Logo UHasselt

menu

Verantwoord handelen aan de UHasselt


Integriteitsbeleid

Verantwoord handelen aan de UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VOOR ALLE MEDEWERKERS

Een positieve integriteitscultuur voor iedereen

Het integriteitscharter is van toepassing op alle UHasselt-medewerkers: ATP, BAP/AAP en ZAP. Het is een onderdeel van het arbeidsreglement. Dit charter werd door en voor UHasselt-medewerkers opgesteld. Integriteit op de werkvloer is immers een gezamenlijke opdracht. Samen maken we hier werk van.

Nieuwe personeelsleden ondertekenen sinds 2018 het integriteitscharter. En ook bursalen, gastmedewerkers, vrijwillig wetenschappelijk medewerkers en FWO-gastmedewerkers die niet onder het arbeidsreglement vallen, ondertekenen voortaan het integriteitscharter, of vallen er automatisch onder.