Zij kiest voor actie-onderzoek, consultancy en coaching in organisaties waarbij ze focust op processen, beleid en systemen waardoor medewerkers betrokken en gemotiveerd aan de eigen en de organisatiedoelstellingen werken. Ze is doctor in de sociale wetenschappen, master in pedagogische en in familiale en seksuologische wetenschappen. Hilda is tevens docente in de UHasselt SEE opleidingen OpenBordersMBA, Management in de Sociale Economie, en Milieucoördinator niveau A.

Ilse Vanderstukken is werkzaam als lector HRM aan het departement Social Work Hogeschool PXL. Zij is oud-student van de Universiteit Hasselt en behaalde het diploma handelsingenieur in 1989. Vanuit haar ervaring met de werking van organisaties op Vlaams en internationaal niveau gaat haar interesse uit naar het valideren en waarderen van het menselijk kapitaal binnen organisaties. Het gedrag van medewerkers binnen een organisatie werkzaam is van vitaal belang voor organisaties. Organisaties die de evenwichtsoefening van de strategische eenheid durven aangaan zullen ongekende resultaten boeken met hedendaagse uitdagingen zoals innovatie, diversiteit, globalisering en ethiek. Zij werkt als gecertificeerd trainer binnen dit programma rond de kernkwadranten van Daniël Ofman, auteur van het boek “Inspiratie en Inzet in Organisaties” zie www.corequality.nl

Karen Van den Broeck is Master in Gezinssociologie en Master in het Ziekenhuisbeleid. Aanvullend volgde ze de postacademische opleidingen Personeelsmanagement en Total Quality Management en het postgraduaat seksuologische hulpverlening. Ze heeft een 15-tal jaren ervaring als trainer-consulent in de zorgsector vanuit de KU Leuven, het VIK en VOCA, Training & Consult. Daarnaast was ze vanuit IDEWE een tiental jaren actief als coach, adviseur, trainer en bemiddelaar bij werk gerelateerde problemen zoals stress, burnout, communicatieproblemen, leidinggeven en conflicten. Ze werkt ook nog als relatiecoach. Ze heeft nu haar eigen zelfstandige praktijk. 

Marina Vaes is Master in Klinische Psychologie en Master in Familiale en Seksuologische Wetenschappen van opleiding. Zij is academisch verantwoordelijke van het postgraduaat Relatie- en Communicatiewetenschappen en lector aan de Universiteit Hasselt. Zij doceert aan economiestudenten onder meer Algemene Psychologie, Jeugdpsychologie, Consumentengedrag en Communicatie.

Rudi Timmermans is van opleiding arbeids-, organisatie- en gemeenschapspsycholoog heeft meer dan 15 jaar ervaring als HR- manager bij een multinational. Hij vervolmaakte zich o.a. via de 2 postacademische opleidingen Human Resources Management en CIGO (consultancy in groepen en organisaties) aan de Universiteit Hasselt-Leuven. Sedert 2007 werkt hij als zelfstandig consultant. Hij combineert dit met een deeltijdse job als gastprofessor aan de sociale hogeschool van HUB-Ehsal (Brussel). Hij heeft een sterk geloof in proces-consultancy en is bezield door het “ontwikkel-en groeiproces” van individuen, groepen en organisaties. Hij werkt hier rond vooral op basis van kwaliteiten en krachten van mensen en organisaties en verbindt dit met de noodzakelijke “leiderschapscultuur”. Meer info via Evenwicht

Sven De Weerdt coördineert leiderschapsontwikkeling in UZ Leuven en doceert wetenschapsfilosofie aan de UHasselt (Biomedische Wetenschappen), en is actief in het postacademisch programma HRM Anders. ​Hij is ook lid van de raad van bestuur van Stichting Lodewijk de Raet (Kwadraet) en ​hij ​heeft een praktijk als zelfstandig procesbegeleider. ​Sven is doctor in de psychologie (KULeuven) ​en​ volgde het postacademisch MATRIX programma​. Hij​ schreef en schrijft over professionele ontwikkeling en leiderschap, waaronder de boeken “Ontdek jezelf”, “Dansen met de Wereld”, en “Cocreatief Leiderschap. Mierenspel”. Voor meer info zie: www.dansenmetdewereld.be

 

Sybille Opdebeeck is stafmedewerker bij de directie verpleegkunde van UZ Leuven en werkt daarnaast als mindfulness- en compassietrainer voor Itam. Sybille is doctor in de Sociale wetenschappen (september ’93). In haar loopbaan heeft de klemtoon tot nu toe gelegen op wetenschappelijk onderzoek (voornamelijk rond zorg en (geweld in) persoonlijke relaties) en op coaching, vorming en onderwijs. Zij volgde en volgt nog steeds opleidingen rond Persoonlijke Educatie en Creativiteit (IVC Kortrijk), geweldloze/ verbindende communicatie (Hoger Instituut van het Boeddhisme, Hathor, Human Matters), inspirerend coachen (Arteveldehogeschool en Jef Clement), mindfulness (Edel Maex, IAM) en compassie (IAM, Tara Brach) en is bijzonder geïnteresseerd in het raakvlak tussen mindfulness en verbindende communicatie.