Logo UHasselt

menu

Verantwoord handelen aan de UHasselt


Integriteitsbeleid

Verantwoord handelen aan de UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAT IS EEN INTEGRITEITSCHARTER

EEN GEDEELDE UITDAGING

In ieders job (ATP, BAP (bursaal)/AAP of ZAP) schuilen complexe en specifieke uitdagingen waarvoor geen  standaardaanpak voorhanden is. Het is niet altijd duidelijk hoe we moeten omgaan met kleine en grote problemen in verband met persoonsgegevens, menselijke conflicten, delicate informatie,… Hoe alert moeten we zijn voor deze issues? En hoe gaan we er zo integer mogelijk mee om? Dat is een uitdaging waar we allemaal voor staan.

Tegen deze achtergrond engageert Universiteit Hasselt zich om een integriteitscharter te implementeren. Met dit charter wil onze universiteit haar medewerkers sensibiliseren rond integriteit, en hen houvast bieden bij het zoeken naar de beste manier om die uitdagingen - in al hun complexiteit - zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Niet door gouden regels aan te bieden, maar door problemen te illustreren, aandachtspunten te expliciteren en goede praktijkvoorbeelden te delen. Deze brochure is alvast een eerste stap in de juiste richting.

EEN GEZAMENLIJK ENGAGEMENT

We vragen u om het integriteitscharter en de bijhorende brochure zorgvuldig te lezen en de boodschap ervan mee te dragen in uw dagelijkse werkrealiteit. Integriteit is immers een gedeelde uitdaging die een gezamenlijk engagement vraagt. Samen bouwen we – elk vanuit onze eigen rol – aan een positieve UHasselt-integriteitscultuur.

HET INTEGRITEITSCHARTER

Het UHasselt-integriteitscharter omvat richtlijnen en aandachtspunten over de academische en wetenschappelijke integriteit, de affiliatie aan de UHasselt, de vertrouwelijkheid van gegevens, het vrijwaren van valorisatiemogelijkheden van onderzoeksresultaten, verantwoordelijkheid en respect.