Logo UHasselt

menu

Internationaal


Projecten

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BEURZEN


Studenten en professionals uit de 54 beurzenlanden van VLIR-UOS kunnen een beurs aanvragen om deel te nemen aan een ICP. De beurzen zijn bestemd voor personen uit het Zuiden die een verantwoordelijke positie bekleden in de samenleving.

Voor vragen over het ICP Master of Biostatistics (beursaanvraag, praktische regelingen,...), gelieve de programmawebsite te consulteren of contact op te nemen met Mevr. Martine Machiels.

Voor vragen over het ICP Master in Transportation Sciences: Road Saferty in the South (beursaanvraag, programma,...), kun je de programmawebsite consulteren of contact op nemen met Mevr. Nadine Smeyers.

Jaarlijks biedt VLIR-UOS een tiental beurzen aan in het kader van het ICP PhD programma (International Course Programma PhD). Dit programma voorziet doctoraatsbeurzen voor personen uit het Zuiden die een door VLIR-UOS erkende masteropleiding (ICP) hebben gevolgd.

Het doctoraat moet focussen op een ontwikkelingsrelevant thema. Het onderzoek vindt zowel plaats in het thuisland als in Vlaanderen.

Voor meer informatie, klik hier.

Met het Internationale Trainingsprogramma wil VLIR-UOS jonge wetenschappers en professionelen uit ontwikkelingslanden de kans geven een opleiding in Vlaanderen te volgen, in een internationale omgeving. Het programma beoogt de uitwisseling van kennis en vaardigheden en de toepassing ervan in het thuisland van de deelnemers, om zo bij te dragen tot de ontwikkeling van de eigen samenleving. VLIR-UOS financiert beurzen voor deelnemers uit het Zuiden.

Voor meer informatie wat betreft beurzen, klik hier.

BTC is het Belgisch ontwikkelingsagentschap, dat zijn middelen en zijn expertise ter beschikking stelt om de armoede uit de wereld te roeien. BTC ondersteunt en omkadert ontwikkelingsprogramma’s en stelt zo jaarlijks studie- en stagebeurzen ter beschikking. Opleiding, kennisoverdracht en vaardigheden aanleren zijn essentiële activiteiten om de partnerlanden in staat te stellen hun eigen ontwikkeling in handen te nemen en de armoede te bestrijden.  Daarom zijn studie- en stagebeurzen voor onderdanen van de partnerlanden een essentiële component van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Studiebeurzen worden o.a. toegekend om universitaire opleidingen van de derde cyclus te financieren en om gemengde doctoraten op te zetten. De stagebeurzen, met een verblijf in België van gemiddeld één tot zes maanden, worden meestal toegekend aan deskundigen, die actief zijn binnen ontwikkelingsprojecten.

De opleidingsdomeinen omvatten medische en farmaceutische wetenschappen (14%), economische wetenschappen (15%), wetenschappen en toegepaste wetenschappen (18%), infrastructuur (14%), en pedagogische en psychosociale wetenschappen (12%).