Logo UHasselt

menu

IMOB


Onderzoek

Verkeersveiligheid

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VERKEERSVEILIGHEID

Binnen dit onderzoeksdomein bestuderen we de verkeersveiligheid van individuen en systemen in verschillende omstandigheden. We focussen op oorzaken en mechanismen van verkeersongevallen en mogelijke tegenmaatregelen. Onze projecten gaan over epidemiologische, economische, gedragsmatige, theoretische en empirische aspecten van verkeersongevallen.

Onderzoekstopics

  • Gedragsreacties van bestuurders op diverse wegontwerpen
  • Observatie van directe en indirecte veiligheidsindicatoren
  • Ontwikkelen van persoonlijke verkeersveiligheidsscores op basis van naturalistische gegevens
  • Evaluatie van interventieprogramma 's
  • Ex ante en ex post beoordeling van wijzigingen in het wegontwerp
  • Beoordeling van mogelijke systeemwijzigingen gerelateerd aan de vooruitgang in de voertuigtechniek (Advanced Driver Assistance Systems, intelligente vervoerssystemen, grotere autonomie niveaus)

Projecten en realisaties

Op weg naar een verkeersveiliger Europa voor zwakke weggebruikers

In 2015 vielen er naar schatting van de Europese Commissie 135 000 zwaargewonden op Europese wegen. Een groot deel van de gewonden waren kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers en fietsers . Met het Horizon 2020-project InDeV, gefinancierd door de EU, slaan IMOB en enkele internationale partners de handen in elkaar om de verkeersveiligheid van kwetsbare weggebruikers in Europa te verbeteren. Lees meer >

Er zijn ongelijkheden in ongevallenbetrokkenheid voor verschillende socio-economische en culturele groepen, maar waarom?

Iemands gezondheid bepaalt mede zijn of haar socio-economische situatie, maar omgekeerd gaat er ook een invloed uit van socio-economische en culturele verschillen op de gezondheid. Zo stelden onderzoekers ongelijkheden in ongevallenbetrokkenheid vast, maar hoe dragen contextuele en individuele factoren bij in het veroorzaken van verkeersletsels? Lees meer >

Meer inzetten op trajectcontroles

Sinds 2004 plaatste Vlaanderen onbemande camera’s naast autosnelwegen en later installeerde het trajectcontrolesystemen. In opdracht van de Vlaamse overheid onderzocht IMOB beide controlesystemen. De onderzoekers vergeleken de snelheid en het aantal ongevallen voor en na de plaatsing van de maatregelen. Lees meer >

Verkeersveiligheid bestudeerd vanuit verschillende invalshoeken

In verhouding tot het bevolkingsaantal vallen er in Vlaanderen jaarlijks meer verkeersdoden dan gemiddeld elders in Europa. De Vlaamse Overheid moet maatregelen nemen om het aantal verkeersdoden en -gewonden drastisch terug te dringen. Om de juiste maatregelen in te voeren, is grondig wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk. IMOB bestudeerde de verkeersveiligheid vanuit meerdere invalshoeken. Lees meer >