Logo UHasselt

menu

Ethische Commissie Dierenproeven


Over ECD

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VISIE

De Ethische Commissie Dierproeven (ECD):

  • evalueert geplande proeven
  • ziet toe op het vereiste opleidingsniveau en bekwaamheid van de personen die meewerken aan de proeven
  • stelt criteria op m.b.t. ethische aspecten inzake dierproeven
  • verleent advies aan gebruikers, proefleiders en medewerkers inzake de ethische aspecten van dierproeven
  • voert een retrospectieve analyse uit van alle projecten
  • ziet er op toe dat geplande testen voldoen aan Belgische en Europese wetgeving

Meer informatie betreffende het ECD huishoudelijke reglement is hier te vinden.