Logo UHasselt

menu

Zwangerschapsvergiftiging - LimPrOn


Zwangerschapsvergiftiging - LimPrOn

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OORZAAK EN GEVOLG VAN ZWANGERSCHAPSVERGIFTIGING

Tot op heden is de exacte oorzaak van pre-eclampsie nog steeds ongekend. Algemeen wordt aangenomen dat de ‘spiraalarteriën’ bij moeders met pre-eclampsie zich niet goed ontwikkelen en aanpassen tijdens de eerste prille weken van de zwangerschap. Spiraalarteriën zijn de bloedvaten van de baarmoeder die uitmonden in de moederkoek. In een gezonde zwangerschap neemt het bloedvolume toe om de baby te voorzien van de nodige voedingsstoffen en zuurstof. Hierdoor verwijden de bloedvaten en daalt de bloeddruk. Dit gebeurt echter niet bij vrouwen die lijden aan pre-eclampsie. Het bloedvolume stijgt niet sterk genoeg door een slechte ontwikkeling van de spiraalarteriën. De bloedvaten gaan onvoldoende open of trekken zelfs samen. Hierdoor ontstaat een hogere bloeddruk, om alsnog te proberen zuurstof en voedingsstoffen richting de baby te sturen. Het lage bloedvolume leidt over het algemeen tot een lagere doorbloeding van de moederkoek, de nieren, de lever en de hersenen van de moeder. Op zijn beurt leidt dit tot een verstoorde werking van deze organen waardoor ze langzaam ontregeld worden.

 

Pre-eclampsie kan leiden tot de volgende problemen bij de moeder:

 • Het loskomen van de moederkoek
 • Het uitvallen van de nieren
 • Het optreden van stuipaanvallen
 • Bloedingen in de lever en hersenen
 • Stollingsstoornissen
 • Opstapeling van vocht in de longen
 • ARDS, oftewel ‘acute respiratory distress syndrome’: longfalen
 • Chronische hypertensie

Een lagere bloedvoorziening aan de baby kan resulteren in:

Groeivertraging

De lagere bloedvoorziening aan de moederkoek leidt tot een daling in de hoeveelheid voedingsstoffen die een baby kan ontvangen. De groei en ontwikkeling wordt verstoord.

Zuurstoftekort/Acidose (verzuring)

Door de daling in de bloedvoorziening krijgt de baby te weinig zuurstof. Het lichaampje zal meer melkzuur produceren. Indien het zuur overmatig aanwezig is, zal de baby verzuren, waardoor hij/zij bewusteloos zal geraken en minder zal bewegen. Op dat moment moet de baby zo snel mogelijk geboren worden.

Vroegtijdige geboorte: laag geboortegewicht, orgaanfalen

Wereldwijd zorgt pre-eclampsie voor 20% van de 13 miljoen vroegtijdige geboortes per jaar. Vroeggeboorte vindt plaats wanneer de organen nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Ze kunnen zonder ondersteuning niet goed functioneren en raken soms levenslang beschadigd.

Verschillende aandoeningen

Het ongeboren kindje kan op volwassen leeftijd omwille van de pre-eclampsie mogelijks een hoger risico hebben op:

 • Een metabool syndroom
 • Diabetes
 • Longziekten
 • Hartziekten
 • Een beroerte
 • Hersenschade: epilepsie , blind- en doofheid, leerstoornissen

Overlijden

Het overlijden van het kindje is één van de ergste gevolgen van pre-eclampsie. Dit kunnen zowel miskramen zijn alsook het overlijden van premature baby’s.

Er zijn aanwijzingen dat pre-eclampsie voorkomt uit een genetische voorbeschiktheid, maar ook de invloed van een aantal risicofactoren spelen een rol: diabetes, leeftijd, vooraf bestaande ziektes, immuunstoornissen, tekort aan voedingssupplementen, … waardoor de moederlijke bloedvaten zich slecht aanpassen aan de zwangerschap.

Samengevat, vrouwen die lijden aan pre-eclampsie kunnen een gezond kindje op de wereld brengen en volledig herstellen. Echter, pre-eclampsie kan ook levensbedreigend worden. Een groot deel van de vrouwen die lijden aan pre-eclampsie moeten vroegtijdig bevallen om orgaanfalen te voorkomen. Hypertensieve aandoeningen, waaronder pre-eclampsie, zijn één van de belangrijkste oorzaken van overlijden van vrouwen tijdens de zwangerschap. Bovendien vormt pre-eclampsie ook een bedreiging voor het ongeboren kind omwille van de hogere kans op vroeggeboorte en groeiachterstand.