Logo UHasselt

menu

Chemie


Chemie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAAROM CHEMIE STUDEREN?

Als je onderzoek wilt doen over de wereld om je heen, heb je kennis nodig die beschrijft hoe materie in elkaar zit. De bacheloropleiding chemie bestudeert de samenstelling en eigenschappen van stoffen, en de veranderingen en reacties die daarin plaatsvinden. Die kennis is van belang voor allerlei scheikundige vraagstukken; van het ontstaan en afbreken van verbindingen in cellen, planten en dieren tot de productie van nieuwe materialen voor bijvoorbeeld zonnecellen of transistors, van het ontwikkelen van geneesmiddelen tot de bescherming van het milieu via het creëren van duurzame energie en nieuwe brandstoffen. Zo zie je maar: chemie heb je echt overal nodig.

Chemie is een brede opleiding, verbonden met tal van andere domeinen van de wetenschap. In het eerste jaar leer je de kennis en vaardigheden die iedere chemicus nodig heeft. Naast chemievakken krijg je ook fysica, wiskunde, biologie, geologie en ingenieursvakken, want die zijn onmisbaar binnen de chemie. In de daaropvolgende jaren verdiep en verbreed je verder je scheikundige kennis. In het tweede jaar bereiden we je daarnaast voor op het werken in een interdisciplinair team door een gezamenlijke opdracht met studenten handelsingenieur. Het derde jaar sluit je af met een eindproject waarbij je een langere periode onderzoek doet.

In het tweede bachelorjaar maak je een keuze tussen twee opties: materiaalwetenschappen en levenswetenschappen. In de eerste optie verdiep je je in elementen van fysische chemie in het domein van anorganische, organische en theoretische chemie. Bij de optie levenswetenschappen ligt de focus op de levende wereld op moleculair, cellulair, genetisch en organismaal niveau. Hierbij moet je denken aan vakken als microbiologie, moleculaire celbiologie en moleculaire genetica. Binnen iedere optie volg je een aantal verplichte vakken. Daarnaast is er keuzeruimte die je invult met scheikundige verdiepingsvakken en verbredingsvakken uit andere wetenschapsdisciplines.

Naast een grondige theoretische kennis hebben ook toepassingen een ruim aandeel in de opleiding chemie. Zo volg je vanaf het eerste jaar toegepaste labo’s, die in het tweede jaar uitgroeien tot projectpractica. Je maakt ook kennis met de structuur en werking van bedrijven en je komt in contact met experts uit het vakgebied en sleutelfiguren uit bedrijven. Deze experts laten je niet alleen kennismaken met boeiende domeinen en toepassingen binnen de chemie, maar leren je ook chemie ontdekken als een boeiende arbeidsmarkt met toekomstmogelijkheden in diverse sectoren in binnenen buitenland.

Onderzoeks- en experimenteervaardigheden zijn belangrijk voor de opleiding. Daarnaast komen sociale en communicatieve vaardigheden, time management en projectmanagement aan bod. Deze vaardigheden - die je nodig hebt in je studie en je beroepsleven - worden vaak gekoppeld aan het vakinhoudelijke. Zo werk je in het tweede jaar aan een onderzoeksproject in teamverband aan een reallifeprobleem. De resultaten hiervan stel je voor aan een jury en je medestudenten tijdens een miniposterconferentie. In het derde jaar voer je een eindproject uit en doe je een stage in een onderzoeksgroep of -instituut (bijvoorbeeld het Instituut voor Materiaalonderzoek van de UHasselt), een bedrijf of een ziekenhuis.

Dat chemie, net als andere exacte wetenschappen, een bij uitstek internationale discipline is, merk je bijvoorbeeld via de internationale experts met wie je tijdens je opleiding in contact komt. Wil je zelf je grenzen verleggen, dan kun je in je derde bachelorjaar ook deelnemen aan het ERASMUS-programma. Je krijgt hiermee de kans om een semester in het buitenland te studeren.