Logo UHasselt

menu

Zwangerschapsvergiftiging - LimPrOn


Zwangerschapsvergiftiging - LimPrOn

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

RISICOFACTOREN VAN ZWANGERSCHAPSVERGIFTIGING

Bij 3-5% van al de zwangere vrouwen komen pre-eclampsie en andere hypertensieve aandoeningen voor. Het risico op pre-eclampsie is het grootst bij een eerste zwangerschap. Er zijn echter nog andere risicofactoren, waaronder:

 • Een voorgeschiedenis van pre-eclampsie: er is een herhalingsrisico op het krijgen van pre-eclampsie bij een 2e zwangerschap, al komt de diagnose over het algemeen dan 6 weken later.
 • Een meerlingzwangerschap
 • Een voorgeschiedenis van chronische hoge bloeddruk, diabetes, nierziekte of orgaantransplantatie
 • Obesitas (BMI > 30)
 • Zwanger zijn op een leeftijd ouder dan 40 jaar of jonger dan 18 jaar
 • Een familiale voorgeschiedenis van pre-eclampsie
 • Lijden aan een auto-immune aandoening, waaronder lupus of rheuma
 • Trombofilie

Indien er geen sprake was van pre-eclampsie bij de eerste zwangerschap is het risico op pre-eclampsie bij een volgende zwangerschap eerder klein, op voorwaarde dat deze plaatsvindt binnen tien jaar na de vorige zwangerschap. Het risico kan ook terug verhogen indien bij de 2e zwangerschap bepaalde factoren anders zijn, zoals:

 • Een leeftijd van > 40 jaar
 • Een toegenomen gewicht
 • Het kindje een andere vader heeft
 • De moeder ondertussen bepaalde ziektes heeft ontwikkeld

Onderzoek wijst aan dat het risico op het terug krijgen van pre-eclampsie ongeveer 20% is. Experten verwijzen echter naar een herhalingsrisico tot zelfs 80%, afhankelijk van de ernst en het tijdstip tijdens de eerste zwangerschap. Dit gegeven wordt echter nog volop onderzocht. Over het algemeen geldt wel dat de tweede maal dat pre-eclampsie optreedt, dit in een minder ernstige vorm is dan de eerste maal en bijna steeds op een later tijdstip in de zwangerschap.