Logo UHasselt

menu

studiedag binnenklasdifferentiatie


studiedag binnenklasdifferentiatie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SPREKERS

Katrien Struyven is onderwijskundig pedagoog en als hoofddocent verbonden aan de Universiteit Hasselt – School voor Educatieve Studies en aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoek focust op didactische thema’s zoals binnenklasdifferentiatie, activerende didactiek, peer assisted learning en brede vormen van evaluatie. Ze geeft les aan toekomstige leerkrachten en aan studenten Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Ze is betrokken in verschillende wetenschappelijke en praktijkgerichte projecten en geeft nascholingen over didactische thema’s met het doel om leren te maximaliseren in het basis-, secundair, volwassenen- en hoger onderwijs.

Esther Gheyssens is onderwijskundige en als doctoraatsonderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Als onderzoeker richt zij zich op het omgaan met diversiteit in de klas in zowel scholen als lerarenopleidingen. Ze is werkzaam als onderzoeker op het interuniversitair project ‘Potential – Power To Teach All’, dat als doel competentieontwikkeling van (toekomstige) leerkrachten voor inclusief onderwijs heeft. Haar doctoraat focust specifiek op binnenklasdifferentiatie als een manier om meer inclusieve
leeromgevingen te creëren in basis- en secundair onderwijs. Daarnaast geeft ze eveneens nascholingen over binnenklasdifferentiatie in het basis-, secundair en hoger onderwijs.

Hadewijch De Doncker is pedagoog en leerkracht lager onderwijs van opleiding. Ze werkt als lerarenopleider en onderzoeker bij Odisee Hogeschool, campus Brussel. Als lerarenopleider leert ze toekomstige leerkrachten hoe thematisch te werken, te differentiëren en om te gaan met diversiteit in de lagere school. Ze stuurt een onderwijsontwikkelingsproject over gedifferentieerd hoger onderwijs aan binnen Odisee.

Debbie De Neve is als onderzoeker en lerarenopleider verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Binnen het expertisecentrum Groeikracht in Onderwijs werkt ze aan praktijkgericht onderzoek rond gedifferentieerde instructie en formatieve evaluatie. Ze geeft over deze thema’s eveneens workshops en organiseert nascholingstrajecten. Als lerarenopleider is ze betrokken bij de pedagogisch-didactische lijn van de opleiding Leerkracht Secundair Onderwijs.

Saskia Vandeputte is supervisor in de lerarenopleiding en zelfstandig trainer en procesbegeleider binnen en buiten onderwijs. Mensen in groep begeleiden in een leer- en veranderproces. Dat is waar Saskia energie in steekt en voldoening uit haalt. Op haar zeventiende dook ze het jeugdwerk in om vorming te geven. Toen begon het te kriebelen: zelf ervaren, uitproberen en zien of het lukt, in vraag stellen, samen bedenken hoe het beter kan. Haar studiekeuze ‘Onderwijskunde’ voelde als een evidentie, een deugddoende theoretische verrijking. Vandaag brengt Saskia haar passie voor leren in de praktijk als supervisor in de lerarenopleiding en als zelfstandig trainer en procesbegeleider. Daar zoekt ze naar wat werkt, wat inspireert, wat blijft pakken.