Logo UHasselt

menu

IMOB


Onderzoek

Viamigo: zelfstandig op pad met een coach op afstand

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VIAMIGO: ZELFSTANDIG OP PAD MET EEN COACH OP AFSTAND

Een spontaan bezoek aan vrienden of familie? Snel even naar de bakker? ‘Snel even naar …’ is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een verstandelijke beperking, ouderen met (beginnende) dementie of personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Ze ondervinden vaak problemen wanneer ze alleen reizen, en reizen daarom meestal onder begeleiding van een familielid, vriend of vrijwilliger of maken gebruik van aangepast vervoer. Dankzij het platform Viamigo dat IMOB ontwikkelde, kunnen zij nu ook zonder begeleider op pad. Een coach (zorgverlener, mantelzorger, vriend of familielid) volgt hen in real-time op afstand.

Vooraf gedefinieerde routes
De coach registreert op de website van Viamigo de routes die de gebruiker regelmatig aflegt, en kent aan iedere route specifieke eigenschappen toe. Waar wandelt de persoon met een beperking? Waar neemt hij de bus? Welke zone mag hij betreden (veilige zones) en welke zone niet (gevarenzones)? Zodra alles ingesteld is, kan de gebruiker alleen op pad.

Enkel vertrekken onder virtuele begeleiding
De coach ontvangt een melding, wanneer de gebruiker een route op zijn smartphone selecteert en dus wil vertrekken. De coach kan de trip bevestigen of weigeren. Bevestigt hij de trip niet, dan ziet de gebruiker een rode duim met daaronder “Er is geen coach beschikbaar. Niet vertrekken!”. Bevestigt hij de trip wel, dan verschijnt er een groene duim op het scherm met bijhorende boodschap: “OK! U kan vertrekken”. De coach kan dan aan de hand van de GPS-coördinaten van de smartphone het traject volgen.

Viamigo waarschuwt coach bij onregelmatigheden
Viamigo evalueert of er verontrustende snelheden worden gemeten, de gebruiker van de route afwijkt en/of te lang op eenzelfde locatie blijft staan. Bij onregelmatigheden wordt de coach automatisch verwittigd, zodat hij de gebruiker via de Viamigo-website of -applicatie kan opsporen en – indien nodig – actie kan ondernemen. Hij kan de gebruiker dan bijvoorbeeld bellen of sms’en om hem door de situatie te loodsen.

Terug naar overzicht >