Logo UHasselt

menu

Biologie


Biologie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAAROM BIOLOGIE STUDEREN AAN UHASSELT?

1. Je wordt breed opgeleid in de studie van het leven

In de bacheloropleiding biologie bestudeer je het leven in al zijn aspecten en op verschillende niveaus: van moleculen over cellen en organismen tot ecosystemen en hun interactie met het milieu. Bij dit alles stel je je steeds de vraag waarom deze aspecten zo geëvolueerd zijn. Ook leer je hoe de wisselwerking tussen de verschillende niveaus georganiseerd is. Biologie is kortom de studie die het leven wil begrijpen.

Binnen de opleiding biologie krijg je een brede, wetenschappelijke vorming in de experimentele, klassieke en toegepaste biologie. Je maakt kennis met de moleculaire biologie, de biologische processen in de biosfeer en alles wat daar tussenin ligt, zoals biodiversiteit van planten en dieren, fysiologie, genetica, ecologie en milieukunde. Om de biologische processen goed te kunnen begrijpen, worden relevante onderdelen van de chemie, fysica, wiskunde en geologie geïntegreerd in de biologievakken of in een biologische context gedoceerd.

2. Je kiest je eigen specialisatie

In het derde bachelorjaar kun je kiezen voor de opties moleculaire biologie, ecologie en biodiversiteit of biochemie. De eerste optie legt de klemtoon op het begrijpen van de complexiteit van het cellulaire niveau. In de optie ecologie en biodiversiteit ligt de focus op de complexiteit van de natuurlijke ecosystemen en de vele levensvormen die haar gestalte geven. De optie biochemie bereidt voor op de master biochemie en biotechnologie. Wil je geen keuze maken voor een specifieke optie, dan kun je ook een eigen pakket samenstellen uit keuzevakken.

3. Je leert doen via onderzoek, veldwerk, stages en excursies in binnen- en buitenland

Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan samenwerken, discussiëren, rapporteren, presenteren, maar ook aan time management, projectmanagement en probleemoplossing. Dergelijke vaardigheden zijn belangrijk in je studie en in je latere loopbaan. Uiteraard komen ook onderzoeksvaardigheden in ruime mate aan bod in diverse onderzoekspractica doorheen de opleiding. In het derde jaar voer je een eindproject uit in samenwerking met een onderzoeksgroep of – instituut (bijvoorbeeld het Centrum voor Milieukunde van UHasselt) of een externe organisatie. Zo kun je onder meer met het Veldstudiecentrum, een samenwerkingsverband tussen UHasselt en het Nationaal Park Hoge Kempen, bijdragen aan boeiende veldstudies in onze regio.

Naast een grondige theoretische bagage doe je ook praktijkervaring op. Zo neem je in de loop van je opleiding deel aan veldwerk, excursies, een mariene stage en groepsprojecten in het kader van onder meer biodiversiteit en milieuproblemen. Ook aan de bijdrage van de bioloog aan de maatschappij wordt in de opleiding aandacht besteed. Tijdens de excursies en de samenwerkingsprojecten met externe organisaties kom je bovendien in contact met experts uit het vakgebied en de latere beroepswereld.

Wetenschappen zijn per definitie universeel en internationaal gericht. Dat zie je ook terug in je opleiding waarin je kennismaakt met internationaal wetenschappelijk onderzoek, je begeleid wordt bij het gebruik van het Engels als wetenschappelijke taal en waarin expliciet plaats wordt gemaakt voor buitenlandse excursies en veldstudieprojecten. Ook kun je in je derde bachelorjaar deelnemen aan het ERASMUS-programma, waardoor je de kans krijgt om een semester in het buitenland te studeren.

In je tweede bachelorjaar volg je het vak Mariene stage en veldwerk. Dit opleidingsonderdeel combineert een aantal dagexcursies, een meerdaagse veldstage en een aantal practica gericht op het determineren van dieren en planten. De dagexcursies sluiten aan bij de ecologische en botanische leerinhoud van het tweede bachelorjaar. Voor de veldstage verblijf je gedurende een week in een marien biologisch station aan de Noord-Franse rotskust in Wimereux. Door veldwerk en verwerking van gegevens en specimen in het laboratorium wordt kennis en inzicht verworven, toegepast, geïllustreerd en waar mogelijk geïntegreerd. De leerstof sluit aan bij andere opleidingsonderdelen van het curriculum en omvat topics uit de geologie, de ecologie van rotskusten en een zandstrand, dierkunde (vooral invertebrata) en de studie van lagere planten (algen).

In de projectpractica tot slot verdiep je je kennis van en inzicht in de lokale fauna en flora. Dit gebeurt ook aan de hand van determinatieoefeningen.