Logo UHasselt

menu

Chemie


Chemie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAAROM CHEMIE STUDEREN AAN UHASSELT?

1. Je wordt breed opgeleid als wetenschapper

Chemie is een brede opleiding, verbonden met tal van andere domeinen. In het eerste jaar leer je de kennis en vaardigheden die iedere chemicus nodig heeft. Naast chemievakken krijg je ook fysica, wiskunde, biologie, geologie en ingenieursvakken. Dit zijn de disciplines waarmee de chemie verweven is – en waarmee een chemicus in het professionele leven moet kunnen interageren. In de daaropvolgende jaren verdiep en verbreed je je chemische kennis.

Chemie kent vele facetten: je kan zelf je chemiestudie sturen in de richting die je het meest interesseert en waarin je uiteindelijk wil tewerkgesteld worden. Als je onderzoek wil doen over de wereld om je heen, heb je kennis nodig die beschrijft hoe materie in elkaar zit. De bacheloropleiding chemie bestudeert de samenstelling en eigenschappen van stoffen en de veranderingen en reacties die daarin plaatsvinden. Die kennis is belangrijk voor allerlei scheikundige vraagstukken. Van het ontstaan en afbreken van verbindingen in cellen, planten en dieren tot de productie van nieuwe materialen voor zonnecellen of transistors. Van het ontwikkelen van geneesmiddelen tot de bescherming van het milieu via het creëren van duurzame energie of het omzetten van broeikasgas in nieuwe brandstoffen. Zo zie je maar: chemie heb je echt overal nodig!

Chemie is veelzijdig, zowel in de opleiding als in de beroepsuitwegen.

2. Je kiest je eigen specialisatie

Interdisciplinariteit is de toekomst: Chemie omvat zowel biochemie als materiaalchemie en leunt dus aan bij biologie, biomedische wetenschappen, fysica en ingenieurswetenschappen. In je tweede bachelorjaar kun je kiezen uit twee specialisaties: materiaalchemie of biochemie. In materiaalchemie verdiep je je kennis die aan de basis ligt van hoogtechnologische snufjes voor energie, sensoren, informatietechnologie, micro-elektronica, katalyse, recyclage, waterzuivering… in vakken zoals fysische materialencolleges, fysische organische chemie en computationele of theoretische chemie. Bij de optie biochemie ligt de focus op de levende wereld en de mens, op moleculair, cellulair, genetisch en organismaal niveau. Hierbij moet je denken aan vakken als biochemie, moleculaire celbiologie, immunologie en moleculaire genetica.

Binnen iedere optie volg je een aantal verplichte vakken. Daarnaast heb je nog ruimte om chemische verdiepingsvakken te volgen of vakken uit andere wetenschappelijke disciplines – en je kennis dus te verdiepen/verbreden.

Het derde jaar sluit je af met een eindproject waarbij je voor een langere periode aan actueel onderzoek doet in één van onze onderzoeksgroepen.

3. Je leert doen via projectpractica, reallifecases, samenwerking met experts én stages bij onderzoeksgroepen, bedrijven of ziekenhuizen in binnen- en buitenland

Aan UHasselt studeer je chemie met inzicht en ligt de nadruk op begrijpen. De opleiding chemie draait niet enkel om (grondige) theoretische kennis. ‘Toepassen’ is ook een belangrijk onderdeel. Zo volg je vanaf het eerste jaar toegepaste labo’s die je leren dat heel wat chemische kennis voortvloeit uit experimentele waarnemingen of kan leiden tot nieuwe toepassingen. In het tweede jaar groeien deze labo’s uit tot projectpractica. Je krijgt de kans om chemische analyses en experimenten uit te voeren met dezelfde state-of-the-art onderzoeksapparatuur die in onderzoek samen met topbedrijven wordt ingezet. Je maakt ook kennis met de structuur en werking van bedrijven en je komt in contact met experts uit het vakgebied en sleutelfiguren uit de chemische bedrijfswereld. Via deze experts maak je niet alleen kennis met boeiende domeinen en toepassingen binnen de chemie, maar leer je chemie ook ontdekken als een boeiende arbeidsmarkt met toekomstmogelijkheden in diverse sectoren – en dat in binnen- en buitenland.

Onderzoeks- en experimenteervaardigheden zijn essentieel binnen onze opleiding. Daarnaast zijn er nog sociale en communicatieve vaardigheden, time management en projectmanagement. Tijdens verschillende opleidingsonderdelen worden die vaardigheden ‘getraind’. Zo werk je in het tweede jaar in teamverband aan een onderzoeksproject over een reallifeprobleem. De resultaten stel je voor aan een jury en aan je medestudenten tijdens een miniposterconferentie. In het derde jaar voer je een eindproject uit en loop je stage in een onderzoeksgroep of -instituut (zoals het Instituut voor Materiaalonderzoek van UHasselt), een bedrijf of een ziekenhuis. Bij al deze opdrachten word je gecoacht, zodat je je ook in deze professionele vaardigheden kan bekwamen.

Dat chemie, net als andere exacte wetenschappen, een bij uitstek internationale discipline is, merk je al via de internationale experts met wie je tijdens je opleiding in contact zal komen. Wil je zélf je grenzen verleggen? Dan kun je in je derde bachelorjaar ook op Erasmus een semester in het buitenland studeren!