Logo UHasselt

menu

Chemie


Chemie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAAROM CHEMIE STUDEREN AAN UHASSELT?

1. Je wordt breed opgeleid als wetenschapper

Als je onderzoek wil doen over de wereld om je heen, heb je kennis nodig die beschrijft hoe materie in elkaar zit. De bacheloropleiding chemie bestudeert de samenstelling en eigenschappen van stoffen en de veranderingen en reacties die daarin plaatsvinden. Die kennis is belangrijk voor allerlei chemische vraagstukken. Van het ontstaan en afbreken van verbindingen in cellen, planten en dieren tot de productie van nieuwe materialen voor zonnecellen of transistoren. Van het ontwikkelen van geneesmiddelen tot de bescherming van het milieu via het creëren van duurzame energie of het omzetten van broeikasgas in nieuwe brandstoffen. Zo zie je maar: chemie heb je echt overal nodig!

2. Je kiest je eigen specialisatie

Chemie is een brede opleiding, verbonden met tal van andere domeinen. In het eerste bachelorjaar leer je de kennis en vaardigheden die iedere chemicus nodig heeft. Naast chemievakken krijg je ook fysica, wiskunde, biologie, geologie en ingenieursvakken. Dit zijn de disciplines waarmee de chemie verweven is – en waarmee een chemicus in zijn carrière constant in aanraking komt. In de daaropvolgende jaren verdiep en verbreed je je chemische kennis.

In je tweede bachelorjaar kun je kiezen uit twee opties: materiaalchemie of biochemie. In materiaalchemie verdiep je je kennis die aan de basis ligt van hoogtechnologische innovatie in materiaalontwikkeling voor energie, sensoren, informatietechnologie, micro-elektronica, katalyse, recyclage, waterzuivering… in vakken zoals fysische materialencolleges, fysische organische chemie en computationele of theoretische chemie. Kies je voor optie biochemie dan ligt de focus op de levende materie, op moleculair, cellulair, genetisch en organismaal niveau. Deze items komen aan bod in vakken als biochemie, moleculaire celbiologie, immunologie en moleculaire genetica. Naast een aantal verplichte vakken heb je ruimte om je kennis en onderzoekscompetenties te verbreden in vakken van andere wetenschappelijke disciplines.

Het derde bachelorjaar sluit je af met een actueel onderzoeksproject in één van onze onderzoeksgroepen waarbij je voor een langere periode je onderzoekscompetenties gebruikt om een bijdrage te leveren aan het oplossen van een chemische hypothese en/of onderzoeksvraag.

3. Je leert doen via projectpractica, reallifecases, samenwerking met experts én stages bij onderzoeksgroepen, bedrijven of ziekenhuizen in binnen- en buitenland

De opleiding chemie draait niet enkel om (grondige) theoretische kennis. ‘Toepassen’ is ook een belangrijk onderdeel. Zo volg je vanaf het eerste jaar toegepaste labo’s die je leren dat heel wat chemische kennis voortvloeit uit experimentele waarnemingen of kan leiden tot nieuwe toepassingen. In het tweede jaar groeien deze labo’s uit tot projectpractica. Je krijgt de kans om chemische analyses en experimenten uit te voeren met dezelfde state-of-the-art onderzoeksapparatuur die in onderzoek samen met topbedrijven wordt ingezet. Je maakt ook kennis met de structuur en werking van bedrijven en je komt in contact met experts uit het vakgebied en sleutelfiguren uit de chemische bedrijfswereld. Via deze experts maak je niet alleen kennis met boeiende domeinen en toepassingen binnen de chemie, maar leer je chemie ook ontdekken als een boeiende arbeidsmarkt met toekomstmogelijkheden in diverse sectoren – en dat in binnen- en buitenland.

Onderzoeks- en experimenteervaardigheden zijn essentieel binnen onze opleiding. Daarnaast zijn er nog sociale en communicatieve vaardigheden, timemanagement en projectmanagement. Tijdens verschillende opleidingsonderdelen worden die vaardigheden ‘getraind’. Zo werk je in het tweede jaar in teamverband aan een onderzoeksproject over een reallifeprobleem. De resultaten stel je voor aan een jury en aan je medestudenten tijdens een miniposterconferentie. In het derde jaar voer je een eindproject uit en loop je stage in een onderzoeksgroep of -instituut (zoals het Instituut voor Materiaalonderzoek van UHasselt), een bedrijf of een ziekenhuis. Bij al deze opdrachten word je gecoacht, zodat je je ook in deze professionele vaardigheden kan bekwamen.

Chemie is, net als andere exacte wetenschappen, een bij uitstek internationale discipline. Wil je zélf je grenzen verleggen? Dan kun je in je derde bachelorjaar ook op Erasmus een semester in het buitenland studeren!