Logo UHasselt

menu

Internationaal


Projecten

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

UNIVERSITAIRE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

De UHasselt stimuleert initiatieven die gericht zijn op wetenschappelijke samenwerking met niet-Europese en ontwikkelingslanden (science sharing). De UHasselt wenst haar studenten, onderzoekers en personeelsleden de mogelijkheid te geven om mobiliteitservaring op te doen in het Zuiden, alsook studenten, onderzoekers en docenten uit het Zuiden aan te trekken om aan de UHasselt te studeren, doctoreren of doceren. Voorts wil de UHasselt actief deelnemen aan het zoeken naar duurzame antwoorden op maatschappelijke uitdagingen in ontwikkelingslanden samen met lokale partnerinstellingen. Op die manier wordt UHasselt-expertise in onderwijs en onderzoek wereldwijd ingezet. 

Ontwikkelingssamenwerking (UOS) is één van strategische doelstellingen van het beleidsplan internationalisering 2018 -2021: “Education and science sharing met ontwikkelingslanden wordt verder ontwikkeld”.

De financiering van projecten en mobiliteiten is grotendeels mogelijk dankzij VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire Ontwikkelingssamenwerking), een platform dat partnerschappen tussen hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen en het Zuiden ondersteunt die innovatieve antwoorden zoeken op globale en lokale uitdagingen.

VLIR-UOS ondersteunt en financiert programma’s in Vlaanderen, en met instellingen in 20 ontwikkelingslanden:

 • Afrika: Burundi, DR Congo, Ethiopië, Kenia, Marokko, Mozambique, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zuid-Afrika 
 • Azië: Cambodja, Filipijnen, Indonesië, Vietnam  
 • Latijns-Amerika: Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Peru, Suriname 

Financiering van projecten:

  • Global Minds (capaciteitsopbouw-initiatieven op campus)
  • Internationale cursusprogramma’s (ICP)
  • Internationale trainingsprogramma’s (ITP)
  • TEAM projecten (TEAM)
  • Zuidinitiatieven (ZI)
  • JOINT (JOINT)
  • Institutionele Universitaire Samenwerking (IUS)

Financiering van beurzen

  • Reisbeurzen voor Vlaamse studenten voor stage of onderzoek in het Zuiden (REI)
  • Voor beursaanvragers uit een ontwikkelingsland: ITP-beurzen, ICP-beurzen

Sensibiliseringsinitiatieven (SI): Keuzevak Globalisation & Sustainable DevelopmentWorld Evening; Sustainable Development Goals, Fair Trade activiteiten, etc.

De Dienst Internationalisering en Ontwikkelingssamenwerking (DIOS) ondersteunt promotoren, coördinatoren, faculteiten en partners in projecten. Dit gebeurt via de ICOS’en (Institutioneel Coördinator Ontwikkelingssamenwerking), die fungeren als schakel tussen de UHasselt en VLIR-UOS. De ICOS’en van de universiteit staan o.a. in voor de verspreiding van de oproepen, begeleiding bij projectaanvraag, opvolging van projecten, de kwaliteitscontroles, rapportering en de ondersteuning aan projectmedewerkers.

Daarnaast is elke Vlaamse universiteit vertegenwoordigd in het Bureau van VLIR-UOS. Het UHasselt Bureau-lid is prof. em. Paul Janssen. Hij is momenteel ook voorzitter van Bureau UOS.

Contactpersonen (ICOS) UHasselt:

Sofie Ignoul (Global Minds, ICP, ITP, REI)

Stéphanie Frère (TEAM, ZI, JOINT, IUS)