Logo UHasselt

menu

Responsible Research


Research data management (RDM)

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat moet ik doen indien andere onderzoekers vragen om mijn onderzoeksdata te gebruiken?

Onderzoekers die vragen ontvangen om onderzoeksdata te hergebruiken, moeten hiervoor steeds een advies inwinnen van de TTO office voor wat betreft de eventuele schending van overeenkomsten of trajecten in het kader van valorisatie. Daarnaast dient een juridisch advies ingewonnen te worden zodat het hergebruiken van de data in overeenstemming is met de huidige regelgeving (GDPR, Nagoya, dual use,...) via RDM@uhasselt.be.

 

Moeten mijn onderzoeksdata allemaal voldoen aan de FAIR principes?

FAIR principes worden gebruikt als internationale richtlijn voor Open Data, dit zijn onderzoeksdata die vrij ter beschikking gesteld worden aan derden voor herbruik. Dit impliceert dat de principes strikt genomen, niet van toepassing zijn op het bewaren van alle onderzoeksdata. Toch adviseert de Universiteit Hasselt sterk om deze principes waar mogelijk te volgen.

 

Waar kan ik met mijn vragen om research datamanagement  terecht?

 Onderzoekers aan de UHasselt kunnen met hun vragen over research data management terecht op het algemene mailadres: RDM@uhasselt.be

 

RRI (GDPR, Dual Use, Nagoya en ethiek Hanne Elsen
Data management plan Sadia Vancauwenbergh
Infrastructuur voor dataopslag Sadia Vancauwenbergh 
Valorisatie (IP, licenties, ...) Tech Transfer Office