Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding/StudentPoint


Mijn studieloopbaan

Studie- en Studentenbegeleiding/StudentPoint

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VRIJSTELLINGEN

Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om voor een opleidingsonderdeel examen af te leggen.

Als je reeds credits hebt verworven in een andere opleiding (aan de UHasselt of elders) kan je op basis hiervan een vrijstelling aanvragen binnen je nieuwe opleiding. Inhoud, doelstellinge, evaluatie en aantal studiepunten moeten maximaal overeenkomenMeer informatie over onze opleidingsonderdelen vind je in de studiegids

Aanvraagprocedure

Om te weten of een eerder behaalde credit een vrijstelling kan opleveren, vul je het volgende document (Aanvraagformulier vrijstellingen) in. Vervolgens mail je dit document naar de studieloopbaanbegeleider van de opleiding die je wenst te volgen.

Per aangevraagde vrijstelling moeten volgende documenten meegeleverd worden:

  • Aanvraagformulier vrijstellingen
  • Vakomschrijving (ECTS-fiche, in de studiegids) van het gevolgde opleidingsonderdeel (via een link in het aanvraagformulier)
  • Creditbewijs (indien niet beschikbaar: officiële puntenlijst)(geen screenshots!) waarop duidelijk het behaalde resultaat staat
  • Een screenshot van de huidige stand van je leerkrediet (te raadplegen via het studentenportaal van Onderwijs Vlaanderen)

Daarnaast dien je je vrijstelling ook nog officieel aan te vragen via het elektronisch studentendossier, vóór de start van de onderwijsactiviteiten van het opleidingsonderdeel.

Volg de instructies in de video hieronder om een vrijstelling aan te vragen (stap drie).

 

Voor vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties (EVC’s) kan je meer info bekomen op deze pagina.

Deadline

De aanvraag voor een vrijstelling dient te gebeuren vóór de start van de desbetreffende onderwijsperiode.

Gevolgen

  • Indien er een vrijstelling wordt toegekend, moet je één of meerdere opleidingsonderdelen niet meer afleggen.
  • Je betaalt geen studiegeld voor het vrijgestelde vak en je zet er ook geen leerkrediet voor in.
  • Het krijgen van vrijstelling heeft een invloed op het aantal studiepunten dat je kan tolereren. Het aantal studiepunten dat je kan tolereren wordt immers bepaald op basis van het aantal opgenomen opleidingsonderdelen. Bijvoorbeeld: een 1e bachelor student die een modeltraject van 60 studiepunten opneemt, kan 20% van de opgenomen studiepunten, 12 studiepunten, tolereren. Een student die voor 20 studiepunten is vrijgesteld in 1e bachelor neemt slechts 40 studiepunten op en kan dus maar 8 studiepunten tolereren (20% van 40 studiepunten) (artikel 4.2 & 4.4 van het OER).

Behandelingstermijn

Het nakijken van de vrijstellingsaanvragen gebeurt in principe in de volgorde waarin ze doorgestuurd worden. Omdat dit soms om een zeer groot aantal aanvragen gaat, en dit in een zeer drukke periode, kan het enige tijd duren voor je een positief of negatief antwoord ontvangt. Daarom is het belangrijk dat je de lessen volgt tot je bericht hebt gekregen dat de aangevraagde vrijstelling werd toegekend.

Deze webpagina is ter informatie en vormt geen plaatsvervangend document. De enige rechtsgeldige informatie rond vrijstellingen is terug te vinden in artikel 7 van het Onderwijs- en Examenreglement