Logo UHasselt

menu

Biologie


Biologie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAAROM BIOLOGIE STUDEREN?

De bacheloropleiding biologie focust op de studie van de natuur en het milieu. Je bestudeert het leven in al zijn aspecten en op verschillende niveaus: van moleculen over cellen en organismen tot ecosystemen en hun interactie met het milieu. Ook leer je hoe de wisselwerking tussen deze verschillende niveaus georganiseerd is. Biologie is kortom de studie die het leven wil begrijpen.

Naast een grondige theoretische bagage doe je ook een groot deel praktijkervaring op. Zo neem je in de loop van je opleiding deel aan veldwerk, excursies, een mariene stage en groepsprojecten in het kader van onder meer biodiversiteit en milieuproblemen. Ook aan de bijdrage van de bioloog aan de maatschappij wordt in de opleiding aandacht besteed. Tijdens de excursies en de samenwerkingsprojecten met externe organisaties kom je bovendien in contact met experts uit het vakgebied en de latere beroepswereld.

Binnen de opleiding biologie krijg je een brede wetenschappelijke vorming in de experimentele, klassieke en toegepaste biologie. Je maakt kennis met de moleculaire biologie, de biologische processen in de biosfeer en alles wat daar tussenin ligt, zoals biodiversiteit van planten en dieren, fysiologie, genetica, ecologie en milieukunde. Om de biologische processen goed te kunnen begrijpen, worden relevante onderdelen van de chemie, fysica, wiskunde en geologie geïntegreerd in de biologievakken of in een biologische context gedoceerd.

Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan samenwerken, discussiëren, rapporteren, presenteren, maar ook aan time management, projectmanagement en probleemoplossing. Dergelijke vaardigheden zijn belangrijk in je studie en in je latere loopbaan. Uiteraard komen ook onderzoeksvaardigheden in ruime mate aan bod in diverse onderzoekspractica doorheen de opleiding. In het derde jaar voer je een eindproject uit in samenwerking met een onderzoeksgroep of –instituut (bijvoorbeeld het Centrum voor Milieukunde van de UHasselt) of een externe organisatie. Zo kun je onder meer met het Field Research Centre, een samenwerkingsverband tussen UHasselt en het Nationaal Park Hoge Kempen, bijdragen aan boeiende veldstudies in onze regio.

In het derde jaar kun je kiezen voor de opties moleculaire biologie of ecologie en biodiversiteit of bioche-mie. De eerste optie legt de klemtoon op het begrijpen van de complexi-teit van het cellulaire niveau. In de optie ecologie en biodiversiteit ligt de focus op de complexiteit van de natuurlijke ecosystemen en de vele le-vensvormen die haar gestalte geven. De optie biochemie bereidt voor op de master biochemie en biotechnolo-gie. Wil je geen keuze maken voor een specifieke optie, dan kun je ook een eigen pakket samenstellen uit keuzevakken.

Wetenschappen zijn per definitie universeel en internationaal gericht. Dat zie je ook terug in je opleiding waarin je kennismaakt met internationaal wetenschappelijk onderzoek en waarin expliciet plaats wordt gemaakt voor buitenlandse excursies en veldstudieprojecten. Ook kun je in je derde bachelorjaar deelnemen aan het ERASMUS-programma, waardoor je de kans krijgt om een semester in het buitenland te studeren.